NT2 Profieltoets Alfabetisering versie 2003

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 3
Pagina’s: 18
g n a l e m e n t e n ontwikkeling van een leerlijn spreken en luisteren voor de alfabetisering nt2 zoals bekend bij betrokkenen bij de projectplan om op de juiste manier met deze leer alfabetisering nt2 is er weinig mate voor juli 2004 moet het product lijn te kunnen werken en daardoor een riaal voor de doelgroep ant2 voor zoals dat nu in concept ligt gereed goed rendement te halen wordt er in lezen en schrijven zijn inmiddels ver zijn het product betreft het voorjaar van 2004 een cursus gege schillende methodes op de markt o leerlijnbeschrijving cyclische orde ven voor alfabetiseringsdocenten voor spreken en luisteren is er ech ning 3 ronden van elk 6 thema s ter nog nauwelijks materiaal o didactiekbeschrijving resonansgroep beschikbaar terwijl deze vaardighe o aanspreekbaarheidsprogramma om het bovenstaande te kunnen rea den voor de ant2 cursisten juist o woordenschatprogramma liseren zijn we op zoek naar roc s die elementair zijn om zich staande te o functionele dialogen routines willen deelnemen aan de resonans kunnen houden in de maatschappij en taalriedels groep deelnemende roc s krijgen het daarom heeft de unit educatie in o buitenschoolse opdrachten tot nu toe ontwikkelde materiaal en alphen aan den rijn vanaf septem portfoliomethodiek de be chrijving van het materiaal in ber 999 gewerkt aan het ontwikke o luisteropdrachten de huidige vorm tot hun beschikking len van een leerlijn spreken en o televisielessen zij kunnen het materiaal gedurende luisteren o grammatica ter ondersteuning het cursusjaar 2003 2004 gebruiken van het spreken in vier bijeenkomsten wordt het stand van zaken o spreekbeurten materiaal geevalueerd aangezien het er ligt nu een leerlijn spreken en o competentiegericht werken ontwikkelen van de leerlijn veel luisteren met bijbehorend materiaal o toetsen kosten met zich meebrengt vragen die geschikt is voor in tern gebruik o herhalingslessen wij een vergoeding van e 500 00 om er blijkt zeer veel belangstelling van de onkosten ontwikkeling werkma andere partijen te zijn voor dit materi werkwijze teriaal audiomateriaal kopieerkosten aal wij denken dat er mogelijkheden de nu ontwikkelde leerlijn wordt gee en dergelijke enigszins te dekken zijn om ons materiaal op de markt te valueerd en zo nodig herschreven in brengen met het onderstaande samenwerking met de resonansgroep projectorganisatie ank hilderink en projectplan hopen wij in het nieuwe bestaande uit vier roc s het bijbeho leny van rossenberg cursusjaar tot de uitvoering hiervan rende materiaal wordt geschikt ge informatie irossenberg idcollege nl te komen maakt voor overdracht aan derden unit educatie alphen aan den rijn nt2 profieltoets alfabetisering versie 2003 in september verschijnt een nieuwe versie van de nt2 de huidige bestellers van de toets ontvangen hierover binnen profieltoets alfabetisering bij deze versie zijn de onderdelen kort meer informatie lezen schrijven en fluency gereviseerd lees meer over het nieuwe toetsonderdeel in het volgend helemaal nieuw en totaal anders in de versie van 2003 is het nummer van alfa nieuws onderdeel spreken in deze toets vormen reele functionele situaties het uitgangspunt van assessments die ingezet worden irma koerhuis voor de beoordeling van de mondelinge interactie gespreks bureau ice vaardigheid in plaats van spreken bureau ice nl 18 alfa nieuws nummer 3 september 2003