NT1 en NT2: geen aparte werelden meer

Publicatie datum: 1995-05-01
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 5
Pagina’s: 49-51

Documenten

49 geschud nt1 en nt2 geen aparte werelden meer zo n drie jaar geleden werd binnen de von bij dit alles kan echter niet genoeg onder een aparte werkgroep nt2 opgericht de streept worden dat nt1 en nt2 misschien groeiende belangstelling die nederlands als ooit aparte werelden waren maar dat al tweede taal tijdens het laatste decennium lang niet meer zouden mogen zijn daar in onze vlaamse onderwijswereld mocht bestaan verscheidene goede redenen voor genieten alsmede de noodroep van vele ten eerste bevinden de meeste allochtone leerkrachten in het veld om degelijk lesma leerlingen zich of dat nu op het niveau van teriaal en didac ti sche ondersteuning gaven het lager of het secundair onderwijs is in de aanzet tot dit ini ti atief twee studieda klassen waarin ook autochtone leerlingen gen een rond nt2 materiaal en een rond aten ten tweede is het zo dat de schoolse werkvormen werden ondertussen door de taalproblemen die veel allochtone leerlingen werkgroep georganiseerd de studiedagen ervaren ook voor veel autochtone leerlin richtten zich zowel tot leerkrachten en gen een struikelblok vormen het is immers begeleiders van het lager en secundair niet zo dat alle autochtone leerlingen per onderwijs als van het volwassenenonder definitie hoog taalvaardig in het nederlands wijs zij konden rekenen op een ruime zijn en alle allochtone leerlingen laag taal belangstelling vaardig migrantenleerlingen zijn ooit door koen jaspaert een zegen voor ons onder de didactische ideeen die tijdens de twee wijs genoemd precies omdat zij zo duidelijk de studiedag naar voor werden gebracht de taalproblemen blootleggen waarmee ideeen die overigens direct aansluiten bij ook veel autochtone leerlingen worstelen het didactische gedachtengoed van von worden op dit moment gebundeld in een de von werkgroep nt2 mag zich dan in boek rond werkvormen nt2 dit zal waar haar studiedagen in de eerste plaats gericht schijnlijk begin volgend jaar verschijnen de hebben op het nt2 veld in de didactische didactische inleiding tot dit boek vindt u ideeen die ze gaandeweg ontwikkelde en elders in dit nummer van vonk die nu hun neerslag zullen vinden in het mei juni 1995 nummer 5 24 jaargang 50 bovenvermelde boek is ze steeds op zoek schillende groepen het sterkst wordt gegaan naar een didactiek die de taalver bevorderd als hoog en laag taalvaardigen werving van alle leerlingen allochtoon e met elkaar kunnen samenwerken met autochtoon laag taalvaardig en j pgtaal elke kunnen communiceren en zo elkaars vaardig optimaal bevordert taalverwerving kunnen aanscherpen of zoals de taalunie het zelf formuleerde niet in dezelfde geest werd onlangs binnen de het onderscheid tussen autochtoon en nederlandse taalunie het vlaams allochtoon moet geproblematiseerd wor nederlandse samenwerkingsverband den maar de wijze waarop men het onder nederlands als tweede taal sanett wijs zo kan in richten dat de totale school opgedoekt en opgenomen in een platform populatie hiervan maximaal kan profiteren onderwijs nederlands nil en nt2 de boodschap is duidelijk ons regulier onder wijs hee ft geen nood aan afzonde rl ijke hok jes voor hoog en laag taalvaardigen voor kris van den branden nt1 en nt2 te meer omdat uit weten ondervoorzitter schappelijk onderzoek steeds duidelijker schoonbroek 16 blijkt dat de taalverwerving van deze 2180 ekeren vc 24 jaargang nummer 5 mei juni 1995 adver ten tie de eisen van de inspectie zijn duidelijk er moet vakoverschrijdend gewerkt worden daarbij komt dat ook de eindtermen voorzien dat bepaalde doelstellingen vakoverschrijdend moeten behandeld worden zoals opvoeden tot burgerzin tot sociale vaardigheden leren leren milieu educatie maar hoe begin je daaraan het gepast materiaal voor deze lessen is vaak moeilijk te vinden het antwoord vindt u in keesings onderwijsbladen blikopener en reflector in de bijgevoegde praktische wenken wordt zowel aandacht geschonken aan dit vakoverschrijdend werken als aan de leerplandoelen blikopener en reflector zijn verder ideale tijdschriften om de algemene ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen en hun interesse voor wat in de maatschappij leeft aan te scherpen overtuig uzelf en vraag gratis en vrijblijvend een proefnummer aan op het nummer 03 324 38 90 vraag naar tine of naar isabelle mei juni 1995 nummer 5 24 jaargang i