Oude wijn in nieuwe vaten

Publicatie datum: 1989-09-01
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 1
Pagina’s: 55-57

Documenten

55 i i geschud oude wijn in nieuwe eaten erik herbosch 1 september 1989 lijkt voor het middelbaar onderwijste worden wat 1 februari 1989 voor de televisie geweest is toen kwam vtm en die dwong brt en andere traditionele omroepen ertoe de eigen programmatie opnieuw onder de loepte nemen en eventueel aan te passen aan de noden van de tijd en de vernieuwde situate niet alleen de vorm van vele programma s moest plots anders ook qua inhoud zou alles opnieuw bekeken worden zo vergaat het ons nu ook met de komst van de eenheidsstructuur worden in het onderwijs structuren en methodes opnieuw bekeken de inspectie nederlands achtte het daarom nuttig kinderen spelen graag wie niet trouwens maar de leraars nederlands op te roepen om een bij door het spel leer je toch ookallerhande bingen er scholingssessie te volgen waar wij veldwerkers zal ongetwijfeld een massy literatuur voorhanden wild enthousiast zoals je dat van ons kan ver zijn die deze idea bevestigt lk herinner me nog wachten naar toe trokken de bijscholingscursus vaag uit mijn studieperiode dat het spel zelfs een nederlands in de eenheidsstructuur wordt gege bijzonder belangrijke leerfase is maardaarvan ben ven in zes sessies gespreid over twee schoolja ik nietgeheel zeker ikwas nooitsterk in die bingen ren er zijn dus drie sessies per schooljaar de die je uit boeken kon leren rode drams doorheen deze sessies is de klemtoon bovendien mag het toch leuk zijn in de klas lk die gelegd wordt op creativiteit en speelsheid tij vied je bests lessen zijn die waarbij je leerlingen dens de lessen we moeten proberen om alles vergeten dat ze op school zitten en dat ze daar iets actueler creatiever speelser en levensechter aan moeten leren ze leren graag en als het ware onze leerlingen te presenteren idee en die ook in vanzelf als het maar niet hoeft als het maar geen vonk al werden gepropageerd maar werd er te kennen leerstof lijkt dingen die al spelend nadrukkelijk bij gezegd we hoeven geen spelle worden aangeleerd beklijven ook veel larger de les te gaan spelen met onze leerlingen dat mag lessen zijn bovendien veel aangenamer en er wordt ook niet de bedoeling zijn de meerderheid van de dus ook met veel meer plezier aan teruggedacht aanwezige leerkrachten was het daar als vanzelf later als er ban toch voor een proefwerk of grote sprekend mee eens maar als leraar in het bso toets dient te worden gestudeerd heb ikdaar toch enkele vraagjes bij lk vind namelijk en mijn leerlingen vinden dat trouwens ook spe op een bepaald ogenblikbij de terugkomdag kende len in de klas mag best hoe meer hoe liever zelfs je dat nieuwe woord al het betekent dat een 19 de jaargang nummer 1 sept 1989 vat bijscholingscursus van drie sessies eigenlijk vier nemen terwiji de astronauten in groep namiddagen in beslag neemt vreemd toch dat overleggen observeren de andere leerlingen onderwijsvernieuwing vergezeld gaat van de meest het gesprek zij gaan na of de vooraf gemaak merkwaardige taalvondsten werd ons gevraagd te afspraken gerespecteerd en toegepast om in groepjes bij elkaar te gaan zitten en eens een worden creatief ides over een taalvaardigheidscomponent zowei de eigenlijke spreekopdracht als de ob uit te werken een lesidee dus we zaten daar servatie opdracht kan worden aangepast aan met een aantal ervaren mensen bij elkaar en het het niveau van de klas differentiatie zou gaan over spreken en luisteren aanvankelijk hoorde je alleen een klamme stilts als in een klas je kan natuurlijk het rendement van zulke lessen waar een te moeilijke of te vage vraag dient beant in twijfel trekken je kan je met recht afvragen wat woord misschien was de vraag voor dit klasje te hebben mijn leerlingen nu geleerd hoewel deze onwennig dat kan ook misschien was voor vele discussie hier niet echt aan de orde is wil ik toch leerlingen de leerstof nog te nieuw ook dat is opmerken dat voor mij een leraar nederlands in mogelijk en zoals dat gaat in de klas iedereen het bso het niet noodzakelijk is dat er elks les iets kijkt naar iedereen en ten langen leste is er dan geleercr wordt lk denk dat de taak van een leraar altijd wel een dappere feeding die uiteindelijk toch nederlands en van elks leraar trouwens veel de spits afbijt en iets in het midden gooit verder gaat dan leerlingen vol te proppen met voor lk besloot om voor 1 keer ook eens dapper te zijn het proefwerkte kennen i eerstof natuurlijkbegrijp het lesidee ken ik nog van tijdens mijn opleiding ik dat er in het aso andere normen heersen maw ook al weer lien jaar geleden en ik heb het al vaak het uiteindelijke doel van onderwijs most toch zijn toegepast het staat bekend als het nasa spel dank ik een persoonlijkheid helpen ontwikkelen maar uit welk boek het oorspronkelijk komt is mij die waarden en vaardigheden in zich draagt eer een raadsel lk keek wel even op toen bleak dat der dan mensen te vormen die op voortreffelijke mijn aanwezige collega s overwegend uit het aso wijze allerhande kennis kunnen reproduceren het deze oefening niet kenden i k dachtdat elks leraar zal dus vaak zo zijn dat rendement niet onmiddel nederlands zijn leerlingen wel een keertje naar de lijk meetbaar is en deze oefening is daar een maan stuurde lk was