Nieuwe kansen voor gezamenlijke literatuurlessen. Geïntegreerd literatuuronderwijs in de praktijk.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 3
Pagina’s: 39-45

Documenten

nieuwe kansen voor gezamenlijke literatuurlessen geintegreerd literatuuronderwijs in de praktijk integratie van het literatuuronderwijs kan in de tweede fase nodig zijn wil je gestalte kunnen geven aan een enigszins omvangrijk programma de beslissing om wel of niet tot sa menwerking over te gaan die verder reikt dan het verwerken van de deelcijfers tot een eindcijfer hangt mede af van een opzet de opzet rond dit thema dat geduren voorstelling die je je kunt maken van geintegreerd onderwijs de drie maanden 20 sbu s uitgezon glo de hiervolgende bijdrage kan daarbij helpen derd het lezen van de boeken centraal staat is als volgt de vier betrokken taaldocenten verzorgen gezamenlijk marjolein gritter de integratie van de verschillende vor vrijheid steeds zo ruim mogelijk hou het algemene introductie sbu voor de men van literatuuronderwijs in het stu den ten derde ga ik ervan uit dat de gehele groep waarin leerlingen eerst diehuis is de laatste tijd al veelvuldig verslaggeving betreffende de persoon naar aanleiding van een aantal vragen belicht door zowel voor als tegenstan lijke leeservaring vooral plaatsvindt aan voor zichzelf vaststellen wat ze zoal we ders in onder andere tsjip tsjip lette de hand van het leesdossier en ten ten van en denken over verslaving in ren en levende talen voor mij als vierde het kiezen van een voor de doel het algemeen drugsverslaving alcoho docente engels staat voorop dat gein groep interessant thema is een uiterst lisme en eetverslaving aan de hand tegreerd literatuuronderwijs glo aan belangrijke stap waarbij je ook leerlin van een voorbeeld christiane f wordt taaldocenten de kans biedt om geza gen zou kunnen betrekken of je laat door de docent duits aangestipt hoe je menlijk nieuwe wegen in te slaan met ze bijvoorbeeld uit drie verschillende door het lezen van deze roman heel vele interessante en inspirerende thema s kiezen veel te weten komt over heroineversla mogelijkheden voor mijn leerlingen ving aansluitend vertelt een andere voorzie ik dat deze vorm van literatuur thema verslaving docent dat voor alle boeken eigenlijk onderwijs hen veel meer zal aanspre voor een 4 havo groep heb ik gekozen geldt dat je er iets van leert zonder dat ken en werkelijk leesplezierbevorde voor het thema verslaving aangezien je daar expliciet mee bezig bent je rend zal uitwerken op dit moment is dit een onderwerp is waar leerlingen leest gewoon lekker een verhaal bij het noodzakelijk om vooral aandacht te zich bij betrokken voelen en waarvoor voorkeur over een onderwerp dat je erg besteden aan de praktische kant zodat ze belangstelling hebben het is niet interesseert en je pikt ondertussen docenten daadwerkelijk aan de slag de bedoeling om leerlingen iets op te vaak onbewust van alles op kunnen niet iedereen heeft immers al dringen van moeten of niet mogen duidelijke ideeen over de invulling van wat betreft verslavingsproblematiek zelfstandig werken en leren de literatuurlessen de nadruk in deze studiebelasting een volgende docent vertelt nu dat de tijdens de ontwikkeling van de lessen urenreeks ligt op lezen om iets te we leerlingen het thema verslaving voor reeksen die ik hierna zal beschrijven ten te komen over een bepaald voor al zelf zullen gaan invullen door indivi stonden voor mij vier zaken centraal de individuele lezer interessant onder dueel te kiezen wat ze over verslaving in navolging van de studiehuisgedach werp gericht en informatief lezen op willen leren persoonlijke doelstelling te moeten de leerlingen leren actief en een vermakelijk niveau daarnaast is welke boeken ze gaan lezen hoe ze zelfstandig te werken en te leren de aandacht er vooral gericht om de verslag doen over hun leeservaring daarbij wil ik in verband met de nood leerlingen zicht laten krijgen op hun welke leesdossieropdrachten en of ze zaak aan te sluiten op de individuele eigen