Resultaatverbeteringstoets Etty Hillesum Lyceum

Publicatie datum: 2020-10-26
Collectie: 5 havo
De toets bevat drie onderdelen: A. Verhaalanalyse; Verhaal van Marga Minco; vragen naar interpretatie en toepassing van enkele verhaalanalytische begrippen; B. Leesvaardigheid: NRC-artikel; over de oorlog/herinneringen. Vrij open vragen (leg uit, licht toe), met enkele extra teksten met deels intertekstuele vragen. De tweede satelliettekst moet met de eerste verbonden worden. C. Schrijfopdracht, in het kader van de gelezen teksten onder 1 en 2, met een keuze uit twee mogelijkheden: in beide gevallen een reactie op het NRC-artikel onder 2.
Onderscheidend. (1) De opbouw van de toets. (2) Heel goed uit de verf gekomen is de combinatie van fictie en zakelijke teksten via het thema, dat ook actueel is en op de leerlingen wordt betrokken. De toets is daarmee ook een mooi geheel.(3) Mooi dat leerlingen uit twee schrijfopdrachten mogen kiezen (belang herdenken/historisch besef in het onderwijs). (4) De beoordeling van de geschreven tekst is sterk gericht op overtuigingskracht, inhoud en argumentatie. dat zag de jury niet vaak.