Nog een creatieve aanpak van een spellingsles

Publicatie datum: 1976-01-01
Auteur: G. Troch
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 5
Pagina’s: 9

Documenten

negen nog een creatieve aanpak van een spellingsles onze greep meende dat het om een oefenles van 10 minuten ging ten onrechte bleek achteraf het probleem meest aan de wortel aange pakt worden wij hebben die dus laten liggen en kwamen tot volgende suggesties ij de leerlingen maken een invuloefening voor elkaar 2 de omgekeerde invuloefening werkwoordsvormen opgeven en er een zin omheen laten bouwen bv maak een zin met antwoor d antwoord antwoordt 3 ue gekke invuloefening waarbij bewust het verkeerde werkwoord maar wel de juiste vorm gekozen wordt bv mijn paard bakt in de wei ue bakker lispelt bfcood 4 iets om te doen voor het opstel afgegeven wordt de 11 vijf minuten de tijd geven om de spelling na te kijken om ze aldus de nodige zelfdiscipline bij te brengen in het controleren van hun werk het is natuurlijk de bedoeling dat ze het later uit eigen beweging doen dat moeten we dan beschouwen als sleutelen aan een van de richtingsfactoren van creatief gedrag onze groep was er zich wel van bewust dat in deze oefeningen de creati viteit eigenlijk niet meer is dan een sausje om het geheel wat appetijtelijker te maken g troch