Rectificatie

Publicatie datum: 1991-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: ?
Pagina’s: 83

Documenten

introduction d la litterature francaise i s ee n method e di e ruim e gebruiksmogelijkheden biedt cultuuroverdracht leesplezier zelfwerkzaamheid wei zal de docent zelf keuzes moeten maken omdat de behandeling van de totale inhoud voor de meeste vreemdetalenleraren geen haalbare kaart meer is zo kan hij na een korte behandeling van de theorie met de klas de teksten behandelen die hij leuk vindt hij kan zich wat een aantal perioden betreft to t die theorie beperken hij kan ook uitsluiten d ee n aanta l teksten behandele n e n die laten verwerken middels creatieve opdrachten hij kan bepaalde perioden zelfstandig door leerlingen late n verwerke n bijvoorbeel d vi a een scriptie a l met al een methode die zowel letterlijk gevolgd kan worden als ruimte biedt voor de eigen inbreng va n leerling en docent voorwaarde is wel dat de docent zich i n de meerderheid van de teksten moet kunnen vinden camiel van woerkum f chevy e n i goikovoulntroduction a la literature francaise educaboe k culembor g 1991 vierd e druk rectificatie in veel branches geldt dat elke aandacht positief of negatief voor een produkt de naamsbekendheid verhoogt en uiteindelijk positief effect heeft i n de wetenschap ligt dit anders vandaar da t ik graag een drietal punte n rech t wi l zetten naa r aanleiding van de overigens positieve bespreking van mijn dissertatie door anja bijlsma in het vorige nummer van tsjip de vijf literatuurboeken die ik uitvoerig onderzocht heb zijn kurz und biindig spiegel der deutschen literatur zeitbild und dichtung deutsche dichtung en durchblicke de door anja bijlsma genoemde titels ueberblick uber die deutsche literatur deutsche literatur en duitse literatuur vanaflsoo tot heden zijn niet meer verkrijgbaar maa r werden no g wel in mijn doctoraalscripti e va n 198 6 besproken de overige 28 gebruikte titels goed voor 24 van de markt werden niet in het verdere onderzoek betrokken omdat de verzamelde gegevens niet representatief zouden zijn de derde en laatste correctie betreft de uitvoerigheid van het onderzoek van de vijf literatuurboeke n zij n alls hoofdstukken i n de analyses betrokken du s nie t allee n d e hoofdstukke n ove r romantik e n expressionismus deze beperking gold wel voor mijn doctoraalscriptie eus schalkwijk onze excuses ook tegenover de lezers van dit blad redactie 83