Plamuur het gat in hun cultuur!

Publicatie datum: 2008-02-01
Auteur: An Vermeyen
Collectie: 37
Volume: 37
Nummer: 3
Pagina’s: 27-34

Documenten

27 plamuur het gat in hun cultuur an vermeyen leerplandoelstelling 15 uit het leerplan pav van de derde graad bso1 directer vertalen dan bovenstaande titel kan haast niet de slogan klinkt eigenlijk best wel vlot maar plamuren op zich is een niet te onderschatten vaardigheid dat is alvast onze ervaring tot enkele jaren geleden trokken wij er tijdens de schooltijd met onze leerlingen op uit we vielen met z n allen een museum binnen al dan niet met een gids voorop we lieten ons in theaterzalen omsingelen door leerlingen van andere scholen als kers op de taart eisten we een boekbespreking boek te kiezen uit een vaste lijst als ik hierop terugblik vind ik dat we jaren ongelooflijk moedig geweest zijn het aantal culturele uitstapjes waarop meer dan de helft van de leerlingen positief reageerde kan ik immers op een hand tellen nochtans viel er ons niks te verwijten we gingen zorgvuldig te werk bij het maken van een keuze we staken tijd in de voorbewerking en nabespreking wat kan men nog meer van een leerkracht verwachten isschien herkent u ons verhaal hoe verkiezen ook meer en meer leerkrachten om enthousiast we als leerkracht ook met de klas naar avondvoorstellingen te zijn wanneer het over cultuur gaat gaan de theaterervaring die leerlingen dan toch blijft het woord cultuur bij opdoen is vaak echter leerlingen vaak verbonden met een heleboel negatieve conno anderzijds is cultuur iets individueels ikzelf taties voor onze leerlingen was kan genieten van een bezoekje aan het cultuur vaak oersaai boring mevrouw muhka maar in mijn vriendenkring kunnen daarom besloten we enkele jaren geleden weinigen moderne kunst echt smaken mijn dat onze aanpak aan dringende renovatie man en ik houden van totaal andere werken toe was al snel zagen we in waar filmgenres en ik merk dat er aardig wat het schoentje precies wrong boekenverslindende collega s op onze school rondlopen met een toch heel andere enerzijds krijg je als jongere tussen een top drie in hun achterhoofd de cultuur massa andere leerlingen niet de kans om tot beleving bestaat niet cultuur kan je eigenlijk echte beleving te komen hoe anders is een maar beter niet loskoppelen van individuele schoolvoorstelling dan een avondvoorstel keuze toch niet wanneer we naast het ling zowel theatergezelschappen als leer verkennen van cultuur ook het genieten krachten zijn het hierover wellicht eens we ervan willen nastreven merken immers hoe het aanbod aan school voorstellingen aardig geslonken is in vergelij ik trap met deze uitspraken natuurlijk open king met pakweg tien jaar geleden daarnaast deuren in voor ons was het echter goed februari 2008 nummer 3 37e jaargang 28 om deze besluiten even te expliciteren we kunst en kitsch met wat kippengaas papier stapten af van ons idee om ons vertrouwde mache goudverf en een gerecycleerd prik concept gewoon wat te renoveren we bord werd een prachtige eyecatcher hadden een nieuwbouwproject nodig gecreeerd dit prikbord kreeg een centrale plaats in de klas afbakenen van de doelgroep mijn collega en ik selecteerden in krantjes we besloten om onze leerlingen van het en op het internet een aanbod aan films zesde jaar in het tweede semester een waar tentoonstellingen en musea we verzamel cultuurbad te geven onze leerlingen den foldertjes in bibliotheken en in de stads evolueren immers nog sterk in de derde winkel met als belangrijk aandachtspunt graad we ontdekken telkens weer grote variatie in de loop van het semester verschillen in maturiteit tussen onze vijfde haalden we af en toe iets van het prikbord en zesdejaarsleerlingen en werd er iets nieuws opgeprikt het bord hing al snel heerlijk vol cultuur zichtbaar aanwezig in de klas we gaven onze leerlingen ook de kans om als we onze leerlingen wilden prikkelen het aanbod mee te bepalen in deurne kan zouden we cultuur een duidelijke plaats je op de vlieghaven een tentoonstelling rond moeten geven in ons vaklokaal we vroegen de luchtvaart bezoeken mogen kevin en ik aan onze collega plastische opvoeding om daarheen mevrouw heb je hierover wat samen met de leerlingen van het zesde jaar gegevens even bekijken ziet er interes een prikbord te ontwerpen in een stijl tussen sant uit doen oh ja wie van jullie maakt even een tekstje voor ons prikbord daten mag op het prikbord werden kleine kleefbriefjes bevestigd met deze kleefbriefjes konden ze inentingskaart daten ik zou graag naar het diamant