leerproces en oefening in het willen samenwerken of niet geheel leerstijl van iedere leerling hun keuze reguleren hiervan vrije keuze dit betekent dat ze zelf 7 39 tsjlp letteren een planning gaan maken voor de ko nervosa is en vraagt wat ze over buli boekkeuze en begeleiding mende drie maanden deze eventueel mia weten hierna volgt de begeleiding de verdeling van de groepen relevante moeten bijstellen en aan het einde van over de boekkeuze data van gastcolleges en begeleidings de rit moeten nagaan of ze hun eigen bij duits wordt gekeken naar de inlei gesprekken worden tijdens het alge persoonlijke doelstelling bereikt heb ding van christiane f de aanklacht en mene introductie sbu medegedeeld ben er zijn weinig echte contacturen veroordeling de docent vraagt leerlin het eerste begeleidingsgesprek vindt aangezien de leerlingen werken vol gen individueel of gezamenlijk een in de tweede week plaats leerlingen gens het uitgereikte stappenplan werk persoonsomschrijving van christiane moeten dan hun planning voorleggen schema zie bijlage 3 dit stappenplan f te maken op basis van de gegevens aan de begeleidende docent wat be moeten ze voor het eerste taal sbu goed die ze in deze tekst tegenkomen persoonsomschrijving door van christiane treft de begeleiding van de boekkeuze lezen en ze moeten een doelstelling verschillende leerlingen hun persoons in de eerste week is het volgende van f te maken op basis van de gegevens hebben gekozen die genoteerd wordt omschrijvingen voortegenkomen te laten lezen belang de leerlingen kiezen per taal die ze in deze tekst door door de docenten de vier docenten worden diverse persoonsbeschrij een boek in totaal vier van een uitge verschillende leerlingen hun persoons zijn beschikbaar ter ondersteuning en vingen van christianet besproken breide lijst met titels zie bijlage 1 omschrijvinge late lezende begeleiding van de aan hun toegeschre rest van het sbu wordt besteed aan de waarbij een boek moet gaan over ven leerlingen vier groepen ze doen boekkeuze drugsverslaving een over alcoholisme echter alle vier in de eerste week een bij frans kan er een fragment bekeken en een over eetverslaving wat betreft sbu met een korte introductie op speci worden van petit van genevieve brisac het vierde boek is de keuze van versla fiek materiaal en begeleiden in datzelf een boek over eetverslaving mijn fran vingstype vrij de keuze van alle vier de de uur de boekkeuze van leerlingen se taalkennis is helaas niet toereikend boeken moet aansluiten bij de doelstel om hierbij een concrete opdracht te ling die leerlingen hebben gekozen introducties per taal verschaffen dit laat ik over aan de werkschema na het lezen van elk per taal wordt het boekkeuze sbu in franse docent natuurlijk staat voorop boek moeten leerlingen in hun lees geleid aan de hand van een kort frag dat het een andere opdracht moet dossier een eerste persoonlijke reactie ment gedicht engels behandelt de ge zijn dan bij de andere talen variatie opschrijven vertellen wat ze over hun dichten alcohol van raymond carver is essentieel specifieke doelstelling van het boek uit fires essays poems stories en hebben geleerd en verslag doen van used to drink van roger mccough gastcolleges twee opdrachten zie bijlage 2 uit defyinggravity leerlingen wordt naast deze sbu s de vier begeleidings gedurende de drie maanden zullen er gevraagd deze te lezen en uit beide de gesprekken en het zelfstandig werken in ieder geval vier persoonlijke begelei voor hun belangrijkste zin op te schrij van de leerlingen zijn er ook drie gast dingsmomenten plaatsvinden per leer ven door deze vervolgens met de colleges gepland die leerlingen ver ling 5 10 minuten op afspraak de groep te bespreken ontstaat er vanzelf plicht moeten volgen deze worden leerlingen kunnen dan eventuele pro een discussie over waar de gedichten op uitnodiging van de school via het blemen planning opdrachten boeken over gaan over verschillende interpre glo team verzorgd door het consul etc bespreken en hulp vragen de do taties ter afsluiting