Romantische liefde in september. Een uitgewerkt thema CKV in de praktijk.

Publicatie datum: 1997-01-01
Auteur: Joke Klumper
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 15-16

Documenten

romantische liefde in september een uitgewerkt thema ckv in de praktijk al in een vroeg stadium hebben docenten van het thijcollege in oldenzaal ingezien dat er van hen als docent in de twee defase van het voortgezet onderwijs andere vaardigheden verwacht gingen worden als proefproject ckv startte deze school aan het begin van dit schooljaar met het september iets aan hebben of er op een of andere manier actiever bij betrokken zijn project met als thema romantische liefde een verslag de tweede ontwikkeling gold de veran van een geslaagd experiment deringen die in het onderwijs gaande zijn vanaf de basisvorming in septem ber 1993 er was onder ons personeel joke klumper in september van het schooljaar 1996 behoefte aan scholing om in die veran 1997 begon het thijcollege in olden deringen mee te gaan gericht op een zaal ter voorbereiding op de tweede minder centrale rol van de docent en fase een project waarbinnen een uit een meer zelfstandig lerende leerling gewerkt ckvi thema voor 5 vwo wordt in 1994 ontstond het begrip half n c gegeven twee ontwikkelingen op het de halve les niet centraal staan van thijcollege hebben bijgedragen tot de de docent een opgave voor het hele ideeen rond ckvi en de totstand personeel daaruit vloeide een aantal koming van dit vakoverstijgende pro scholingsconcepten voort waaronder ject van de talen en de kunstvakken vier middagen met als onderwerp de eerste was de organisatie van de literatuur in de vernieuwing culturele activiteiten zoals die op het de docenten van de talen en de kunst college al jaren plaatsvonden naast de vakken stoeiden met de ontwikke verplichte culturele activiteiten voor de lingen binnen taal en cultuuronder diverse jaarlagen voortvloeiend uit de wijs in de tweede fase aan de orde lessen hadden we het zogenaamde kwam onder meer het leesdossier cat dat is cultureel abonnement maar ook werd ckvi geintroduceerd thijcollege het bestaat hieruit dat de deze bijeenkomsten resulteerden on leerlingen een abonnement kopen voor der andere in de afspraak een thema tien voorstellingen naast vier eigen uit te proberen waaraan alle betrokken producties kochten we zes theatervoor vakken zouden meewerken stellingen in die op school werden ge geven jammer genoeg liep de belang het septemberproject stelling voor het cat terug vooral bij in aansluiting op deze tweede ont de bovenbouwleerlingen bovendien wikkeling vond in het begin van het vonden we zelf deze vorm van kennis nieuwe schooljaar het zogeheten maken met cultuur te consumptief te septemberproject plaats zes project vrijblijvend we zochten daarom naar weken in de derde klassen en 5 vwo een invulling van het culturele pro gericht op zelfverantwoordelijk leren gramma voor de bovenbouw waarbij de en motivatie dit met het aanstaande leerlingen het gevoel krijgen dat ze er studiehuis voor ogen uitgangspunten tsjip lettere n 7 4 15 voor dit septemberproject waren hoe werkt dit nu van de in de ckv lessen aan de orde de school gaat niet op zijn kop bij de betrokken vakken komen onder gekomen onderwerpen bovendien dus geen grote organisatorische in werpen aan de orde die met het cen organiseerden we een tentoonstelling grepen het rooster blijft in principe trale thema te maken hebben per vak van de over ckv gemaakte folders een hetzelfde een enkele aanpassing is verzamelt de leerling alle informatie in van de verwerkingsopdrachten van het wel mogelijk een dossiermap die bestaat uit een aparte ckv uur de culturele activiteit er komt een studiewijzer waarin tweeringsmap met per deelnemend was zo als onderdeel van het lespro wordt aangegeven welke leerstof vak een tabblad waarachter taaksheets gramma opgenomen tot tevredenheid doorgewerkt moet worden wat de lesbrieven kopieen en aantekeningen van leerlingen en collega s bijdragen van de leraar zijn en wat thuis uitgevoerde opdrachten en reac de leerlingen in en buiten de les heb ties op voorgaande lessen eigen ben te doen creatief werk zoals opstellen versla de groep literatuur in de vernieu gen tekeningen foto s krantenknip wing vond dat een ckvi experiment sels opgeschreven gedachten en reac zo ontstond overleg over het eerste ties met betrekking tot het onderwerp thema waarin de doelstellingen van in het ckvi uur komen de volgende ckvi zijn ondergebracht we zijn onderdelen aan de orde en dat ge ervan uitgegaan dat elke vakdocent op beurt door middel van opdrachten en zijn eigen vakgebied een bepaald onderzoek historische achtergron onderdeel van het thema behandelt den perspectief zodat de leerling een hij zij is immers de deskundige op dat goed beeld krijgt van de periode van de terrein er is een centraal thema afge romantiek voorts proberen we rela sproken romantische liefde ties overeenkomsten en verschillen naast overleg over de invulling van dit vast te stellen tussen de in de diverse waarom zou u thema bij de diverse vakken zijn er af vakken aan de orde gekomen onder deze advertentieruimte spraken gemaakt over variatie in werk werpen die onderwerpen worden vormen om de samenhang tussen de verschillende kunstonderdelen te be waken en het geheel in historisch pers uiteraard in eerder genoemd historisch perspectief geplaatst en ten slotte is het ckvi uur ervoor om een verslag te niet benutten het is de beste n 1 mogelijkheid om pectief te brengen kwam er gedurende maken waarin de eigen waardering en ontwikkeling beschreven worden een gerichte doelgroep deze zes weken een apart ckvi uur direct te bereiken opzet van het project hoe wordt een en ander beoordeeld neem voor exacte u doel van het vak ckvi is orientatie op per vak krijgt de leerling voor het be culturele en kunstzinnige aspecten treffende dossiergedeelte een cijfer afmetingen aanleverings voorwaarden oj daarbij letten wij op twee componen de beoordeling van het ckv gedeelte jj ten in de slo uitwerking aangeduid als de domeinen culturele activiteiten en kennis over kunst en cultuur gebeurt door de ckv docent en een van de andere docenten naar keuze data en prijzen contact op met tj illili bij het thema romantische liefde afronding ja werden betrokken de vakken neder het vak nederlands heeft gedurende drs a van de akker lands engels frans duits tekenen deze periode met 5 vwo een poezie de schietspoel i handvaardigheid en muziek zij be project uitgevoerd rond het thema 5051 dl coirle steedden naast een aandeel in het ene ter afsluiting van het hele september uur ckvi alle in de eigen tijd een uur project is er een avond georganiseerd 013 5346093 per week aan het thema frans en waarop de dichter jean pierre rawie op e mail arie hettie pi net duits uiteraard alleen wanneer leerlin school kwam voordroeg uit zijn werk gen deze vakken in hun keuzepakket en daarover vertelde op deze avond hadden gaf ook het vak muziek een presentatie en 7 4