Resultaatverbeteringstoets College G havo

Publicatie datum: 2020-10-26
Thema: toets
Collectie: Havo 5
De toets bestaat uit twee delen A: Een leesvaardigheidstoets (tekst met vragen); Twee teksten: Gij zult lezen! Maar waarom eigenlijk (2018), Studenten die Tolstoj lezen (2018), beide uit NRC. Zowel gesloten als open vragen, daarnaast worden er vijf overkoepelende vragen gesteld; B: Een schrijfvaardigheidstoets. De leerling schrijft naar keuze een betogende of beschouwende tekst van 700-750 woorden. In deze tekst moet aandacht zijn voor boeken die de leerlingen hebben aangespoord om (meer) te lezen, misschien zelfs wel om te gaan schrijven of juist om nooit meer een boek te lezen; voor de vraag wat literatuur betekent voor de leerling; of de leerling denkt dat het lezen van literatuur belangrijk is voor de ontwikkeling van de hersenen; welke invloed het lezen van literatuur op leesvaardigheid, woordenschat en schrijfvaardigheid heeft. Daarbij moet aandacht zijn voor de persoonlijke ontwikkeling. De leerling kan een zelfgekozen bron gebruiken, naast een bron van Jelle Jolles (Hongerige hersenen) en de twee bronnen van het onderdeel leesvaardigheid.
Onderscheidend: Het overkoepelende onderwerp van beide onderdelen (ontlezing, literatuur lezen, het belang van literatuur) is van groot belang en is dus goed gekozen. De leesvaardigheidsteksten zijn voorbeeldige CE-teksten van een passend niveau voor H5. Ook de schrijfvaardigheidsopdracht is helder en geschikt voor havo. De teksten van het onderdeel leesvaardigheid staan in dienst van het onderdeel schrijfvaardigheid, waarmee de twee delen mooi geïntegreerd zijn. De toets wordt afgenomen in één zitting.