Project Algemene Vakken. Thema interculturalisme in een 7de jaar BSO

Publicatie datum: 1995-03-01
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 4
Pagina’s: 67-73

Documenten

gc 4 5 0 t y r 1 6 a4 7mn y y ti a y project algemene vakken thema interculturalisme in een 7de jaar bso katrien de vlaemynck hoewel er in de stad waar ik les geef weinig of geen migranten zijn heeft het 7de jaar bso toch zijn ideeen over een en ander de klassieke cliches worden meestal ondersteund door een argument van een nicht die daar woont en s avonds niet meer buiten kan komen of een vriend die daar gewerkt hee ft en zelf de cheque met het fabuleuse bedrag aan kindergeld op tafel hee ft zien liggen als ik in die groep zeg dat het de bedoeling is van het volgende thema pav om migranten en hun cultuur wat beter te leren kennen ben ik de interesse van de helft van de klas kwijt en een aantal leerlingen heb ik zeker al tegen omdat het op die manier erg moeilijk wordt d ie andere cultuur te leren kennen antwoord ik meestal erg ontwijkend op hun vraag over het volgende thema ik zeg vaag iets over andere culturen of over interculturalisme meestal lukt het me wel zijn ze wat overdonderd door ongekende woorden en vragen niet verder e eerste les begin ik met het ten is wordt op een vrij beknopte manier soort vragenlijstje dat ze ken informatie gegeven over het aantal en de nen uit flair of libelle zie bijla herkomst van migranten hun verdeling over ge 1 de opdracht is strikt de provincies de migratiegolven dat individueel en eerlijk werken gebeurt aan de hand van korte stukjes na het invullen van de vragenlijst volgt tekst maar ook met kaartmateriaal en een kringgesprek de nadruk wordt tabellen gelegd op het luisteren naar elkaar naar hierop volgt een reeks opdrachten zodat ze ieders ervaringen eventueel worden bijko met de pas gekregen informatie moeten mende vragen gesteld er wordt niet in dis werken er worden vragen beantwoord cussie gegaan tabellen worden omgezet in diagrammen meestal ontstaat hier een open en eerlijk het percentage vreemdelingen wordt per gesprek over hoe men tegen migranten provincie ingevuld enz zie bijlage 2 voor aankijkt over eigen positieve en of negatie enkele voorbeelden ve ervaringen reacties thuis over het zich aangetrokken voelen de angst de afkeer na zo n oefening weten de leerlingen al wel voor het onbekende iets af van migranten maar eigenlijk kennen ze nog niets van die andere cultuur dat omdat uit die vragenlijst meestal naar voor kan alleen door contact met die andere cul komt hoe beperkt hun kennis over migran tuur vind ik maar een minimumkennis maart april 1995 nummer 4 24e jaargang nrili vooraf is wel noodzakelijk andere soms ongekende voedingsmidde dus voeg ik op dit moment van de lessen len andere gewoonten andere smaken reeks een grote informatieronde in de leer tijdens het samen koken groeit er een sfeer lingen krijgen verschillende lesuren de tijd van vertrouwen en vertelt zarah over haar om een reeks korte teksten te lezen en leven hier haar gezin haar familie en onze video s te zien zowel informatief als verha vragen die we hadden na het lezen van de lend een verhaal over een nederlands teksten worden voorgelegd er wordt meisje dat huwt met een turk en de daaruit samen getafeld en we praten verder over voortkomende relatieproblemen een ver een huwelijk in marokko de hoofddoek bij haal van een marokkaans meisje dat school de vrouwen en het hoofddeksel bij de man loopt in nederland nogal wat informatieve nen de aparte vrouwen en mannenwereld teksten uit de boeken bij nader inzien het waarom van kinderrijke gezinnen over mensen uit andere culturen onder ons mode en het volgen van een dieet we leuven davidsfonds 1992 en anders is sluiten af met een glaasje muntthee met niet gek averbode ncos 