Resultaatsverbeteringstoets Christelijk College Groevenbeek vmbo

Deel 1: 45 minuten. Openingsspeech (25/100) en kijk- en luisteropdracht (10/100). A. Openingsspeech: Leerling houdt een openingsspeech over de stelling: “Huiswerk moet geheel vervangen worden door werktijd op school.” De leerling heeft de speech kunnen voorbereiden. De stelling heeft de leerling van tevoren gekregen. B. Kijk- en luistertaak: taak 1 (6 minuten), reportage uit Brandpunt (toets uit schoolboek Talent: zes drie-keuzevragen, meeste over inhoud, een over toon (reactie interviewer); taak 2: (5,5 minuut), reportage Solar challenge (toets uit schoolboek Talent): vijf driekeuzevragen, inhoud.
Deel 2: 120 minuten. Leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, fictieopdracht, spelling, grammatica, woorden. A. Leesvaardigheid; twee korte internetteksten, met vier meerkeuze vragen twee open vragen. De meerkeuzevragen betreffen tekststructuurkennis en inhoud, de open vragen zijn kernvragen over tekstbegrip. Het thema van de tekst is formatief beoordelen vs cijfers geven. B. Schrijfvaardigheid: de opdracht wordt ingekleed in een functioneel perspectief. De schrijftaak is een vervolg op de leesteksten.
1. Samenhang lees- en schrijftaak: leerlingen kunnen geïnformeerd schrijven 2. Mondelinge vaardigheid toetsen via een debatopzetbeurt (die waarschijnlijk gefilmd wordt); de leerlingen kunnen dit thuis goed voorbereiden. 3. Sommige vragen bij de fictietekst vereisen individuele antwoorden, verbonden met eigen ervaringen. 4. Dekking: Leerlingen krijgen kans om te scoren op diverse aspecten van het Nederlands.