Project- en thematisch onderwijs. Kritische bedenkingen bij het vak ‘project’.

Publicatie datum: 1985-09-01
Collectie: 15
Volume: 15
Nummer: 4
Pagina’s: 36-37

Documenten

project en thematisch onderwijs kritische bedenkingen bij het vak project de naam voor het kind is gevonden project zet je radio of televisie aan en het woord project gonst je tegemoet in de berichtgeving dit moet meer zijn dan een modewoord voor ontwerp plan het onderwijs kon en mocht niet meer achterblijven voordien deed project mij enkel denken aan ontwikkelingshulp aan concrete dingen zo als het aanleggen van irrigatiesystemen bijvoorbeeld nu doet het mij denken aan nog veel meer aan zaken dichter bij huis het projectonderwijs is gestart op onze school het k t a te hoboken voor het 3de en het 4de jaar v b s o in het begin van dit schooljaar werden de betrokken leerkrachten voorgelicht tijdens enkele vergaderingen de doelstellingen werden ons duidelijk gemaakt de leerlingen moeten in groepjes werken met elkaar leren spreken en naar elkaar luisteren komen tot een consensus de thema s worden gekozen uit hun leefwereld door het op die manier uitwer ken van thema s wordt de klas een hechte groep onder de begeleiding van de leerkracht de leerkracht zou pedago gisch comfort verkrijgen elke klas zou maximum 15 leerlin gen tellen uitstappen extra muros geen probleem dit was de periode september oktober ik was enthousiast en dacht wie daar niet voor te vinden is kan beter zijn boekentas aan de wilgen hangen daarna werd het november en toen kwamen de leerlingen mijn definitieve klassen ik begon met kennismakingsoefeningen volgens de bijbel van het projectonderwijs groepswerk in het onder wijs van gene stanford in sommige klassen viel dat vrij goed mee maar in andere was het een complete ramp het probleem is dat een heleboel leerlingen niet naar elkaar luisteren en dit zelfs niet willen de persoonlijke en wisselende vetes halen te vaak de bovenhand een mooie opgave om als leerkracht begeleider te trachten deze commu nicatiestoornis in goede banen te leiden het lukt soms maar veelal niet allerlei factoren die een invloed hebben op de klas en op iedere leerling afzonderlijk kan je onmo gelijk kennen laat staan modereren vandaar dat het komen tot een consensus niet steeds slaagt er zijn evenwel positieve aspecten geweest aan deze nieuwe onderwijsvorm het goede contact tussen de collega s het uitwisselen van ideeen en werkbladen niet in het minst het feit dat je nooit met echt talrijke groepen zit is toe te juichen vroeger waren klassen van 25 a 30 leerlingen vonk 1985 15de jg nr 4 36 legio in een 3de en ode beroepsjaar vooral voor de alge mene vakken kleinere groepen werken alleen maar gunstig zowel op het contact leerling leerkracht als op dat van leerling leerling en vergemakkelijkt groepswerk een duidelijk pluspunt is het thematisch onderwijs dat in onze school toegepast werd het werken rond bepaalde the ma s was mij enigszins vertrouwd doordat het inherent is aan het vak nederlands daarbij werden mij de vakken ge schiedenis en aardrijkskunde toegewezen voor deze twee vakken stond ik praktisch als neofiet met mijn melding nederlands engels duits de meer polyvalente opleiding van regent kwam mij onder deze omstandigheden weinig van pas dan is het absoluut noodzakelijk dat je met collega s sa menwerkt met hen overlegt hun raad en hulp aanvaardt de solo toer opgaan is uit den boze dit geldt niet zozeer voor de praktijkleraars die vanuit hun specialisatie niet steeds op een thema kunnen inpikken in dat geval zijn ze wel verplicht volgens de eigenheid van hun vak verder te werken praktische kennis en vaardigheid primeren immers de algemene vakken zijn uiteraard veel meer ge schikt om buiten het programma te gaan bij ons op school zijn er enkele thema s uitgewerkt zoals veiligheid reizen parijs dakar communicatie en de media de woning wij hadden het geluk dat er een stagiaire werd aangesteld een aardrijkskundige die ons met raad en daad heeft bijgestaan haar inbreng werd door alle collega s ten zeerste geapprecieerd en benut deze randnotities in verband met het project en of thema tisch onderwijs vertolken slechts enkele persoonlijke indrukken een flard over het wel en wee doorgaan is beslist de boodschap het beroepsonderwijs is eindelijk uit het verdomhoekje gehaald en wordt niet langer beschouwd als een noodzakelijk maar toch te negeren deel van het v s o renate mostien rooiboslaan 197 2610 wilrijk 37