vraagt de docent tatiebureau voor alcohol en drugs cent krijgt op die manier informatie nog welke van de twee gedichten de soft en harddrugs anonieme alco over de voortgang en kan hierop inha leerlingen het meeste aanspreekt en holisten alcoholisme en stichting ken inspelen natuurlijk zijn er grote waarom de rest van het sbu wordt be anorexia nervosa eetverslaving onderlinge verschillen de ene leerling steed aan de orientatie en boekkeuze leerlingen moeten voorafgaand aan is al veel zelfstandiger de andere heeft bij nederlands wordt een fragment uit deze gastcolleges vragen opstellen die nog grote behoefte aan begeleiding de gedeeld van verloren lust een anorexia betrekking hebben op hun persoonlijke docent kan dus per leerling de begelei nervosa dagboek van simone hooy doelstelling deze vragen kunnen ze ding op maat snijden en op deze ma mans naar aanleiding van deze tekst aan de gastspreker stellen of de ant nier zo effectief mogelijk opereren vullen leerlingen een schema in be woorden afleiden uit het verhaal of uit treffende verslavingsvorm kenmerken andere vragen ze moeten hier tijdens eindopdracht oorzaken gevolgen dit schema wordt de eindopdracht verslag van doen zo is voordat de eindopdracht aan bod is klassikaal besproken waarbij de docent hun tijdens het algemene introductie zijn alle uitwerkingen van de opdrach leerlingen laat vertellen wat anorexia sbu medegedeeld ten reacties doelstellingszinnen lees n 7 3 dossieropdrachten ingeleverd als dit schenken ondertussen koffie thee en daarnaast staat zelfstandig werken en niet het geval is wordt de betreffende frisdrank en diverse versnaperingen leren centraal leerling uitgesloten van deelneming serveren tussendoor kunnen zij zich aangezien het hier een 6 vwo groep aan de eindopdracht er volgt dan later eventueel mengen in de gesprekken of betreft die ondertussen aardig ervaren een schriftelijk alternatief de drie zelf met leerlingen spreken aan het is in zelfstandig werken en leren is er maanden verslaving zullen afgesloten einde van het sbu leveren de leerlingen binnen dit thema alleen sprake van een worden door middel van een gezamen de antwoorden op bovenstaande vra algemene introductieles persoonlijke lijk sbu eindopdracht begeleid door gen en de ingevulde lijsten in als begeleiding vooral op initiatief van de de vier betrokken docenten in de vorm huiswerk moeten ze nu nog de uitwer leerling zelf en minimale controle van het boekcafe voorafgaand hieraan king van stap vijf van het werkschema door de taaldocenten de leerlingen moeten de leerlingen voor zichzelf de inleveren pas hierna kunnen de do zijn vrij om voor samenwerking of in volgende vragen beantwoorden centen de eindbeoordeling bepalen dividuele activiteiten te kiezen voor de i welk boek vond ik het mooist meest begeleiding van de uiteindelijke eind aangrijpend slechtst grappigst etc de eindbeoordeling opdracht het opvoeren van een kort 2 van welk boek heb ik het meest ge de eindbeoordeling zal ten eerste geba zelf gecreeerd toneelstukje met absur leerd over welke verslaving seerd zijn op de uitwerkingen van de de trekken wordt de dramadocent ook 3 kwam de inhoud van mijn boek leesdossieropdrachten 8 de persoon ingezet het thema heeft verspreid overeen met wat er over die vorm lijke reacties op de boeken 4 en doel over twee maanden plaats en draait om van verslaving is verteld stellingszinnen de uitwerkingen wor de volgende boeken waaruit de leerlin 4 welke van de gastcolleges heeft het den vanzelfsprekend per boek door de gen per taal een moeten kiezen meeste indruk gemaakt komt dit relevante taaldocenten beoordeeld frans overeen met het boek dat de meeste daarnaast telt de aanwezigheid tijdens en attendant godot samuel indruk op mij heeft gemaakt zelfde de gastcolleges de uitwerking van de beckett verslavingsvorm waarom wel niet vragenlijst voor het boekcafe de af l etranger albert camus aanraderlij st de eigen evaluatie van het l enfance d un chef jean paul de leerlingen zijn ter afsluiting van het leerproces stap 5 die