1992 van marokkaans gebak en bekijken nog even marita de sterck teksten uit reflector en wat meegebrachte foto s blikopener uit de reeks cultuur van je buur een video over de islam enkele korte een volgende les hebben we het over cul stukjes video uit het tv programma tuur en alle aspecten ervan we vergelijken couleur locale over de ramadan een con de kleine cultuurverschillen onder ons daar centratieschool enz er is een ruime keuze na onderzoeken we de belangrijkste ver aan materialen zie bibliografie in dit num schillen tussen onze cultuur en die van het mer de leerlingen kiezen uit het aanbod middellands zeegebied wat familie taal en een aantal teksten die ze individueel lezen opvoeding betreft op eigen tempo af en toe kijken we samen als het lukt trekken we ook nog een dag naar een video naar antwerpen en stappen er door de joodse buurt daarna wandelen we door na het lezen van een tekst of het bekijken een bepaalde wijk van borgerhout we stap van een video vullen de leerlingen steeds pen even een marokkaanse winkel binnen een fiche in hierop wordt een korte samen lopen langs op het centrum voor vatting gegeven ze noteren wat nieuw was buitenlandse werknemers brengen een of er iets was wat ze niet zo goed begrepen bezoek aan een moskee en gaan s mid hebben en wat hen het meest is bijgeble dags eten in een turks restaurant om ook ven op deze manier doen de leerlingen die keuken te leren kennen soms gaat heel wat informatie op maar worden ook zarah mee op onze wandeling en als de de vragen bijgehouden ais iedereen zo wat groep niet te groot is worden we even bij informatie doorgewerkt heeft worden de haar thuis uitgenodigd vragen verzameld op dat moment nodig ik een marokkaanse vrouw uit naar de klas de lessenreeks wordt op school afgesloten omdat het voor mijn leerlingen niet zo mak met een gesprek over vooroordelen en kelijk is een gesprek te beginnen of vragen racisme het lied van willem vermandere te stellen aan een onbekende of na een uit bange blanke man en als het even kan de eenzetting trekken we ons terug in de keu prachtige film abschied vom falschen ken van de school we bereiden er samen paradies een maaltijd terwijl we het eten klaarma ken geraken we aan de praat eerst over het snijden van de worteltjes of over het pellen van amandelen het gebruik van olijf olie en de hoeveelheid zout we ontdekken nx 24e jaargang nummer 4 maart april 1995 bijlagen bulage 1 vragenlijst een vragenlijst persoonlijk invullen 1 je gaat naar een fuif a een jongen van de school vraagtje om te dansen li ik ga mee ik ga niet mee hij probee rt een afspraakje te maken e ik ga erop in li ik ga er niet op in b een marokkaanse jongen vraagtje om te dansen li ik ga mee l3 ik ga niet mee hij probeert een afspraakje te maken c3 ik ga erop in i ik ga er niet op in 2 ken je een typisch gerecht of voedingsmiddel van belgie italie amerika marokko duitsland turkije frankrijk nederland 3 de woning naast de jouwe wordt verhuurd aan een turks gezin met zes kinderen hoe reageer je maart april 1995 nummer 4 24e jaargang viz 4 a een amerikaanse jongen spreekt je aan om samen op een terrasje iets te drinken ga je mee li ja neen b een marokkaanse jongen spreekt je aan om samen op een te rr asje iets te drinken ga je mee li ja li neen 5 je mag voor twee maanden verb lijven in een gastgezin welk land kies je li frankrijk marokko zweden turkije verenigde staten van amerika brazilie 6 je hoort nu drie muziekfragmenten noteer voor elk stuk of je het mooi gewoon of lelijk vindt 1 mooi gewoon lelijk 2 limooi gewoon lelijk 3 mooi gewoon lelijk 7 belgie telt ongeveer 10 miljoen inwoners hoeveel daarvan zijn vreemdelingen tussen 0 en 250 000 tussen 250 000 en 500 000 li tussen 500 000 en 750 000 tussen 750 000 en 1 000 000 tussen 1 000 000 en 1 250 000 tussen 