Opdrachten tot creatief schrijven

Publicatie datum: 1988-01-01
Auteur: Theo Vesseur
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 1
Pagina’s: 36

Documenten

laten zien wat wij meemaken wind ademt in zijn een tje ge bon d en 1 14 p de woorden vertrappen f 16 90 i sbn 90 7 06 1 045 0 verbrande n a lleen de herinnering is niet voldoende gebon vernietigen d en 1 1 4 p f 1 6 9 0 i s bn 9 0 706 1 0 44 2 en woedend uitroepen hier zullen w e blijven als de stekels van een dat er temidden van zoveel doden cactus gebonden 78 p f 15 90 zoveel bloed is b n 90 7061 04 6 9 weinig plaats is voor poezi e p rijzen excl verz en dk osten 5 30 ex 5 kor of misschien beter beloven dat wij van ting 30 of meer 1 0 kortin g best ela d res poezie uitgeverij d e geus postbus 1 8 7 8 48 01 b w een geducht wapen zullen maken b reda voor meer informatie v ado project alleen de herinnering is niet voldoende p oranje n assaulaan 51 1075 ak a msterdam 72 tel 020 736869 ida sjouwerman bartie thijs theo vesseur maar niet bind ende indeling een d uidelij ke opdrachten tot creatief steun bij het zoeken naar een lijn in d e w erk schrijven uren in de lessen n a de rubrieken volgt nog een hoofdstuk ti ps voor de p raktij k p ersoonlijk he b ik het boek met veel plezier creatief schrijven is een verzameling werkwij gelezen en vanuit een ruime praktijkervaring zen die mensen kan stimuleren en helpen bij ook met veel herkenning ik vind het een het schrijven van eigen teksten het kan bij goed pra ktij kgericht helder b oek wie nu voorbeeld helpen schrijfangst te verminderen eens echt iets wil proberen met creatief schrij en schrijfplezier te vergroten soms kan het ven hee ft hier wat aan w ie minder prettige een hulpmiddel zijn bij het benaderen van poe ervaring heeft zou ik vragen dit boek toch echt zie en eventueel bepaalde vormen van proza maar eens aandachtig door te kijken wie veel het kan een vorm van uitwisseling zijn in een ervaring heeft diens interesse is w aarschijnlijk groep het kan ook een weg zijn naar meer kri zo groot dat hij zij het b oe k beslist leest en tisch en helderder formuleren iemand die dat is dan even zinvol en plezierig als het pra werkt met mensen en hun taal kan er vele ten met een collega die op d it terrein even kanten mee uit niettemin blijft creatief schrij graag en actief bezig is als jij het is in de ven vaak steken in een paar aardige uurtjes eerste plaats een praktijkboek geen verhan zonder vervolg wie verder wil dan die paar deling aardige uurtjes kan een boek als dit van wil r ichten d e o pd rachten zich tot een bepaalde lem mooijman heel goed gebruiken groep leeftijd ontwikkeling ja het boek de auteur heeft een ruime ervaring kent zijn richt zich op creatief schrijven in de boven vak en heeft fantasie het eerste hoofdstuk is bouw van het voortgezet onderwijs het hoger een korte inleiding over het wat waarom en beroepsonderwijs en het vol w assenenonder hoe daarna volgen de opdrachten verdeeld in w ijs e en boe k als dit is naar mijn mening in zes rubrieken die van de eerste rubriek zijn de eerste plaats een hel p end ideeenboek en nogal gesloten geleidelijk aan worden de op als zodanig is het in elke vorm van onderwijs drachten meer open wat betekent dat de van basis tot heel hoog zeer bruikbaar emoties meer kans krijgen per rubriek is er de opbouw van eenvoudig naar meer ingewikkeld w mooij man als het gras groen was op de opdrachten zijn overdadig geillustreerd met drachten tot creatief schrijven amsterdam voorbeelden uit de praktijk u i tgeverij pendoor top reeks nr 4 top de titels van de rubrieken zijn vaste vormen taal onderwijs prakt ijk 1987 141 pagina s technische oefeningen uitgaan van een ge isbn 90 70707 16 0 het boek is te beste l len geven waarnemen toevalsteksten gevoe door f 17 over te maken op postgiro 42 65 lens beschrijven een logische heel handzame 736 van uitgever ij pendoor amsterdam 36