Rondjes om de kerk

Publicatie datum: 2001-01-01
Auteur: Harry Paus
Collectie: 32
Volume: 32
Nummer: 1
Pagina’s: 1-2

Documenten

redactionee l een andere zaak dat je dat gedrag van studen ten moeilijk blijvend kunt beinvloeden was een groot probleem voor mij en de sectie nederlands waar ik deel van uitmaakte harry paus hoe breng je theorie blijvend naar de praktijk i s dat de vraag waar het om gaat i k weet dat rondjes om de ker k eigenlijk niet precies hoe verander je een min der effectieve aanpak niet door een leuk sheetje te maken niet door een mooie stage opdracht misschien door je studenten te over vraag bevlogen onderwijsmensen of het onder tuigen dat er een betere aanpak is dan zij heb wijs veranderd moet worden tien tegen een dat ben geobserveerd in hun stageklas en tijdens ze allerlei verhalen hebben over de richting die hun eigen schoolperiode het moet opgaan vraag ze hoe ze zo n verande maar het meeste effect wellicht heeft een bena ring willen bereiken dan hoor je allerlei moge dering waarbij je niet verschillende betrokke lijkheden vroeger dacht ik dat je moest lezen nen bezig bent niet verandering onderwijs over vernieuwingen en daarna deze zonder maken doe je in een groep ik ben betrokken bij meer kon invoeren ik las over een nieuwe aan een project waarbij ave in een groep van pak van begrijpend lezen in de jaren tachtig pabostudenten pabodocenten nederlands en het is belangrijk zo sprak een hooggeleerde leraren van het basisonderwijs samen onderwijs heer dat leerlingen strategieen leren bij begrij ontwikkelen voor basisschoolgroepen we pend lezen niet het antwoord op een vraag is bereiden dat samen voor voeren het gezamen belangrijk maar hoe ze tot het antwoord zijn lijk uit en bespreken voortdurend de resultaten gekomen ik las dat veel leerlingen niet zomaar op heel kleine schaal hebben we de ervaring vaardigheden die ze bij begrijpend lezen had opgedaan dat het programma op de pabo maar den geleerd toepasten bij teksten van aardrijks ook dat van de basisschool door onze activitei kunde en geschiedenis de opmerkingen waren ten wordt verbeterd herkenbaar en spraken me aan we praatten er in de sectie over en we maakten een aantal sheets een tijd geleden speelde nederland een die we gingen gebruiken in onze colleges daviscupwedstrijd tennis tegen duitsland het begrijpend lezen de studenten waren het niet werd uiteindelijk 4 1 voor nederland waren ons eens ze waren om en we motiveerden ze wij beter had nederland meer kwaliteit in om lessen begrijpend lezen volgens een nieuwe huis ik weet het niet ik weet wel dat aanpak te gaan geven nederland als team beter was trainer en spelers en dat deden ze ik heb mooie lessen gezien fysiotherapeuten publiek konden elkaar moti met mentoren achterin de klas heb ik genoten veren om een topprestatie te leveren en dat is van wat de studenten bij ons hadden geleerd bij zo n individuele sport als tennis blijkbaar alleen zag ik ze een jaar later tijdens hun laat belangrijk ste stage voor ze afstudeerden lessen geven op precies dezelfde manier zoals in verouderde in deze aflevering van moer zijn weer bevlogen methodes stond zoals ze het zelf hadden onderwijsmensen bezig niet veranderingen we geleerd studenten gaan les geven zoals ze zelf zien een verslag van een interessant experiment les hebben gehad jaren later zag ik dat piet over drietalig onderwijs in friesland er is een hein van de ven in zijn proefschrift daar boei beschrijving van een computerprogramma dat ende dingen over heeft geschreven vernieu leerlingen in de tweede fase van het havo vwo wingen laten zich beschrijven in mooie woor helpt bij het herschrijven en becommentarieren den meeslepende zinnen je kunt daar consen van teksten verder is er een recensie van het sus over bereiken maar dat betekent niet dat je belangwekkende proefschrift van piet mooren daarmee het onderwijs hebt veranderd de over prentenboeken gaan deze artikelen aan retoriek kun je gemakkelijk veranderen iets op leiding vormen tot veranderingen ergens in een een andere manier aanpakken in de praktijk is onderwijspraktijk 2001 l moer 1 in hetzelfde project waar ik hierboven op doel de hebben we aan basisschoolgroepen de opdracht gegeven een website te ontwikkelen in geen van die groepen was expertise voor handen over het maken van zo n website die groepen bestonden uit een aantal pabostu denten leraren van de basisschool een opleider van de pabo en natuurlijk de leerlingen er waren drie scholen bij betrokken in school a waren het de pabostudenten die uiteindelijk kennis inbrachten om zo n website te maken ze ontwikkelden een stramien waarmee de leerlingen heel goed overweg konden in school b leverde een leraar basisschool de knowhow om de site te maken ook hier werd het een gezamenlijk product in school c ten slotte was het een van de leerlingen uit groep 7 die op zeker moment trots verwees naar een product dat hij s avonds thuis had gemaakt met zijn vader hij liet de kinderen in zijn klas zijn leraar pabostudenten en opleider meegenieten van zijn kennis en vaardigheden onderwijs is iets waar alle betrokkenen van moeten blijven leren in het onderwijs rijd je nooit ook niet na je vijfentwintigjarig jubi leum rondjes om de kerk no o t 1 piet hein van de ven moederraalorulenvijs interpretaties in retoriek en praktijk heden en verle den binnen en buitenland wolters noordhoff groningen 1996 20011 moer 2