worden beoor sartre thema verplicht uitgenodigd in het deeld door de aan de leerling toege duits boekcafe bijvoorbeeld een lokaal schreven begeleidende docent en een der prozess franz kafka sfeervol ingericht met groepjes tafels gezamenlijke aantekening van de vier die verwandlung franz kafka en stoelen provisorische bar en mu docenten voor de algemene inzet het engels ziek op de achtergrond een van de lijkt me evident dat voorafgaand geza mr vertigo paul auster docenten legt uit wat de bedoeling is menlijk overleg zeer verstandig is zo the birthday party harold pinter de leerlingen gaan roulerend hun per dat er duidelijke afspraken gelden over soonlijke leeservaringen uitwisselen de beoordeling van de verschillende welk boek vond ik het beste et cetera onderdelen zie voor de concrete taak ze kunnen elkaar naar boeken vragen sheets voor de leerlingen de bijlagen elkaar boeken af en aanraden naar aanleiding van hun leeservaringen en thema absurdisme erover vertellen ze moeten op papier een tweede thema wil ik hier wat kor bijhouden welke boeken ze aan wie ter toelichten een thema waarvoor het hebben af aangeraden en waarom en materiaal vooral in de literatuur zelf aangeven welke boeken zij af aangera ligt voor een 6 vwo groep heb ik geko den hebben gekregen en waarom per zen voor het thema absurdisme in de categorie aangeraden aan aangera wereldliteratuur omdat jongeren over den gekregen van moeten er uiteinde het algemeen gevoelig zijn voor rare lijk minstens zes titels en verschillende dingen die dicht bij humor liggen namen van medeleerlingen genoemd het werk dat de leerlingen rond dit worden in totaal dus twaalf de do thema doen heeft een sterk literair centen lach niet maar speel het mee theoretisch en historisch karakter tsji p lettere n 7 3 41 nederlands begeleiding eindbeoordeling sans rancune wim t schippers gedurende de twee maanden zijn de de eindbeoordeling wordt door de aan te vullen door docent vier taaldocenten leerlingen zijn in samenwerkende docenten talen en groepen verdeeld en toegewezen be drama gebaseerd op de persoonlijke algemene introductie sbu schikbaar voor begeleiding op initiatief reacties op de tekst de geschreven voorafgaand aan dit sbu hebben de van de leerling er zijn twee data vast recensies en de opzet en uitvoering leerlingen de volgende huiswerk gelegd verplicht voor persoonlijke van de toneelstukjes dit komt allemaal opdracht opgekregen en uitgevoerd voortgangsrapportage van de leerlin terecht in het leesdossier de beoorde verzamel krantenberichten artikelen of gen na drie en zes weken de docen ling zal in de vorm van een schriftelijk schrijf verhalen op die je eens gehoord ten weten op deze manier hoe het persoonlijk verslagje vorm krijgen hebt die volgens jou over iets heel ab ervoor staat en kunnen leerlingen surds gaan of heel absurd zijn mensen of eventueel nog bijsturen adviseren ter afsluiting gebeurtenissen bijv neem dit materiaal en weer op gang helpen et cetera natuurlijk geldt voor beide thema uit mee naar het eerste sbu datum werkingen dat we niet te hoge verwach tips raadpleeg bijvoorbeeld internet eindopdracht tingen mogen hebben van alle leerlin of de nieuwe revu de leerlingen hebben hun recensies gen de een werkt nu eenmaal al het introducerende sbu wordt door de moeten inleveren om te kunnen deel zelfstandiger dan de ander de mate vier docenten gezamenlijk gegeven de nemen aan de eindopdracht ter afslui van begeleiding per leerling zal dus eerste docent leest met de leerlingen ting van het thema alsook in het kader behoorlijk varieren daar is niks mis een voorbeeld van een artikel met een van toetsing worden er in samenwer mee dat is juist wat er binnen het stu absurd karakter en onderzoekt met king met de dramadocent twee niet diehuis wordt nagestreefd het stimu hun wat er zoal aan absurde elementen aansluitende drama sbu s georgani leren en coachen van de zo zelfstandig inzit seerd tijdens de eerste krijgen de leer mogelijk werkende lerende indivi de tweede docent deelt de leerlingen in lingen