Resultaatverbeteringstoets Maerlant vwo

Publicatie datum: 2020-10-26
Collectie: vwo
Deel 1: Leerlingen lezen een kortverhaal, beantwoorden vragen over dit korte verhaal (verhaalanalyse) en werken aan een creatieve schrijfopdracht. Aansluitend krijgen ze de gelegenheid hun keuzes mondeling toe te lichten en wordt de toets afgesloten met enkele vragen over de literatuurlijst. Deel 2: Het toetsonderdeel schrijfvaardigheid is een keuzeonderdeel waarbij leerlingen een inleiding moeten schrijven en een bouwplan moeten maken voor de kern. Ze moeten daarbij zelf bronnen verzamelen. Deel 3: Het laatste onderdeel is een leestekst met vragen uit een vwo-examen van 2010.

Onderscheidend. (1) In het beste onderdeel van deze toets wordt fictie gecombineerd getoetst. De leerlingen lezen een verhaal, beantwoorden een paar vragen, schrijven een slot bij het verhaal (creatief schrijven) en sluiten af met een mondelinge toets. (2) Het aardige is dat leerlingen zelf moeten schrijven én moeten reflecteren op het geschrevene en de tekst. Zo’n reflectieopdracht zagen we zelden of nooit. Daardoor moeten ze vaardigheden combineren. (4) Het zelf schrijven van een slot is een originele schrijfopdracht.