museum gaan op zaterdag wil er iemand op volgende dagen krijgen jullie een mee emma evi die zich ook wel aange sproken voelde door het diamantmuseum en cultuurprikje liever samen met een bekende de drempel van het museum overstapte sprak emma dinsdag 14 maart onmiddellijk aan de date was een feit donderdag 30 maart vrijdag 28 april mevrouw u dacht toch dat die franse film mooi zou zijn wilt u met mij mee het idee om leerlingen de kans aan te reiken om herhalingsspuit afspraakjes te maken werkte duidelijk drempelverlagend leerlingen die makkelijk vrijdag 9 juni de neiging hadden om alles op de lange baan te schuiven werden bijna meege sleurd door anderen 37e jaargang nummer 3 februari 2008 29 cultuurprikjes daarom stelden we enkele alternatieve opdrachten op waarmee leerlingen hun voor ons als leerkracht kwam het erop aan ervaringen en indrukken in woord en beeld om af en toe bewust stil te staan bij het konden brengen proces dat onze leerlingen al of nog niet hadden doorgemaakt daarom spraken we we kozen ervoor om er nog een laatste enkele momenten met onze leerlingen af schepje bovenop te doen tijdens de laatste waarop we tijd zouden maken om even te week van het schooljaar zou elke leerling reflecteren onze cultuurprikjes iedere voor de klas moeten komen bewijzen dat hij leerling kwam tijdens een cultuurprik op cultureel gebied een weg had afgelegd moment aan het woord we legden onze leerlingen op om een cultuurportfolio aan te leggen zie bijlage zo kwamen we als leerkracht leerlingen op wanneer u het woord portfolio leest ziet u het spoor die nog geen initiatief hadden wellicht een verzamelmap in beeld ver genomen soms hielpen de verhalen van schijnen wij kozen er echter voor om de anderen hen al op weg leuk randver leerlingen in alle vrijheid de vorm grootte en schijnsel was immers dat sommige leer uitwerking van hun portfolio te laten kiezen lingen door hun enthousiaste verhalen je kan toch niet anders onbewust ook reclame maakten voor een dan creativiteit aanmoe film boek of museum als een leerkracht digen wanneer er cultuur als een iets tof vindt reageren leerlingen dikwijls op het menu staat leeftijdsgenoot eerder afwachtend als een leeftijdsgenoot toch voor iets warm voor iets warm loopt heeft dat vaak meer loopt heeft effect ik had meteen geluk dat vaak meer enkele creatieve geesten effect nog nooit was cultuur zo springlevend in mijn klas lieten tijdens de cultuurprikjes vallen door het prikbord de afspraakjes die dat ze al een keigoed natuurlijk soms ook leuke avontuurlijke idee hadden in verband met het uitwerken gevolgen kenden en de cultuurprik van hun cultuurportfolio de trend was momenten kwam cultuur in onze klassen tot gezet de competitie geopend de laatste leven veel leerlingen deden meer dan wat week zag ik naast enkele verzorgde hen gevraagd werd bewijsmappen ook prachtige cultuurboxen een kunstig met gips bewerkt laken waarop bewijzen op tafel indrukken tekeningen waren aange bracht en een volledig in hout gemaakte we wisten uit ervaring dat het voor de flip over mijn vriend heeft dat samen met meeste leerlingen al een hele overwinning mij gemaakt mevrouw hij volgt hout her zou zijn om een museum binnen te kent u het warme gevoel echt fier te zijn op stappen een andere film te bekijken of je leerlingen wel bij de voorstelling van hun een boek te lezen we beseften maar al te portfolio s ben ik meermaals gesmolten goed dat we beginnend enthousiasme meteen in de kiem zouden smoren als we tijdens de verdediging van de portfolio s onze leerlingen zouden verplichten om hun bleek hoe sommige moeders vaders ervaringen in een verslag weer te geven broers zussen vriendjes mee op de februari 2008 nummer 3 37e jaargang 30 cultuurkar gesprongen waren zij gingen in januari hebben we dit project voor de mee naar de film schoven mee aan in de rij derde keer opgestart we zien nu uit naar om het vernieuwde atomium te gaan iets waar we vroeger soms werkelijk bezichtigen en dit meer dan twee uur tegenop keken plamuren is nog steeds lang blijkbaar slaagden in juni dus niet enkel geen makkelijke maar meer dan ooit een onze leerlingen met brio voor doelstelling boeiende vaardigheid benieuwd wat dit 15 schooljaar brengen zal an vermeyen sint jozefsinstituut de robianostraat 11 2150 borsbeek an vermeyen telenet be noot 1 licap brussel d 2003 0279 001 doelstelling 15 de mogelijkheden van culturele vrijetijdsbesteding verkennen 37e jaargang nummer 3 februari 2008 31 bijlage cultuurportfolio plamuur het in je cultuur 1 plamuren hoe dan je