de opdracht om op basis van duele leerling groepen van vier ze moeten nu het wat ze ondertussen geleerd hebben zoals vermeld hoop ik dat dit mate materiaal wat ze hebben meegebracht over absurde elementen in literatuur riaal in ieder geval voor velen inspire bekijken en bespreken uiteindelijk een kort toneelstukje te bedenken rend is en misschien zelfs in de toe moeten ze van de vier items een item 5 min waarin ze het geleerde duide komst toegepast gaat worden ik zal uitkiezen welke ze gezamenlijk als lijk toepassen ze mogen dit in groe dat laatste in ieder geval doen en u het meest absurd beschouwen pen van maximaal vier tot minimaal indien mogelijk informeren over de de derde docent laat de gekozen items twee personen doen de vijf betrokken resultaten ondertussen racen mijn door een leerling per groep presente docenten begeleiden dit voorberei hersenen weer verder rondom glo ren en vraagt naar de absurde elemen dings sbu de dramadocent geeft eerst thema s en de invulling van literatuur ten door middel van het bespreken algemene instructies en tips lessen zoveel mogelijkheden zoveel van alle items start de docent een dis hoogstens een week later vindt het kansen e cussie over wat wel en niet absurd is tweede sbu plaats waarin de leerlingen de vierde docent vraagt welke absurde hun toneelstukjes gaan opvoeren in het elementen gebruikt kunnen worden dramalokaal met de andere leerlingen marjolein gritter volgde de tweedegraads in de literatuur na eventuele reacties en de vijf docenten als publiek deze lerarenopleiding engels aan de hogeschool vertelt de docent dat ze gedurende de toneelstukjes worden op video opgeno windesheim te zwolle vervolgens studeer komende twee maanden zelf zullen men de ze in 1997 af aan de katholieke uni gaan onderzoeken of ze op het goede natuurlijk is het een mooi idee om dit versiteit nijmegen engels algemene spoor zitten door middel van research geheel later nog met alle leerlingen te kunstwetenschappen met de scriptie en het lezen van vier zelfgekozen boe bekijken het is aan te raden dit te zelfstandig werken en leren binnen het ken ze zijn zoals gewoonlijk vrij om doen nadat alle leerlingen een persoon engelstalig literatuuronderwijs in het dit individueel of in samenwerking te lijke schriftelijke beoordeling hebben studiehuis doen de leerlingen krijgen vervolgens gekregen over hun gehele werk rond het opdrachtvel zie bijlage 4 die ze dit thema zo is er nog gelegenheid om moeten bestuderen het geheel nog eens na te bespreken en te evalueren en 7 3 bijlage f opium journal d une desintoxica bijlage 2 tion jean cocteau drugs literatuurlijst verslaving eventueel aan te vullen door docent leesdossieropdrachten frans instructie je kiest dus per taal een instructie boek waarbij een van de vier gaat over engels 1 schrijf per boek dat je gelezen hebt drugsverslaving een over alcoholisme falling angels barbara gowdy een eerste persoonlijke reactie op en een over eetverslaving wat betreft alcohol 2 s chrij f per boek op wat j e betreft het vierde boek mag je zelf kiezen over the post office c bukowski jouw specifieke doelstelling hebt welke van de drie vormen van versla alcohol geleerd ving het gaat sarah t portrait of a teenage 3 kies per boek twee van onderstaan alcoholic s levenkron alcohol de opdrachten en voer deze uit je nederlands women r s wagner alcohol mag niet twee keer dezelfde op de moeder van david s yvonne walking into the river l heming dracht doen keuls drugs way alcohol wit licht harmen lustig drugs who s the kid around her e anyway 1 houd een interview met de hoofd de dagen zijn geteld m dender carol mcafee alcohol persoon uit het boek schrijf vragen monde alcohol vicki s habit m stewart alcohol en antwoorden op je moet wel in en vergeet niet te leven maeve stories and poetry verkrijgbaar bij formatie uit het boek aan de orde binchy alcohol docent raymond carver alcohol laten komen het engeltje w te gussinklo jernigan david gates drugs 2 schrijf een gedicht naar aanleiding alcohol the ginger man j p donleavy