Nuttige gegevens. Nederlands aan anderstaligen.

Publicatie datum: 1992-05-01
Auteur: Anne Boeken
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 5
Pagina’s: 66-68

Documenten

algemene opmerkingen thema s kan beh an delen waar men op dat moment inhoudelijk aan toe is de volledige methode is erg verzorgd uit eigenlijk is het noodzakelijk de 4 pakketten gewerkt en biedt zeer veel goede werk als een geheel te zien en het geheel dus vormen en interessante oefeningen om ook systematisch af te werken men bouwt aan anderstalige analfabeten geleidelijk immers steeds verder op de kennis uit het nederlands en het lezen en schrijven voorgaande stukken en geen enkel pakket aan te leren zonder aanpassingen leent omschrijft expliciet een aanvangsniveau het materiaal zich echter niet echt tot dif voor cursisten die lange tijd afwezig zijn of ferentiatie hoewel er in de praktijk slechts die later instappen wat in de praktijk nogal weinig homogene groepen bestaan eens voorvalt is het erg moeilijk om aan te pikken de meeste lessen zijn sterk opge bouwd naar moeilijkheidsgraad dit maakt ook dat men niet zomaar naar believen die agnes leysen nuttige gegevens nederlands aan anderstaligen organiserende instanties anderstaligen en begeleiding projecten ictl lnterfacultair centrum voor toege paste linguistiek cbl uia centrum voor beroepsvervolma p a dienst voor studieadvies king leraren prinsstraat 14 2000 antwerpen universiteitsplein 1 2610 witrijk tel 03 220 46 32 of 03 220 48 45 verant tel 03 820 29 61 woordelijke anne boeken von vereniging voor het onderwijs in het cursussen nederlands voor anderstaligen nederlands p a geert van hoogenbemt eeklostraat 149 9030 mariakerke tijdsch riften tel 091 26 00 58 cbw centrum buitenlandse werknemers materialenbank les tijdschrift voor lesgevers aan volwas van daalstraat 35 2140 borgerhout sen anderstaligen tel 03 23534 06 wegens themanummers en bespreking ieermkkielen en informatie nederlands nieuw lesmateriaal nieuwe methoden ook voor migranten interessant voor vlaanderen steunpunt nt2 nederlands als tweede werkgroep educatief plan taal oranje kassaulaan 51 blijde inkomststraat 7 3000 leuven nl 1075 ak amsterdam tel 016 28 53 67 tel 020 73 08 55 materiaabntwikkellng nederlands voor samenwijs tijdschrift voor onderwijs 21e jaargang nummer 5 mei juni 1992 arbeid en cultuur etnische groepen welwus wisselwerking onderwijs en wel sinds september 1991 ook op vlaanderen zijnswerk gericht niet specifiek gericht op nederlands voor blijde inkomststraat 7 3000 leuven anderstaligen tel 016 28 53 67 t a v nicole vettenburg hooverplein 10 3000 leuven wabueft tijdschrift alfabetiseringswerk kardinaal mercierplein 1 bus 28 2800 mechelen tel 015 40 19 63 examens nederlands als len gebeurt centraal in louvain la neuve vreemde tweede taal de examens zijn bedoeld als beheersings toetsen ze willen met andere woorden 1 het certificaat nederlands als vreem nagaan in welke mate een kandidaat in staat de taal is zijn taalvaardigheid in concrete situaties te gebruiken ze zijn dus niet gebaseerd op sinds 1977 vinden onder auspicien van de een bepaalde cursus of een specificieke nederlandse taalunie jaarlijks de examens didactische methode kandidaten kunnen plaats ter verkrijging van het certificaat op drie niveaus examen afleggen nl ele nederlands als vreemde taal de certifi mentaire kennis laagste niveau basisken caatsexamens worden samengesteld door nis middemiveau en uitgebreide kennis een nederlands vlaamse staf die verbon hoogste niveau de niveaus verschillen wat den is aan de afdeling nederlands van de betreft communicatieve eisen vereiste ucl in louvain la neovee van hieruit wor woordenschat en vereiste grammaticale den de opgaven verzonden naar examina vaardigheid op ieder niveau zijn er afzon