Resultaatsverbeteringstoets Greijdanus College havo

De toets bevat vijf onderdelen: A Bronnenonderzoek; B Argumenteren (10%); C Bouwplan maken; D Betoog schrijven (60%); E Betoog houden (30%). A en C worden niet beoordeeld. Het mondelinge betoog is gebaseerd op het geschreven betoog. Het geschreven betoog gaat over literatuuronderwijs, bedoeld als spreekbeurt op een docentcongres.
Alle onderdelen van de toets hangen samen: wat de leerling in het ene deel gedaan heeft, baat hem/haar in het daaropvolgende deel. De argumentatievragen zijn helder geformuleerd. Mooi is dat de leerling bij het betoog zelf een standpunt ten opzichte van een stelling mag innemen, dat daagt leerlingen uit na te denken.