foul duidelijk voorbeeld van het echte resultaat kan je ip want op de maan is het te doen in het leader pas jaren later zien na een opstapeling en blijvend van de verbroedering der voikeren hebben de herhalen van zulke oefeningen maas dan daalt het ruimtevaartorganisaties van de verenigde niveau denken wij leraars al snel die gedachte is staten en de sovjetunie een symbolische niet nieuw 2000 jaar geleden zegde men al dat de ontmoeting gepland op de maan de amerika jeugd nergens voor deugde en annemie neyts heeft nen hebben echter pech bij het naderen van eens gezegd dat als wij de oudere generatie tel de maan dijkt er lets foul te gaan met hun kens weer moeten geloven we binnen de kortste ruimtetuig en ze worden uiteindelijk gedwon keren allemaal weer rondlopen in berevellen en gen om een noodlanding te maken een goede met knotsen nu ben ik het met mevrouw neyts honderd kilometer van de voorziene landings niet altijd eens maar ikgeloof toch dat ze met deze piaats hun toestel wordt onherstelbaar be boutade het gelijk aan haar leant heeft schadigd er was afgesproken dat bij nood de andere astronauten in dit geval de russen lk geef een tweede voorbeeld waar het rendement dus 24 uur zouden wachten op de drenkelin wel te meten valt elks leraar nederlands weet dat gen om ze eventueel weer mee te nemen naar spelling voor onze leerlingen een groot probleem de garde de oefening bestaat bruit de ge is wat moet je daaraan doen tijdens een van de strande astronauten te laten overleggen welk sessies werd al gesuggereerd om een lijst met materiaal ze bij hun overlevingstocht doorh moeilijkewoorden aan te leggen en die op geregel een het woeste maanlandschap zullen mee de tijdstippen in te oefenen volgens mij kan je wi 2 sept 1989 19 de jaargang nummer 1 111111111111111miiimimen111 1111111r daarin nog verder gaan want ook een woorddictee om te besluiten onlangs nog kon je lezen dat 34 kan een spel worden lk mean ook deze les tijdens van het onderwijzend personeel in meerdere of mijn opleiding gezien te hebben maar ook nu ben mindere mate opgebrand is het lesgeven beu is ik daarvan niet zeker dat gaat dan zo moedeloos de volgende vakantie afwacht wat de woorden worden gedicteerd in blokjes van moet het dan niet zijn voor de leerlingen die de vhf telkens schruft een andere leerling de meest wereldvreemde en saaie lessen moeten gedicteerde woorden aan de achterzijde van ondergaan die meervoudsvormen en leestekens het bond na afloop van elk blokje na elke vijf uit het hoofd moeten leren liefst met alle uitzonde woorden dus zetten age leerlingen met pot ringsgevallen als toetje enkel om te slagen op het lood een kruisje aan drie willekeurige woor proefwerk ile dank dat of en toe een beetje lol den de woorden op het bord worden door de trappen best leuk is en als je er nog lets bij kan leerkrachtaangekruist dan komt de verbete leren is dat aardig m eegenom en en natuurlijk is ring de kruisjes hebben pas een functie als het klaslokaal de speelplaats niet en natuurlijk moet allevifidewoordendoorde leerling en coffect er op school geleerd worden maar nergens staat geschreven werden per woord dat overeen geschreven dat kinderen tot puntenvretende droog stemt met de kruisjes op het bord wordt een stoppels en saaimannen dienen te worden opge punt toegekend dit geldt dus alleen maar als voed school kan heus wel leuk zijn geen enkele tout ward gemaakt een strike tot slot in het bso wordt vaak met spelletjes controle is hier dus op zijn plaats verder is het gewerkt zie ook thematisch en projectonderwijs eenvoudig elke leerling die foutloos schreef noodgedwongen dank ik want de meer klassieke knfgt een twee of drie punten al naargelang aanpak deed het niet meer het leerplan van eerste hetgeluk van het ogenblik net als bij hetspelen en tweede jaar bso staat overigens overvol prak op de lotto op het bond verschijnt een score tische suggesties om je lessen loch maar zo aan lijst de winnaar knjgt op het einde van de les genaam en levend mogelijk te maken voor de een symbolische pry leerkracht is dat leerplan dan ook een voortreffelijk het lijkt erg ingewikkeld maar het principe is dat hulpmiddel bij de voorbereiding van zijn lessen van lotto wie goad aankruist wint de enige misschien een suggestie voor de inspectie van het bijkomende voorwaarde is dat je geen fouten vale nederlands in het aso schreef in de gedicteerde woorden je kan bij deze werkvorm weer een hoop bedenkingen maken het zijn altijd dezelfden die winnen competitie hoort niet in het klaslokaal moet je dan altijd dingen beloven om je leerlingen te motiveren maar een controletoets toont aan dat het uiteindelijke schrijf resultaat beter is ookdat leert de ervaring boven dien is het zo dat als ik in de klas spreek van een woorddictee het enthousiasme van mijn leerlin gen vergelijkbaar is met dat van een dronken bestuurder die zijn rijvergunning mag inleveren als ik echter het grote spellingsper aankondig is het opmerkelijk hoe gretig leerlingen het spelling probleem aanpakken het is de uitdaging die t hem doet of de ions om tewinnen halals bij lotto zelf en ook belangrijk gemotiveerde leerlingen ondersteunen op hun beurt de leraar die dan weer erik herbosch met meer plezier op zoekgaat naar nieuwe speel paasbloemstraat 67 sere werkvormen 2060 merksem 19 de jaargang nummer 1 sept 198 nni 9