Rekenen in de groep of toch alleen?

Publicatie datum: 2004-01-01
Auteur: Ben Hermeler
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 15-17
i t t h e t v e l d hen aan tot praten over zaken waarin den aan het gesprek over het thema om ten slotte het verhaal tot in de vin ze wel competent zijn het is soms spreekvaardigheidsopdrachten en de gers te voelen voelen kunnen we ook fysiek moeilijk om het gesprek in banen te verhalen zijn natuurlijk in bewerkte aan de slag voor de hand ligt een dra dra leiden en om te zorgen dat de voertaal vorm zoals boven bijzonder geschikt males het uitspelen van het verhaal nederlands blijft omdat iedereen zijn voor het lees onderricht geeft de cursisten veel plezier en is zegje wil doen maar het is leuk om te behalve functionele vaardigheden kun daardoor een onvergetelijke ervaring zien hoe graag de cursisten opeens wil nen ook linguistische vaardigheden hoe meer je met een verhaal wilt doen len praten het verhaal genereerde zo worden geoefend zoals woordenschat des te meer tijd je natuurlijk nodig de behoefte tot het uitwisselen van grammaticale onderwerpen uitspraak hebt spreiding over meerdere lessen is gevoelens en ervaringen ervaringen en spelling door intensief met de tekst sowieso aan te raden raden bezig te zijn die te leren samenvatten de docent kan bij het kiezen van een zoals boven beschreven lijkt het behan er de kernzaken leren uit te halen oefe verhaal kijken naar wat er in de groep delen van een verhaal in de les slechts nen de cursisten ook strategische speelt wat de actualiteit brengt of wat doelen te dienen die op affectief gebied vaardigheden vaardigheden aansluit bij de overige behandelde les liggen wie schoolse vaardigheden wil er zijn bij elk verhaal oefeningen te stof aanleren kan hierna met de verhalen maken van sterk geleide tot vrije oefe kortom wie oude verhalen in het nt2 tekst aan de slag en zal merken dat het ningen van het beantwoorden van onderwijs gebruikt zal merken dat het leren speelser onbewuster gaat begripsvragen tot het schrijven van een welkome en aangename aanvulling aan het voorlezen kunnen luister eigen verhalen of gedichten en dat kan op de andere lesstof is zowel voor de vaardigheidsoefeningen gekoppeld wor wor nt2 onderwij s op alle niveaus van het nt2 onderwijs docent als voor de cursist hle e k e n w e r k n u t v t v o e r n g rekenen in de groep of toch alleen nieuwe onderwijsconcepten kunnen voortreffelijk werken voor de meeste leerlingen maar er zijn altijd wel bij wie het gewenste effect niet bereikt wordt in dit artikel belicht ben hermeier hoe hij aan het werk ging met interactief groepsgericht rekenonderwijs en vraagt hij zich af waarom het concept niet werkte bij een van zijn leerlingen ben hermeler baron i e college breda interactief reken wiskundeonder ge leerkrachten daarbij zijn er altijd len in het licht van deze problematiek wijs verschillen tussen leerlingen geweest houdt j nelissen in het tijdschrift voor de meeste mensen hebben rekenen en die zullen ook altijd blijven bestaan nascholing en onderzoek van het reken geleerd op de basisschool in een klassi in het onderwijs wordt zoveel mogelijk wiskundeonderwijs jaargang 19 num num j kale setting onder leiding van deskundi rekening gehouden met deze verschil mer i een pleidooi voor interactief alf a nieuws nummer 4 november 2004 5 e k e n w e r k n u t v o e r n g i groepsgericht onderwijs kenmerkend een aantal praktijkcentra waar de leerlin geld teruggeven aan de klant aange voor interactief groepsgericht onderwijs gen leren werken daarnaast gaan zij leerd is dat leerlingen ruimte krijgen om meteen stagelopen bij bedrijven die een met leerlingen die in de horeca werken eigen constructies te volgen dat ze daar leerling begeleiden en stimuleren om rekenen we uit hoeveel het kost om een met medeleerlingen en met de leraar een geschikte medewerker te