Remediëring taal in de eerste graad

Publicatie datum: 1993-01-01
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 3
Pagina’s: 41

Documenten

remediering taal in de eerste graad erna janssens de leraar nederlands die lesgeeft in de eerste ingebouwd in concreto wordt er niet meer graad van het beroepssecundair onderwijs dan een lesuur om de 14 dagen a drie staat voor een niet zo eenvoudige taak hij weken aan besteed leerlingen die een wordt immers geconfronteerd met een zeer meer intensieve vorm van remediering heterogeen leerfingenpubliek heterogeen naar nodig hebben kunnen eventueel individueel herkomst intelligentie en taalvaardigheid er nog extra worden bijgewerkt het spreekt zijn ook leerlingen die een ongelukkige lagere voor zich dat het ontwikkelde materiaal van schoolcarriere achter de rug hebben en daar toepassing is naast de door de leraar door de basisvaardigheden lezen schrijven en gehanteerde methode van taalonderricht rekenen onvoldoende beheersen in de twee volgende artikels stellen we voor het antwoord van de leraar nederlands op hoe er met die pakketten gewerkt kan wor deze zeer gevarieerde noden van leerlingen den voor de remediering van spellen erna veronderstelt vooreerst een grote pedago janssens en lezen linda wouters we wil gische vaardigheid een positieve relatie len er wel op wijzen dat de relatie tussen met de leerlingen en een klimaat dat kansen spellingonderwijs en creatief schrijven niet schept is een conditio sine qua non een uit het oog mag worden verloren ook de didactische deskundigheid die toelaat snel link tussen technisch lezen en begrijpend en soepel met tal van werkvormen om te lezen leesbereidheid en leesplezier is bui springen is een tweede vereiste tenslotte tengewoon belangrijk wordt van de leraar nederlands verwacht wie ervan overtuigd raakt dat hij minder dat hij de verschillende deelaspecten van fouten schrijft overwint schrijfangst lezen het taalonderwijs verzorgt op zo n manier op niveau brengt succes succes nodigt uit dat geen enkel facet verwaarloosd wordt tot inzet hiermee wordt duidelijk dat deze compe tente leraar enige ondersteuning verdient het nationaal verbond van het katholiek noot secundair onderwijs nvkso heeft ervoor geopteerd om in een eerste fase onder 1 remedierend spellen in 1b brussel steuning te bieden voor twee deelaspecten nvkso frapntrrrnerdll99l 02791142 van het taalonderwijs nl het remedieren remedierend spellen in bvl brussel van lezen en spellen dat heeft onder meer m kso frapnwrnerd 1992 0279 123 geleid tot een aantal brochures voor het remed e enaf lezen h 18 en bvl brussel eerste leerjaar b 16 ein het beroepsvoor nvkso ljcamlrrrr erd 199c410279 04 bereidend leerjaar bvl het materiaal en de methodieken zijn besteladres nvkso guimardstraat 1 bedoeld voor de momenten van remedie 1040 brussel ring die naargelang het klasprofiel worden jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang mc