Politieke instellingen in België

Publicatie datum: 1981-01-01
Collectie: 12

Documenten

willie van pee r politieke instellingen in belgi e het boek waarde landgenoten van leo neels en volgens aan de orde bij de eerste ligt het accent katelijne ronse voorziet in een dubbele behoef in de beschrijving vooral op de ve rt egenwoordi te in de eerste plaats wordt de gewone burger ging de werking en de dienstverlening van deze een duidelijk beeld geboden van de wijze waarop instellingen bij de bespreking van parlement en de instellingen van zijn land belgie functione senaat nederlands eerste en tweede kamer ren bovendien heeft zich tijdens de voorbije tien gaat de aandacht hoofdzakelijk uit naar het wet jaren een diepgaande staatshervorming voltrok gevende apparaat en zijn verhouding tot de uit ken deze ging onder meer gepaard met een zeke voerende macht daarnaast komen ook andere re decentralisatie waardoor grotere bevoegdhe controle organen op de regering ter sprake de den aan regionale bestuursorganen werden toege raad van state het rekenhof de politieke par kend maar daarmee werden ook totaal nieuwe tijen en de sociale partners het laatste hoofd bestuursorganen in het leven geroepen zoals bij stuk behandelt toekomstperspectieven waarin de voorbeeld de gewestraden en de gemeenschapsra kritiek op de politieke instellingen wordt vertaald den ieder met eigen specifieke bevoegdheden in een aantal adviezen voor de toekomst maar ook met hun onvermijdelijke documenten als geheel blinkt dit boek uit door de helderheid jargon en ambtenarenapparaat het resultaat van van de terminologische ontwarringen de over deze staatshervorming is dat de modale belg op zichtelijke tabellen en samenvattingen de frisse dit ogenblik nauwelijks meer weet hoe zijn land presentatie en de leuke illustraties spot en georganiseerd is en bestuurd wordt er is dus gro andere prenten oude affiches enz de auteurs te nood aan heldere informatie hierover ook in en de uitgeverij verdienen dan ook niets dan deze behoefte aan verduidelijking voorziet dit lof omdat zij erin geslaagd zijn een zo droge en boek ingewikkelde materie op zulke prettige en over in de inleiding worden de belgische politieke in zichtelijke wijze aan te bieden stellingen gesitueerd in een ruimer kader van poli tieke stelsels in het algemeen en van een demo leo neels en katelijne ronse waarde landgeno cratische staatsstructuur in het bijzonder ve rv ol ten onze politieke instellingen leuven u itgeve gens komen de instellingen op gemeentelijk pro rij kritak 1981 83 pag 225 bf ca f 15 be vinciaal regionaal en nationaal vlak achtereen stel adres vesaliusstraat 1 3000 leuven belgie elia bohnen n leren lezen en schrijve n b ij h et studiecentrum ncvo in amersfoort is dit boekje is geschreven om beginnende bege het boekje leren lezen en schrijven uit eigen er leiders houvast te bieden bij dit zoeken riet varing een theorie en praktijkboek voor taalcur hammen poldermans kiest voor de ideeen van sussen uitgegeven geschreven door r iet h am freire voor zijn visie op leren lezen en schrijven men poldermans op verzoek van de projectgroep voor zijn benadering van de analfabeet als repre alfabetisering en het studiecentrum n cvo sentant van de onderdrukte laag van de samenle d e l aatste jaren is het alfebetiseringswerk fors ge ving ze kiest voor problematiserend leren dat groeid het aantal projecten en het aantal begelei wil zeggen leren lezen en schrijven is niet alleen ders dat er werkt is snel gestegen een techniek die je even onder de knie moet krij er bestaat geen vastomlijnde werkwijze voor het gen maar het is een middel om greep te krijgen leren lezen en schrijven van volwassenen b egelei op je eigen situatie het betekent dat de eigen d ers en cursisten zoeken veelal samen naar de taal de ervaringen en leefomstandigheden van de juiste invulling van hun leren dit brengt nogal cursist uitgangspunt zijn voor het leren de cur wat onzekerheden met zich mee voor cursist en sist bepaalt de inhoud van het leren begeleider dit heeft consequenties voor de lessituatie in dit 44