worden grote pan soep te maken en wat de ver over kunnen discussieren en dat op binnen de pasvorm is er een winkel koopprijs van een kop soep moet zijn basis van die interacties reflectie ont voor kinderkleding boeken en speel om uit de kosten te komen want in het staat waardoor een hoger niveau van goed er is een afdeling techniek waar praktijkcentrum horeca wordt soep mathematiseren wordt bereikt onder andere het speelgoed voor de win bereid die in de lunchroom van de nelissen 2000 kel wordt gemaakt er is een huiskamer school wordt verkocht het rekenen in de realistische rekendidactiek wordt voor de verzorging en een keuken waar wordt op deze manier praktisch en con er veel waarde aan gehecht dat leerlin een lunch voor grotere gezelschappen creet ingevuld ook laat ik het recept gen hun eigen individuele werkwijze kan worden bereid de kantine van de voor een tonijnsalade voor vier personen mogen volgen tegelijkertijd is het ech pasvorm is omgetoverd tot lunchroom omrekenen naar een salade voor 20 per ter van belang dat die veroschillende waar personeel maar ook passanten een sonen ik laat daarbij cursisten in groep werkwijzen onderwerp van gezamen broodje kunnen eten bereid door de jes van twee of drie werken het resul lijke discussie zijn het beoogde effect horeca afdeling op die manier wordt taat van hun rekenactiviteiten wordt van zo n bespreking is dat er niveauver ook op school de praktijk al zoveel daarna uitgewisseld in de grote groep hoging plaatsvindt we spreken in dit mogelijk benaderd er zijn momenteel vaak komt ieder groepje met een eigen verband van interactief onderwijs in de ongeveer r60 leerlingen van wie de oplossing de een vermenigvuldigt de rekenlessen binnen het traject pasvorm helft van allochtone afkomst is onder hoeveelheden van de ingredienten met aan het baronie college heeft deze hen zijn ook ama s alleenstaande min vijf een ander groepje verdubbelt twee didactiek een belangrijke plaats derj arige asielzoekers keer en telt daar de hoeveelheden van gekregen het recept voor vier personen bij op een rekenen in de pasvorm derde groepje neemt de helft van de de pasvorm binnen de pasvorm worden er onder hoeveelheden en vermenigvuldigt dat de pasvorm praktijk arbeid scholing steunende lessen rekenen wiskunde en met tien kortom er zijn vaak verschil en vorming is een nieuw onderwijstra nederlandse taal gegeven voor cur lende oplossingsmethoden die uitge ject binnen de unit educatie van het sisten die dat nodig hebben voor hun wisseld kunnen worden waardoor leer baronie college het leidt leerlingen van werk of voor hun stage lingen ook van elkaar kunnen leren zestien jaar en ouder op tot startende de rekenlessen worden daarbij heel werknemers deze leerlingen hebben praktisch ingevuld de rekenvaardighe ameliana een extra steuntje in de rug nodig in de den die cursisten op hun stageplaats of over het algemeen werkten de deelne traditionele onderwijsvorm verbleven ze bij het werken in de praktijkcentra op mers enthousiast mee en hun rekenni eerst een tijd op school en gingen daar school nodig hebben bepalen de inhoud veau ging vooruit maar een van mijn na aan de slag in het bedrijfsleven de van de rekenlessen zo worden bij cur deelnemers ameliana een jonge vrouw pasvorm heft de scheiding tussen theo sisten die in de detailhandel werken of van zestien jaar uit kongo ging niet rie en praktijk op de school bestaat uit stagelopen kassahandelingen betalen vooruit bij deze aanpak ik merkte dat 16 alfa nieuws nummer 4 november 200 n w e r k n u t v 0 e r n g zij steeds ongelukkiger werd bij het worden ik hoop dat ik haar daarmee vol om er positieve ervaringen op te doen klassikale gebeuren in de rekenles er doende basis heb gegeven om op eigen een individuele inhaalmanoeuvre was was niets wat haar lukte anderen waren kracht verder te gaan zodat zij haar opge nodig om zeer elementaire