Proeve van taalbeschouwing op huwelijksaankondigingen.

Publicatie datum: 1975-01-01
Auteur: Anne Smits
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: 1
Pagina’s: 4-6

Documenten

de heer en mevrouw van praet hebben de eer u aan te kondigen maar die te wijd gaapt verstuikt de mond proeve van taalbeschouwing op huwelijksaankondigingen huwelijksaankondigingen bieden boeiend materiaal voor een taalbeschou welijke operatie ziehier enkele ervaringen elke leerling brengt een aantal huwelijksaankondigingen mee ik breng er zelf ook mee het materiaal wordt vergeleken de leerlingen proberen de kaarten te rangschikken naar uitzicht stijl taal nu blijkt dat het grootste stapeltje bestaat uit witte kaarten los of gevouwen met daarop een koets een autootje een bruidspaar een harp ringen telkens met goudopdruk waarom juist dit soort onderwerpen vragen wij ons af de aankondigingen luiden bovendien haast alle eender bv de heer en mevrouw van praet hebben de eer soms ook het genoegen of zelfs allebei u het huwelijk aan te kondigen van hun zoon danny met mejuffrouw virginie de sraaele met behulp van woordenboeken zoeken wij op met welke betekenissen o a de woorden heer mevrouw eer genoegen aankondigen enz geladen zijn en gaan na vat er dus eigenlijk staat iirword t op deze taal uitingen ook substitutie toegepast gebruikte woorden worden o m ver vangen door verklaringen uit het woordenboek enige vragen liggen dan voor de hand waarom kiezen veel mensen dit soort huwelijksaankondigingen norm het hoort zo statussymbool gemakzucht gebrek aan ideeen wat voor mensen gaan er achter deze aankondigingen schuil van welke levensvisie mentaliteit zijn deze aankondigingen een teken een uiting doorlopend vurige gesprekken een klein stapeltje ongewone huwelijksaankondigingen ligt nog te wachten kaarten van allerlei formaat met foto s zelf getekende ontwerpen ondeugende of poetische teksten enz ze worden even grondig geanalyseerd en besproken als de traditionele aankondigingen vier bij dit alles slaan we ook eens het boek etiquette open b nieskens isphording universiteit voor zelfstudie s gravenhage dit op het hoofdstuk huwelijk rubriek aankondigingen p 255 2 7 hierin staat immers precies hoe het moet vooral het besluit is interessant en biedt vooral na al wat we reeds gedaan hebben veel stof tot discussie sommige bruidsparen vinden deze vorm saai en doen het liever anders zij kiezen een kaart uit die hen aanstaat en schrijven zelf een tekstje het kan maar het is niet de beste manier het blijft hier niet bij enkele leerlingen gaan ook s een drukker lastig vallen de leerlingen zouden ook een schriftelijke enquete aan een aantal drukkers kunnen richten ze vragen de drukker uit over de huwelijksaankondigingen welke ontwerpen worden het meest gevraagd waarom beinvloedt de drukker de koper in een bepaalde richting komen klanten vaak met eigen idseen af prijzen komen jonge mensen meestal alleen of zijn er ook ouders bij ontwerpt de drukker ook zelf of waar komen de ontwerpen vandaan enz natuurlijk zouden ook familieleden en kennissen kunnen geinterviewd worden daarna geven de leerlingen duidelijk hun persoonlijke mening over de aankondigingsmogelijkneden en motiveren ze ook kan mond en schrift hierbij aansluitend krijgen de leerlingen nog andere opdrachten toe geschoven enkele groepjes buigen zich over volgende spreuken en gezegden oude schepen blijven aan wal daar is geen potje of daar past een scheelken op die gaarne zijn huis verkoopt versiert zijn gevel 3erst lokkebrood dan stokkebrood stil en bestendig maar knepen inwendig hij komt niet om t huidje maar om het duitje men kan de kat niet van het spek houden als zij er de smaak van beet heeft die te wijd gaapt verstuikt de mond vijf de leerlingen onderzoeken in groep wat deze spreuken kunnen betekenen en of er tussen deze acht oen verband bestaat het substitutie trucje laat hen toe prettig en vrij met de spreuken te spelen bv oude paarden blijven op stal daar is geen gleufje of d ar past esn briefje in daar is geen mondje of daar past een zoentje op eerst een zoen daarna de poen men kan de vlieg niet van de suiker houden als zij er de smaak van beet heeft die te wijd zoent verstuikt zijn kaaksbeenderen enkele andere groepjes verdiepen zich in liefdesgedichten van p rodenko j hanlo h de coninck a morri e i mogelijkheden genoeg onderzoek vorm inhoud zonder in klein vitterig literair gedoe te ver vallen intuitief peilen naar betekenissen van beelden maken van associaties vergelijken van de gedichten enz in m n achterhoofd had ik o m de bedoeling de leerlingen via deze spreuken en deze poezie enige inspiratie aan de hand te doen voor het opstellen van meer originele meer persoonlijke huwelijksaankondigingen als afrondende opdracht tenslotte proberen de leerlingen zelf hunneigefi huwelijk aan te kondigen een tekenlerares die daartoe bereid is zou de leerlingen tot originele ontwerpen kunnen stimuleren samenwerking met een le raar godsdienst of zedenleer voor uitdieping huwelij ksthematiek