Resultaatverbeteringstoets Kennemer Lyceum Overveen havo

Publicatie datum: 2020-10-26
Collectie: havo
De toets bevat een fictietekst, twee zakelijke teksten en een schrijfopdracht. De leesopdrachten en de schrijfopdracht tellen ieder even zwaar mee. A. De leerlingen krijgt een fictietekst (Oek de Jong), met als thema doelen stellen, en negen open vragen, deels structuuranalytisch, deels begrip. Dan volgen twee zakelijke teksten over doelen stellen, ieder met een begripsvraag die vergt dat de leerling de argumentatie samenvat. B. De schrijfopdracht luidt dan: Schrijf een beschouwing over doelen stellen en geluk. Gebruik daarvoor informatie uit de drie teksten. Je eigen visie mag een grote rol spelen.
Onderscheidend. (1) De toets bevat drie teksten: een literaire en twee non-fictieteksten. De non-fictie teksten zijn aansprekend voor jongeren en gaan over een herkenbaar thema: doelen stellen en geluk. De leerlingen schrijven aan de hand van de teksten over dat thema en de schrijfopdracht heeft een open karakter. Daardoor kunnen de leerlingen veel creativiteit aan de dag leggen en hun eigen levensvisie verwoorden. De fictietekst is van hoog niveau. De toets sluit in grote lijnen aan bij het PTA van de school. (2) Samenhang fictietekst, zakelijke teksten en schrijftaak: leerlingen kunnen geïnformeerd schrijven. Het is positief dat de verschillende vaardigheden én literatuur goed op elkaar aansluiten. (3) Beoordeling schrijftekst: holistisch op vier aspecten. Sterk punt.