gaat zelfstandig een aantal culturele domei nen verkennen hoe dan wel je gaat je verdie pen in ten minste een film ten minste een boek ten minste een tentoonstelling museum 2 hou de cultuurprik in de gaten om je uit te dagen om je grenzen wat te verleggen geeft de leerkracht een aantal mogelijk heden aan op de cultuurprik ons kunstig prikbord kan je heel wat suggesties vinden wil je iets doen dat niet op het bord staat dan kan dat misschien ook wel maar steeds na overleg met je leerkracht 3 daten mag je mag ook via de cultuurprik afspraakjes maken daarvoor liggen er in de buurt van het prik bord post itjes je schrijft je naam en een datum uur op een post itje en kleeft dat bij de film tentoonstelling die je wil gaan bekijken misschien wil er wel iemand met je mee februari 2008 nummer 3 37e jaargang 32 4 evaluatie de cultuurportfolio om te bewijzen dat je je opdrachten uitgevoerd hebt ga je een cultuurportfolio aanleggen een portfolio is eigenlijk een map met bewijsmateriaal omdat cultuur en creativiteit niet los te maken zijn van elkaar krijg je de vrijheid om zelf vorm te geven aan je portfolio het mag een map zijn maar je kan even goed voor een heel ander concept kiezen interessant om weten is dat creativiteit beloond zal worden de verwerking van alle cultuurervaringen die je de volgende maanden opdoet komt dus in op onder je portfolio terecht procesevaluatie we leggen drie tussentijdse portfoliomomenten vast op die momenten vertel je welke cultuurbelevingen je tot dan toe hebt opgedaan een bijko mende bedoeling van deze portfoliomomenten is dat we elkaars culturele honger proberen te vergroten dinsdag 14 03 2006 het eerste moment is vrijblijvend donderdag 30 03 2006 wie tijdens het eerste moment nog niks had verteld moet zich zeker tijdens dit moment outen vrijdag 28 04 2006 opnieuw tijd om ervaringen te delen productevaluatie vrijdag 09 06 2006 iedereen neemt zijn portfolio mee we organiseren een beurs waarop je je eigen portfolio voorstelt 37e jaargang nummer 3 februari 2008 33 5 bewijzen op tafel film opdracht je maakt een robotfoto van de hoofdrolspeler van de film je mag tekenen een col lage maken met foto s uit tijdschriften je schrijft rondom de robotfoto min 3 karaktereigenschappen van het hoofdper sonage iedere karaktertrek bewijs je aan de hand van ten minste 2 voorbeelden uit de film je maakt een opsporingsbericht waarin je het uiterlijk van het hoofdpersonage beschrijft dit bericht moet gepubliceerd kunnen worden aandacht dus voor spel ling en zinsbouw je ziet een film in de bioscoop of in een cultureel centrum je stopt je ticketje in je portfolio je huurt een film in de videotheek of bibliotheek ook hier krijg je een ticketje met de naam van de film op dat je in je portfolio opneemt je leent een film van de leerkracht lk noteert jouw naam in haar agenda boek opdracht 1 nadat je je boek gelezen hebt ga je op zoek naar ten minste 3 voorwerpen die vol gens jou perfect zouden passen in de leefwereld van een van de hoofdpersonages het mogen echte voorwerpen zijn maar je mag ook creatief zijn met afbeeldingen je verbindt een argument aan ieder voorwerp februari 2008 nummer 3 37e jaargang 34 opdracht 2 je komt voor de klas een stukje van het boek vertellen je kiest zelf een fragment een spannend hoofdstuk een droevig hoofdstuk hoe ga je tewerk eerst vertel je erg kort waarover het verhaal gaat tot je aan het gekozen deel komt dan vertel je het stuk van het verhaal vanuit het standpunt van een van de hoofd personages wat dacht hij zij wat deed hij zij wat wilde hij zij doen wat vroeg hij zij zich af wat wist hij zij wat voelde hij zij je kruipt als het ware in de huid van een van de hoofdpersonages je mag wanneer je je verhaal komt vertellen attributen meenemen of je verkleden je neemt een boek uit de klasbib lk noteert jouw naam in haar agenda je leent een boek uit de gemeentelijke bibliotheek je neemt het boek mee naar school en overlegt met de leerkracht tentoonstelling museum opdracht je maakt een reeks van tenminste 5 wist je dat alletjes van dingen die je zelf opge stoken hebt tijdens het bezichtigen van de tentoonstelling je zorgt voor een originele uitwerking die aansluit bij het thema van de tentoonstel ling of van het museum of opdracht welk schilderij beeld kunstwerk trok je aandacht zoek een afbeelding of teken het na verzamel er zoveel mogelijk informatie rond wat vind je er zo speciaal mooi eigenaardig aan je houdt het toegangsticketje bij en geeft het een plaatsje in je portfolio 37e jaargang nummer 3 februari 2008