Op weg naar een praktisch schoolexamen schrijfvaardigheid

In dit artikel doen twee docenten Nederlands verslag van hun zoektocht naar een praktisch examen voor schrijfvaardigheid op hun eigen school. Ze beschrijven het ontwikkelproces van dit vernieuwde praktijkexamen voor schrijven waarbij meer aandacht is voor het onderliggende schrijfproces. Ook delen ze hun eerste resultaten van de implementatie in de bovenbouw havo. Op basis van een kritisch evaluatie hiervan geven ze hun ideeën voor de verdere ontwikkeling en implementatie van een praktijkexamen voor schrijven. Een uitwerking van een voorbeeldexamen voor havo/vwo is als bijlage opgenomen.