van het gelezen boek en licht dit maanheuvel kees quirijns drugs desgewenst toe alcohol bright lights big city j mcinerney 3 ontwerp drie illustraties bij het de dikke man ischa meijer drugs gelezen boek en voorzie deze van eetverslaving junkie w s burroughs drugs commentaar uitleg hoffman s honger leon de go ask alice anonymous drugs 4 bedenk zelf vijf mogelijke titels winter eetverslaving life size jenifer shute voor het boek en licht deze duide een vrouw om in te bijten susan eetverslaving lijk toe sussman eetverslaving an experiment in love hilary 5 welke passage van het boek vond leeg lichaam m bartelink mantel eetverslaving je het aangrijpendste mooiste en eetverslaving waarom verloren lust dagboek simone 6 zoek drie gedichten die bij het hooymans eetverslaving verhaal passen en leg uit waarom je ze koos duits 7 laat twee personen hoofdpersoon christiane f christiane f drugs en familielid of vriend met elkaar flucht ins dunkle h g konsalik corresponderen schrijf twee brie drugs ven eventueel aan te vullen door docent 8 schrijf een ander slot aan het duits verhaal 9 beschrijf het uiterlijk van de hoofd frans persoon uitsluitend op basis van la memoire blanche pierre coran de in het verhaal verstrekte gege alcohol vens lettres a 1 absente p p d arvor 10 zoek vijf foto s die precies bij het eetverslaving verhaal passen en vertel waarom petit genevieve brisac eetver 11 schrijf een gedeelte van het verhaal slaving vanuit een ander perspectief tsjip letteren 7 3 43 bijvoorbeeld vanuit familielid bijlage 3 weten komen door of vriend omslag cover van boeken te lezen 12 de figuren in het boek reageren werkschema stappenplan recensies over dat boek te lezen vaak anders op bepaalde situaties leerproces achtergrondinformatie te bekijken dan jij zou hebben gedaan internet bespreek uitvoerig hoe jij op drie de eerste stap uittreksels te lezen bepaalde situaties die in het boek bedenk naar aanleiding van onder een stukje uit het boek zelf te lezen voorkomen zou hebben gereageerd andere je reacties tijdens de introduc te praten met iemand die het boek 13 zoek drie muzieksongs die jij bij tieles wat je zoal weet van verslaving gelezen heeft dit boek vindt passen kopieer de en daarop gebaseerd wat je nu graag op deze manier kom je veel eerder tot songteksten en motiveer je keuze zou willen weten leren over verslaving een voor jou geschikte keuze deze 14 maak met hulp van iemand an kies op basis daarvan een uit de onder boekkeuze ga je tijdens de taal sbu s ders een tableau vivant naar aan staande doelstellingen maken dan kan je alle boeken bekij leiding van het boek maak hier een ken in de bibliotheek internet raad polaroid foto van omschrijf wat het 1 ik wil weten leren wat in het plegen et cetera en met de docent over tableau uitbeeldt algemeen mogelijke oorzaken leggen en bevorderende omstandigheden doelstelling van verslaving kunnen zijn stap drie ik heb wat betreft mijn specifieke doelstel 2 ik wil weten leren wat in het zodra je je keuzes gemaakt hebt schrijf ling het volgende geleerd van naam boek algemeen mogelijke gevolgen van je deze op en schrijver verslaving kunnen zijn nederlands naam boek en schrijver 3 ik wil weten leren hoe verslaafden aantal bladzijden et cetera met hun verslaving kunnen om frans zie bovenstaande gaan en of ze er ooit vanaf kunnen duits zie bovenstaande komen engels zie bovenstaande 4 ik wil weten hoe mensen in de naaste omgeving van verslaafden welke opdrachten moet je ook alweer zoals familie vrienden relaties per boek uitvoeren met hun omgaan en of dit positieve 1 persoonlijke of negatieve uitwerkingen heeft 2 naar aanleiding van mijn doelstel 5 ik wil weten wat de algemene ken ling merken van verslaving zijn hoe 3 twee je een verslaafde kan herkennen maak op basis van deze informatie een 6 ik wil weten wat goede manieren planning een schema waarin je aan zijn om van een verslaving af te geeft met datum wanneer je welk komen en of wat goede behande boek denkt uit te hebben wanneer je lingen zijn de bijbehorende opdrachten