Reactie op het artikel van Leen Speelman

Publicatie datum: 1981-01-01
Auteurs: Ruud Gorter
Collectie: 12

Documenten

reactie op het artikel van leen speelma n met dank aan leen speelman voor z n waarde ontwikkelingen in van vernieuwingsscholen zo volle bijdrage aan de discussie en aan de moer ontstaan ook modellen voor schoolwerkplannen redactie voor de gelegenheid kort te reageren de modellen die de pgl08 ontwikkelt moeten hoewel het mogelijk zou zijn uitvoerig in te gaan dus getoetst worden aan de uitgangspunten cri op het hiervoor geplaatste artikel beperk ik mij terial van het innovatieproces tot enkele kanttekeningen criteria of richtlijnen sommige richtlijnen zul de bestuursraad van de slo heeft besloten het len de functie van criterium hebben voor scho uitvoeringsplan van de projectgroep leerplanont len die laat op gang komen zal het duidelijk moe wikkeling basisschool pgl08 voor de periode ten zijn dat een goed schoolwerkplan melding 1980 1982 goed te keuren over de besproken maakt van zelfstandig werken de schoolpraktijk discussienota zal dus verder volgens plan worden dus ook om zelfstandig werken daar te realise gediscussieerd ook met de acl o s in het voor ren heeft men richtlijnen nodig zo ook voor het jaar 1981 verschijnt een verslag van alle gevoerde samenstellen van schoolwerkplannen criterium discussies in 1982 verschijnt dan een tweede ver over die en die zaken zal geschreven moeten wor sie van het onderwijsleerplan basisschool in den inhoudscategorieen richtlijn zo zou je het 1983 1984 een volgende versie enzovoorts kunnen doen beredeneerde inhoudsopgave het uitvoeringsplan van de pglob waarin het al waardoor pas de samenhang vgl nog eens de lemaal staat is op aanvraag verkrijgbaar bij de contourennoia duidelijk wordt we werken sl o eraan deze richtlijnen vooral te betrekken op wat de projectgroep leerplanontwikkeling basis we het communale vormingsaanbod noemen school werkt zelf aan zowel het model voor een stelt het basisonderwijs zich hie rvoor niet garant onderwijsleerplan als aan modellen voor school dan zal het onzes inziens vlug gedaan zijn met se werkplannen vooral dat laatste gebeurt in nau leciievrij basisonderwijs want alleen aan het we samenwerking met scholenkoppels ook voortgezet onderwijs ligt het toch ook niet wordt met die koppels van kleuter en lagere hoofdstuk v van de discussienota geeft een aan scholen aan materiaal voor de dagelijkse onder tal mogelijkheden voor de samenhang tussen ge wijspraktijk gewerkt vooral aan dat laatste wer bruikssituaties en ondersteunende activiteiten ken veel vakgerichte projecten van de slo de dat is namelijk niet alleen een iaalonderwijs pglob werkt met deze projecten samen in het zaakl werk van de projectgroep is de drieluikgedachte als de school met het hoofdstuk komt aanzetten dan ook goed zichtbaar overigens is die gedachte bespreken leen lijkt me daar is het voor binnen de pgl08 ontstaan voorde pglob ou trouwens begeleiders en leerkrachten van de blikaties verwijs ik naar het slo magazine leer ontwikkelingsprojecten zullen we in februari 81 planzaken hierover hopelijk nog spreken in bovenstaand artikel komt een deductieve denktrant aan de oppervlakte van wet naar les ruud gorter senplan zo werkt de pglob zeker niet een mo coordinator projectgroep leerplanontwikkeling del voor een onderwijsleerplan bevat namelijk basisschool pglob niet walde wetgever voorschrijft maar beschrijft slo enschede 33