Resultaatverbeteringstoets Utrechts Stedelijk Gymnasium

Deze RV-toets vraagt leerlingen twee keer een literair essay te schrijven over het werk De uitvreter van Nescio. Het ene essay (40% totaal) heeft een literair-historische invalshoek, waarbij de leerling het werk in een van twee stromingen moet plaatsen. Het andere essay (60% totaal) heeft een thematische invalshoek, waarbij de leerling het werk koppelt aan een thema (non-conformisme of vergelijking met werk Philip Huff).
Onderscheidend: (1) keuze: leerling kan telkens kiezen uit twee invalshoeken. (2) Durf: geen 13-in-een-dozijn-toets: twee essays laten schrijven, die diepgang vereisen. Leerling wordt uitgedaagd. (3) Diversiteit van het bronnenmateriaal: literatuurgeschiedenis, een gedicht, artikelen.