maakt en inlevert et cetera bespreek deze plan stap twee ning tijdens het eerste begeleidings je weet nu dus wat je specifiek zou wil gesprek met de aan jouw toegewezen len leren je kan dit bereiken door het docent juiste boek te kiezen om te lezen een boek dat vooral gaat over dat wat jij wil stap vier weten op de lijst staan heel veel titels je bent nu de boeken aan het lezen maar dan weet je nog niet precies waar en de opdrachten aan het uitvoeren het over gaat en of het in verband met misschien kom je in de knel met je jouw doelstelling interessant is je planning je kunt deze aanpassen moet je dus nog wat verder gaan orien zonodig na overleg met je begeleiden teren je kan bijvoorbeeld meer te de docent dat is altijd handig en ver n 7 3 standig je hoeft niet te wachten tot bijlage 4 om tot de recensie te komen volg je de volgende afspraak onderstaande richtlijnen geef steeds aan wat je verandert op instructie en opdrachtblad literatuur 1 zoek in achtergrondinformatie welke dag datum en waarom bewaar met absurde trekjes internet bibliotheek boeken dus zowel de originele planning alsook et cetera naar welke absurde de bijgewerkte planningen geef ook dit thema draait om de volgende elementen er zoal in drama en steeds aan wanneer je iets hebt afge boeken waarvan je er vier kiest literatuur gebruikt worden en rond kruisje streep een per taal en leest maak hier een lijst van duits tip de franse toneeltraditie van stap vijf die verwandlung franz kafka tabsurd en toneelschrijver je hebt ondertussen alle vier de boeken der prozess franz kafka samuel beckett gelezen en alle opdrachten uitgevoerd frans 2 nu ga je per boek dat je leest vast kijk nu eerst nog eens naar wat je l etranger albert camus stellen welke absurde elementen tijdens de eerste les hebt opgeschreven l enfance d un chef jean paul kenmerken je hierin tegenkomt bij de woorden verslaving drugsver sartre maak ook hier een lijst van slaving et cetera je gaat nu naar aan en attendant godot samuel 3 nu ga je vaststellen wat de overeen leiding van een aantal vragen vaststel beckett komsten en verschillen zijn tussen len of de aanpak die jij gevolgd hebt engels de vier boeken op het terrein van geschikt of minder geschikt is geble mr vertigo paul auster de absurde elementen kenmerken ken evalueren beantwoordt de the birthday party harold pinter 4 de informatie die je in de vorige vragen zo volledig mogelijk toneelstuk drie stappen hebt verzameld ge nederlands bruik je nu om uitgebreid over een i vind je dat je je doelstelling hebt sans rancune wim t schippers van de vier boeken eigen keuze bereikt waarom tv script een recensie te schrijven waarbij 2 hoe heb je je georienteerd voor je je de vergelijkingen met de andere boekkeuze welke acties heb je de opdrachten zijn drie boeken ondersteunend ge ondernomen 1 schrijf na het lezen van elk boek bruikt 3 was je boekkeuze uiteindelijk een persoonlijke reactie juist waarom wel niet 2 schrijf na het lezen van elk boek op tip als je je afvraagt hoe je een re 4 wat zou de de volgende keer welke je het mooiste of beste grap censie schrijft kun je bijvoorbeeld anders doen pigste raarste vond en waarom enkele recensies op internet in de 5 was je originele planning goed 3 schrijf een recensie over een van bibliotheek of kranten bladen be of niet de boeken eigen keuze aan de kijken 6 welke aanpassingen heb je ge hand van de vraag titel maakt waarom naam boek absurd ofgewoon en denk eraan je bent te allen tijde vrij 7 waren deze aanpassingen succes raar betrek in deze recensie verge om samen te werken met anderen vol of niet waarom wel niet lijkingen met de andere drie boeken maar je moet wel je eigen zelfgeschre 8 wat zou je de volgende keer anders ven recensie inleveren doen wat betreft je planning alle uitwerkingen lever je op datum je kunt ook altijd terecht bij de aan jou waarom in toegewezen begeleidende docent 9 ben je tevreden met je eindresul taat waarom wel niet 10 heb je geleerd van dit stappenplan denk je waarom wel niet tsjl p letteren 7 3 45