Resultaatsverbeteringstoets Stedelijk College Eindhoven mavo

De toets
In deze RV-toets komen de onderdelen kijk- en luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, fictie en spreekvaardigheid aan bod, waarmee de RV-toets een goede dwarsdoorsnede vormt van het PTA. Gezien de eisen die aan een RV-toets gesteld werden, is het begrijpelijk dat leesvaardigheid en spelling/formuleren niet als aparte onderdelen in de toets opgenomen zijn.
Onderscheidend
Deze RV-toets is mooi toegespitst op de vmbo-leerling: de gekozen film lijkt aan te sluiten bij de doelgroep, evenals de keuze voor het laten houden van een pitch. Doordat hetzelfde onderwerp gekozen is voor zowel de schrijfopdracht als de spreekopdracht is de RV-toets een echte eenheid. Slim om de leerlingen een geïnformeerde recensie te laten schrijven en zo onderdelen van het PTA te combineren in een taak. Kennis van literaire begrippen, argumentatie en schrijf- en spreekvaardigheid, en indirect ook kijk- en luistervaardigheid komen zo in een toets van 100 minuten samen.