toren over de hele wereld gewoonlijk zijn derlijke toetsen voor de vier vaardigheden dit docenten nederlands aan onderwijsin lezen luisteren schrijven en spreken stellingen kandidaten vinden in de brochu re wat is het certificaat nederlands als een aantal examenopgaven van de voorbije vreemde taal een lijst van examinerende jaren zijn gebundeld en uitgegeven deze instellingen deze zijn ook bereid om kandi bundels zijn zeer geschikt als aanvullend daten te accepteren die niet door henzelf oefenmateriaal voor anderstaligen die hun zijn opgeleid de examens vinden eenmaa persoonlijke vorderingen willen nagaan ze per jaar plaats omstreeks de eerste woens bevatten ook bruikbaar materiaal voor de dag van mei de correctie van alle onderde klaspraktijk bibliografie wat is het certificaat nederlands als vreemde taal louvain la neuve folder ook in het frans engels en duits het certificaat nederlands als vreemde taal brussel den haag 1983 brochure beheydt l het ce rtificaat nederlands en nederlands als tweede taal groningen wolters noordhoff 1987 mei juni 1992 nummer 5 21e jaargang illit beheydt l p de kleijn toetsen en teksten 1 elementair niveau leuven wolters 1983 beheydt l p de kleijn toetsen en teksten 2 basisniveau en uitgebreid niveau leuven wolters 1987 beheydt l j pekelden toetsen en teksten tweede reeks groningen wolters noordhoff 1991 verhallen s certificaatsexamens voor het vreemde talenonderwijs s gravenpage stichting bibliographica neerlandica 1988 2 examens nederlands als tweede taal cursisten die examen 11 willen afleggen exa men ii is bedoeld om de taalvaardigheid te in nederland worden dit jaar voor de eerste testen van anderstaligen die hogere vormen maal de nieuwe examens nederlands als van onderwijs willen volgen of midden en tweede taal georganiseerd deze examens hogere kader functies in het bedrijfsleven zijn ontwikkeld door het instituut voor willen bekleden het eerste slo project toetsontwikkeling cito en het bureau voor bestaat uit het ontwikkelen van een aantal interculturele evaluatie ices in opdracht katernen die cursisten willen informeren van het nederlandse ministerie voor onder over en voorbereiden op het examen het wijs en wetenschappen in het kader van tweede project bestaat uit de ontwikkeling deze examens wordt gewerkt aan de voor van een cursus nt2 voor hoogopgeleide bereiding van oefenpakketten en cursussen allochtonen die ook vlaamse lesgevers kunnen interes seren onderstaande gegevens zijn overge via het informatiebulletin van het cito wor nomen uit het informatiebulletin m2 uitge den geinteresseerden op de hoogte gehou geven door het cito den van recente gegevens over deze mate rialen o a verwachte datum van uitgave het landelijke studie en ontwikkelingscen cito instituut voor toetsontwikkeling trum volwasseneneducatie sve voert twee nieuwe oeverstraat 65 projecten uit gericht op cursisten die exa nl 6801 mg arnhem men 1 willen afleggen examen i is bedoeld tel 00 31 85 52 11 11 om de taalvaardigheid te testen van anders taligen die lagere vormen van onderwijs u kan ook rechtstreeks contact opnemen willen volgen b v vakopleidingen of lage met een van de volgende instellingen re functies in het bedrijfsleven willen vervul sve tel 00 31 33 631 114 met vragen len het eerste sve project bestaat uit het over de materialen ter voorbereiding op ontwikkelen van vijf pakketten met voor examen q beeldmaterialen ter voorbereiding van het slo tel 00 31 53 840 350 met vragen examen het tweede project bevat het over de materialen ter voorbereiding op maken van een didactisch ontwerp voor examen ii een communicatieve beginnerscursus voor tweede taalleerders het instituut voor leerplanontwikkeling slo voert twee projecten uit gericht op anne boeken n 21e jaargang nummer 5 mei juni 1992