1 250 000 en 1 500 000 meer dan 1 500 000 8 hoewel ons land overwegend katholiek is komen toch nog veel andere godsdiensten voor nummer ze in volgorde van belang rijkheid 1 katho lieken getuigen van jehova protestanten moslims islam joden y vic 24e jaargang nummer 4 maart april 1995 9 hieronder vind je een lijstje met belgische steden zet een kruisje voor al die steden waar meer dan 3 vreemdelingen wonen brussel hasselt antwerpen ci komi luik charleroi gent namen leuven ci brugge seraing bergen turnhout herentak 10 ik denk dat er in mijn gemeente ongeveer buitenlanders wonen 11 welke groep buitenlanders is volgens jou het grootst in a het vlaamse gewest b het waalse gewest c het brussels hoofdstedelijk gewest 12 a hoeveel procent van onze bevolking is buitenlander b hoeveel procent van die buitenlanders zijn inwoners van een land van de europese unie bijlage 2 enkele cijfers tabel 1 aantal vreemdelingen per provincie provincies aantal van de provinciale bevolking antwerpen 85 622 5 40 brabant 336 123 15 00 henegouwen 184 076 14 40 limburg 68 222 9 20 luik 128 079 12 80 luxemburg 9 066 3 90 namen 20 377 4 80 oost vlaanderen 34 519 2 60 west vlaanderen 14 728 1 30 maart april 1995 nummer 4 24e jaargang nn 111 a111 tabel 2 aantal vreemdelingen per gewest gewest aantal oa vlaanderen 244 640 4 30 wallonie 368 403 11 40 brussel 267 769 27 80 1 neem je atlas en bijgevoegde kaart van belgie a vul op deze kaart de namen van de belgische provincies in b neem tabel 1 en vul op deze kaart tevens het percentage migranten per pro vincie in beantwoord dan de volgende vragen a in welke provincies vind je de grootste concentraties migranten en b hoe verklaar je dat er in deze provincies een hoger percentage migranten gevestigd is dan in de andere 2 er is een duidelijk verschil in de drie gewesten in verband met de aanwezigheid van de migranten schik de drie gewesten en zet het gewest met de meeste migranten eerst zet er ook bij hoeveel van de bevolking de migranten uitmaken 1 2 3 9 0 3 er is ook een verschil in de nationaliteit van de migranten in elk gewest welke zijn de drie grootste nationaliteiten in elk gewest vlaams gewest 1 2 9 0 3 ja 24e jaargang nummer 4 maart april 1995 waals gewest 1 2 3 yo brussels hoofdstedelijkk gewest 1 yo 2 yo 3 o t u s s e n d o 0 r negende conferentie het schoolvak nederlands op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 1995 heeft de negende nederlands vlaamse conferentie het schoolvak nederlands plaats in diemen bij amsterdam de hogeschool holland waar de conferentie ook plaats had in 1991 en 1993 is bereikbaar met de amsterdamse metro hsn conferenties bestrijken het hele onderwijs nederlands tot de thema s behoren dus taalvaardigheids argumentatie taalbeschouwings en literatuuronderw js nt2 leerplanontwikkeling innovatie transfer en taal bij andere vakken dit jaar zal onze aan dacht ook uitgaan naar taal in het basisonderwijs en op de pabo lerarenopleiding maar uiteraard zullen basisvorming kerndoelen eindtermen en tweede fase bovenbouw van het voortgezet secundair onderwijs niet ontbreken hsn is voor leraren ook opleiders en andere betrokkenen zijn van harte welkom in verband met hsn 9 plaatsen wij twee oproepen 1 wie overweegt aan de conferentie deel te nemen kan een inschrijfformulier aanvra gen daarop zal nadere informatie worden verstrekt het zal overigens pas over enige tijd worden toegezonden 2 degenen die een bijdrage willen leveren in de vorm van een lezing praatje voor dracht of workshop verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken in elk geval voor 1 juni ook voor inlichtingen hugo de jonghe ten doorn 6 1852 beigem tel 02 269 38 67 peter nieuwenhuijsen jozef lsraelsstraat 28 nl 9718 gl groningen tel 00 31 50 185764 maart april 1995 nummer 4 24e jaargang n m