Over technisch lezen, taal en tekstbegrip

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 2
Pagina’s: 8-9
c u s s e n h e t v a k over technisch lezen taal en tekstbegrip in het vorige nummer van alfa nieuws vroeg mieke strijbosch meer aandacht voor technisch lezen in het alfabetiseringsonderwijs aan volwassenen en ook wilde ze betere toetsen inzetten zoals de avi toets uit het basisonderwijs een kort vervolg op de discussie jeanne kurvers i universiteit van tilburg technisch en begrijpend lezen werken voor het alfabetiseringsonder en schrijven iets anders is dan plaatjes tegelijk wijs met het tweede het gebruiken leren interpreteren die tekentjes op leren lezen is voor de meeste volwasse van de avi toets in het volwasenenon papier verwijzen niet rechtstreeks naar nen moeilijk schrijft mieke strijbosch derwijs ben ik het minder eens al kan betekenissen zoals een plaatje van een alfa nieuws 2003 i bij kinderen in ik de redenering volgen fiets dat doet maar alleen via de het basisonderwijs duurt het immers omweg van de gesproken taal je moet ook een jaar of drie voordat ze vloeiend lezen en taal op zijn minst de gesproken vorm ken lezen ze stelt dan ook voor niet wanneer iemand in zijn moedertaal nen wil het technisch verklanken ook meteen vanaf het begin technisch en leert lezen en schrijven gaat dit redelijk tot begrip leiden oh ja fiets anders begrijpend lezen tegelijkertijd aan te vanzelf ook al kan ook dan het tech kom je er op den duur misschien ook leren met begrijpend lezen moet je pas nisch vloeiend leren lezen een hele klus wel uit maar dan is het alleen maar beginnen als de cursisten al redelijk zijn maar een beginnende lezer in de een technisch proces en moet je aan vloeiend technisch kunnen lezen ook moedertaal heeft een groot voordeel het einde vragen wat is fiets pleit mieke strijbosch ervoor eens boven een beginnende lezer in een technisch leren lezen hoeft dus vanaf beter te kijken of er niet meer gebruik tweede taal zijn eigen taalvaardigheid het begin niet per se samen te gaan gemaakt kan worden van toetsen die geeft immers steeds weer feedback op met teksten leren begrijpen maar het ook in het basisonderwijs gebruikt wor wat hij aan het lezen is stel je een cur moet wel samen gaan met begrip dat den zoals de avi toetsen want die sist voor die het woord markt aan het is een kleine aanvulling op mieke zijn meer geschikt dan de toetsen die spellen is en vervolgens al synthetise strijbosch taal die niet begrepen er nu zijn voor het volgen van de vor rend een aantal opties op zijn tong wordt moet je niet gebruiken om de deringen van volwassen alfabetiserings proeft code aan te leren dat werkt zeer ver cursisten een interessante bijdrage tragend zeker voor volwassenen ik aan een vakdiscussie waar ik graag op m a r k t ma maar mar mark 0 ja ben er dan ook een voorstander van om reageer natuurlijk markt het technisch lezen in een zo kort met het eerste punt meer aandacht mogelijke periode zo intensief mogelijk voor het feit dat een leerling of cursist op een bepaald moment valt het kwar aan te leren want het is inderdaad veel een beetje vloeiend moet kunnen lezen tje dankzij de steun van het eigen lexi plezieriger om met teksten te werken voordat hij goed met het begrijpend con dat gaat bij een tweede taallezer als je als cursist niet meer over elk lezen van teksten overweg kan ben ik ontzettend veel moeilijker omdat hij woord struikelt maar voor dat intensief het van harte eens maar ik zou er alleen van woorden die hij goed kent technisch leren lezen moet je als graag iets aan toe willen voegen en het dat type feedback krijgt dat heeft alles docent wel zeer vertrouwde woorden op een iets andere manier uit willen te maken met het feit dat leren lezen en zinnen aanreiken 8 alfa nieuws nummer 2 mei 2003 s c u s s e n h e t v a k tekstbegrip anders ook al heel veel over tekstsoorten en wijs plegen te doen op de tweede plaats anders dan mieke strijbosch denkt het interpreteren van teksten op het wordt gekeken hoeveel woorden fout