Resultaatverbeteringstoets Thomas a Kempis vwo

De toets: A. Literatuurgeschiedenis (30%): een schriftelijke toets waarin leerlingen zes open vragen moeten beantwoorden (leg uit, beredeneer, met verwijzing naar de tekst), over Verlichting, Romantiek en Naturalisme, de laatste twee stromingen aan de hand van een gedicht en een tekstpassage die de kandidaat aangeleverd krijgt. B. Schrijfvaardigheid (50%): Leerlingen krijgen de keuze uit twee onderwerpen om een betoog te schrijven. Voor elk onderwerp worden twee bronnen meegeleverd, die beide gebruikt moeten worden. “Het ene onderwerp gaat over de rol die koning Willem-Alexander en koningin Máxima (kunnen) vervullen in Nederland. Het tweede onderwerp gaat over de rol van kunst en cultuur in de samenleving op allerlei terreinen.” C. Spreekvaardigheid: een mondeling literatuur, op basis van een voorgeschreven boek. Alle kandidaten kregen zes dezelfde vragen (via een quarantainemodel) over het gelezen werk (Een mooie jonge vrouw van Tommy Wieringa).
Onderscheidend: (1) Mondeling literatuur: In positieve zin springt de keuze van het boek ‘Een mooie jonge vrouw’ eruit. (2) De koppeling die in dit mondeling gelegd wordt met de coronapandemie biedt een leerling de kans om ervaringen uit te literatuur te koppeling met gebeurtenissen in het dagelijks leven. (3) Sterk ook dat de sectie een mondeling examen literatuur heeft georganiseerd, omdat zo’n mondeling een waardige afsluiting is voor een leerling: de leerling heeft, in principe veel geïnvesteerd in het lezen, en dan is een afrondend gesprek respectvol. (4) Literatuurgeschiedenis: de literatuurgeschiedenistoets vraagt naar de kern van de twee stromingen, en vraagt leerlingen hun antwoorden te ondersteunen of te baseren op de tekst die wordt voorgelegd. (5) Schrijfopdracht: gezien de invloed die de onderwerpskeuze heeft op de schrijftekst van een leerling, is het fijn dat de leerling een keuze kan maken tussen twee onderwerpen om over te schrijven. (6) De vakgroep heeft er bewust voor gekozen om de zes RV-toetsen gezamenlijk te beoordelen, wat (net als bij het werken met standaardvragen bij het mondeling) de betrouwbaarheid van het eindoordeel van de leerling ten goede komt en ook een mooie gelegenheid biedt voor collegiale uitwisseling.