reken haar steeds voor ze raakte zo in paniek dane rekenvaardigheid hoe minimaal vaardigheid aan te leren en daar succes dat de meest eenvoudige vragen niet tot die ook is blijft gebruiken in het dage mee te ervaren het zou interessant zijn haar doordrongen ze antwoordde dan lijks leven want haar tijd bij de pasvorm om te proberen of ze nu wel zou gedijen maar wat in het wilde weg in de hoop zit er bijna op alleen dan kan zij zich met een interactieve groepsgerichte aan dat er iets klopte ze vertrouwde nooit blijven ontwikkelen met rekenen pak maar helaas laat het voor haar uit op zichzelf en liet het denken aan ande gestippelde traject dat niet toe ren over ze vermeed eigenlijk alles wat waarom lukte het toch niet het is dus niet een kwestie van interac ook maar iets met rekenen te maken de vraag dringt zich op waarom de tief groepsgericht onderwijs of individu had en deed dat uiteraard ook in het interactieve groepsgerichte aanpak bij eel onderwijs het is meer een kwestie dagelijks leven haar rekenniveau was ameliana niet werkte ik denk dat er van wanneer een leerling in staat is met laag en de ontwikkeling daarvan werd voor haar iets ontbrak aan de groep sin vrucht deel te nemen aan groepsgericht eerder belemmerd dan gestimuleerd teractie namelijk de mogelijkheid van onderwijs zdn aanpak kan geen won door de groepsactiviteiten deelname een succeservaring brain butterworth deren verrichten door leerlingen van te aan de groepsactiviteiten leverde voor schreef in zijn boek the mathematical zeer uiteenlopende rekenniveaus bijeen haar nooit een positieve ervaring op brain dat heel veel zwakke volwassen te plaatsen en met elkaar te laten den om deze negatieve spiraal te doorbre rekenaars in hun jeugd nauwelijks posi ken over oplossingen het is duidelijk ken zag ik geen andere mogelijkheid tieve ervaringen hebben opgedaan bij geworden dat bij een interactief groeps dan haar niet meer mee te laten doen hun rekenprestaties een van de stelre gerichte aanpak wel degelijk in het oog met de groepsrekenles het deed haar gels van butterworth is dat je alleen gehouden moet worden dat deelnemers meer kwaad dan goed in maart ben ik ergens goed of beter in kunt worden als aan zdn groep een gemeenschappelijke begonnen om haar wekelijks een half je veel oefent of traint de vaardigheid basis hebben zonder deze minimale uurtje individueel te begeleiden bij het moet je niet alleen onderhouden maar basis kan de interactie niet voldoende rekenen de resultaten zijn hoopgevend zoveel mogelijk gebruiken of toepassen begrepen worden en daardoor wordt er nu twee maanden later kan ze de prijs om feedback te krijgen op de prestatie geen gelegenheid geboden om succes te van twee of drie artikelen optellen zodat en wanneer die ervaringen positief zijn ervaren met andere worden er kan dan ze weet hoeveel ze moet betalen daarbij het is me gelukt ik heb het kunnen niet geleerd worden uit het hoofd rekenen lukt haar nog oplossen ik snap het vergroot dat het niet maar zoiets op papier uitrekenen vertrouwen in je eigen kunnen en pak je literatuur gaat haar nu goed af gepast betalen in de toekomst vergelijkbare vraagstuk butterworth b 1999 the mathematical lukt goed zij maakt hierbij geen fouten ken ook eerder en vaker aan maar als je brain londen macmillan meer ze begint nu ook wat plezier te geen positieve ervaring kunt behalen uit nelissen j m c 2000 een pleidooi voor krijgen in het uitrekenen van wat ze de situatie waarin je geplaatst bent ga je interactiefleren in het reken wiskunde moet betalen voor boodschappen ook niet vooruit het niveauverschil in onderwijs tijdschrift voor nascholing en onder langzaam maar zeker moet het vertrou rekenvaardigheid tussen ameliana en de zoek van het reken wiskundeondenvijs jrg 19 i wen in eigen rekenkunde opgebouwd groep was zeer waarschijnlijk te groot 6 13 alfa nieuws nummer 4 november 2004 17