vind ik niet dat je per se met tekstbe moment dat hij vloeiend kan lezen worden gelezen in die tekst voor moe grip moet wachten tot de cursisten dertaalsprekers behoren de meeste vloeiend kunnen lezen ja wel op de toch maar geen avi toets woorden in die teksten tot hun alledaag manier die mieke voor ogen heeft die met de suggestie de avi toets te gebrui se woordenschat als er dan iets fout van een cursist die met een tekst aan ken als een goed instrument voor het gaat weet je zeker dat het om een lees de slag moet terwijl hij bij de helft van meten van de technische leesvaardig fout gaat en niet om een probleem met de woorden nog zit te rommelen met heid van volwassen nt2 leerders ben ik de taal dat is voor een volwassen cur de techniek de teksten die een cursist het minder eens met het idee erachter sist uit een alfa nt2 groep allerminst zelfstandig te lezen krijgt moeten goed is niets mis integendeel af en toe con zeker als een kind aan het eind van passen binnen wat hij al kan het heeft troleren of cursisten al enigszins vloei groep 5 van het basisonderwijs een avi geen zin een cursist zelfstandig een end lezen is prima en gebeurt mis niveau 4 haalt weet je dat die score eenvoudige authentieke tekst te laten schien soms wel te weinig maar de ongeveer vergelijkbaar is met die van lezen als hij nog maar de helft van de avi teksten zijn volgens mij daarvoor een kind dat rond de achttien maanden letters of de woorden kent niet zo geschikt de teksten zijn uitdruk leesonderwijs heeft gehad bij wijze van maar tekstbegrip kun je ook anders kelijk gemaakt voor kinderen spreken wat weet je wanneer je bij een zien stel iemand in de groep komt volwassenen een tekst laten lezen die volwassen nt2 lezer tot die vaststelling met een interessante of relevante tekst voor kinderen gemaakt is is overigens komt zeker je kunt nog steeds zien of waarvan het onderwerp al redelijk ver helemaal niet zo erg maar om nou juist de ene cursist technisch vlotter leest dan trouwd is er is dus een tekst en er is vooral bij het toetsen dat type teksten te de andere maar dat weet je toch wel een lezer namelijk de docent die kan gebruiken een belangrijker bezwaar kortom je zou volwassenen de avi voorlezen erbij vertellen en toelichten vind ik overigens dat de normen bij de teksten kunnen laten lezen maar aan de over de inhoud van de tekst kan ook avi toetsen zijn vastgesteld op basis van normen heb je weinig om de avi toet op die manier met beginnende lezers wat kinderen in het basisonderwijs in de sen bruikbaar te maken voor volwassen heel goed gepraat worden dat is ook eerste leerjaren door de bank genomen nt2 leerders zou je ze opnieuw moeten werken aan tekstbegrip ook al lezen leren hoe lang duurt het voordat je een normeren voor die groep en als je toch cursisten niet zelf de tekst sterker avi tekst gelezen hebt daar hoort een opnieuw moet normeren dan kun je nog als op die manier geregeld met criterium bij dat ontleend is aan wat beter teksten kiezen die voor volwassenen teksten gewerkt wordt weet de cursist kinderen na een aantal maanden onder geschikter zijn de k r a n t n d e k las deze keer staat een van de anansi verhalen centraal het verhaal waarin pa tijger een van de vaker terugkerende personages in de anansi verhalen het aanlegt met akoeba de vrouw van anansi cursisten uit het caribische gebied maar ook cursisten uit sommige west afrikaanse landen als ghana kennen de traditie van de anansi verhalen waarschijnlijk wel het is ter introductie misschien aardig om even met cursisten die de verhalen kennen de verschillende personages te verkennen en de namen die daar in verschillende talen bijhoren de woorden kerk en mis verdienen wellicht enige toelichting en niet iedereen zal de nederlandse woorden liefje schatje engeltje of vrijer kennen verhaaltechnisch kan het voor sommige cursisten verwarrend zijn dat in het tweede gedeelte de naam akoeba staat terwijl het gaat om anansi in een jurk maar dat zal snel duidelijk zijn jeanne kurvers alfa nieuws nummer 2 mei 2003 9