Nu is er synthese!

Publicatie datum: 1979-01-01
Collectie: 09
Volume: 09
Nummer: ?
Pagina’s: ?

Documenten

nu is er synthese onder die reklameslogan pakt de wetenschappelijke uitgeverij uit amsterdam uit met een serie boekjes waarin telkens een belangrijke moderne nederlandse roman wordt behandeld de reeks heet synthese staat onder redaktie van e kummer m ros en h verhaar en bevat tot nu toe de volgende deeltjes g j van bork over de kapellekens baan en zomer te ter muren van louis paul boon frans a janssen over de donkere kamer van damocles van willem frederik hermans e kummer h verhaar over de avonden van gerard kornelis van het reve a l oosthoek over terug naar oegstgeest van jan wolkers j pop over de koperen tuin van simon vestdijk helbertijn schmitz kuller over het stenen bruidsbed van harry mulisch basismateriaal voor universitaire werkstukken of voagekauwde kost voor scholieren die niet weten hoe ze hun boekbesprekingen moeten aanpakken nergens wordt duidelijk gemaakt op welk lezers en ge bruikerspubliek hier wordt gemikt laten we daarom wat nauwkeuriger nagaan wat hier geboden wordt elk deeltje is beknopt en overzichtelijk als volgt ingedeeld chronologisch overzicht van de levensdata van de schrijver zijn werk en de belangrijkste culturele en politieke gebeurtenissen in zijn tijd samenvatting van de inhoud van het werk in kwestie behandeling van thema personages en mogelijkheden tot inter pretatie analyse van de verteltechniek bespreking van de sociale en culturele achtergrond van het boek overzicht van de kritiek erop bibliografie toch verschillen de deeltjes ook in talloze opzichten uitzicht inhoud en volgorde van de verschillende rubrieken zijn zeer ongelijk en ook de kwaliteit varieert de rubriek data lijkt wel de minst relevante te zijn hij bevat drie verticale kolommen die in het dealtje over vestdijk als volgt worden toegelicht in onderstaand overzicht staan in de eerste kolom de belangrijkste feiten uit vestdijks leven vermeld alsmede cursief gedrukt zijn belangrijkste werken in de tweede kolom zijn nederlandse en buitenlandse literaire werken vermeld een aantal artistieke stro mingen en enkele van de ingrijpendste politieke gebeurtenissen zijn in de derde kolom opgenomen som p ige deeltjes hebben hier echter maar twee kolo men bijv van het reve de auteur en zijn tijd of een andere indeling bijv louis paul boon cultuurgeschiedenis ge schiedenis zonder dat hiervan een verantwoording wordt gegeven alleen het deeltje over boon geeft bovendien ook nog een uitvoerige biografische schets ook de overige rubrieken wisselen in omvang diep gang en moeilijkheidsgraad dat ze allemaal min of meer een overzicht geven van de stand van zaken in het onderzoek van de roman blijkt voor al uit het hoofdstukje kritiek waarin de recensies bij het verschijnen van het boek worden samengevat en kort besproken een beknopte biblio grafie meestal wel uitvoerig genoeg sluit elk deeltje af al met al een interessante serie en gelukkig geen gesneden koek voor de weetgierige scholier of student die zich ongetwijfeld in elk deeltje gron dig zal moeten inwerken aanbevolen ook voor alle geintresseerde lezers die in kort bestek tegelijk een analyse van de roman in kwestie en een synthese van de literatuur over die roman willen hebben de omvang is gemiddeld 90 pagina s en de prijs 165 f per deeltje j uyttendaele