Roodkapje

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 50

Documenten

roodkapje roodkapje roodkapjeroodkapjeroodkapjeroodkapje roodkapje roodkapje tenminste tenminste een van kinderm een keer keer in ishan in mijn deling mijn leven en leven heb het had heb ik te ik me me ernstig maken ernstig misdragen met misdragen het een sprookje hetging mijn gingomomeen oudste van kindermishandeling en het had te maken met een sprookje mijn oudste dochter werd eengeval geval dochter werd vier we hadden een klein kleuterklasje op bezoek het feestje bestond uit het vier we hadden een klein kleuterklas je op bezoek het feestje bestond uit het ritueel datritueel datuu kent on tvangst met limonade en taar t cadeautjes uitpakken spekkies smarties kent ontvangst met limonade en taart cadeautjes uitpakken spekkies smarties marsen marsen pinda s pinda s en daarn a nog en daarna nog friet friet met met kroketten kroketten heerlijk heerlijkdus du s maar maarbijbijzo n zo nkleuterfeestje kleuterfeestjehoren horen natuurlijk ook spelletjes en bij een van die spelletjes ging ik fors in de fout laat natuurlijk ook spelletjes en bij een van die spelletjes ging ik fors in de fout laat ik het ik het maar maar eens publiceren geeft eens publiceren geeft misschien misschien watwat rust rust aan aan mijn mijn geprangde geprangdeziel ziel ogenschijnlijk ogenschijnlijk het het onschuldigste onschuldigste spelletje spelletje van van de dewereld wereld uukent kenthet het zeg zegroodkapje roodkapjewaar waar ga je hen en de kinderen staan in een kring en zingen een tekst die begint ga je henen de kinderen staan in een kring en zingen een tekst die begint met deze met deze regel roodkapje wandelt buiten om de kring heen ze geeft ook nog antwoor d in de regel roodkapje wandelt buiten om de kring heen ze geeft ook nog antwoord in de muzikale dialoog ik ga naar grootmoe der koekjes brengen de zingende kinderschare muzikale dialoog ik ga naar grootmoeder koekjes brengen de zingende kinderschare waarschuwt voor de gevaren van wilde dieren in het bos en het gevaar wordt ook gespeeld waarschuwt voor de gevaren van wilde dieren in het bos en het gevaar wordt ook gespeeld iemand probeert in de rol van wolf roodkapje te vangen eigenlijk is zo n kinderspelletje iemand probeert in de rol van wolf roodkapje te vangen eigenlijk is zo n kinderspelletje precies een opera nu trof het zo dat ik wolf was dus ik zette de achtervolging in had precies een opera nu trof het zo dat ik wolf was dus ik zette de achtervolging in had mezelf een beetje opgepept want ik wilde niet zo n harkerige pa zijn die daar een beetje mezelf een beetje opgepept want ik wilde niet zo n harkerige pa zijn die daar een beetje voor de vorm achter zo n kind liep aan te sjokken dus ik zette mijn gemeenste wolven voor de vorm achter zo n kind liep aan te sjokken dus ik zette mijn gemeenste wolven gezicht op stak mijn handen als grijpgrage klauwen naar voren en begon achter mijn gezicht op stak mijn handen als grijpgrage klauwen naar voren en begon achter mijn slachtoffer aan te rennen het was een fikse loper dus duurde het even voor ik hem het slachtoffer aan te rennen het was een fikse loper dus duurde het even voor ik hem het was een jongetje kon grijpen voor het theatraal effect moet je als wolf ook niet te snel was een jongetje kon grijpen voor het theatraal effect moet je als wolf ook niet te snel toebijten na een paar rondjes rennen dook mijn roodkapje achter een bank weg ik toebijten na een paar rondjes rennen dook mijn roodkapje achter een bank weg ik schoot hem achterna hij zat hopeloos in de val ik zei grrrrr en stak mijn han den naar schoot hem achterna hij zat hopeloos in de val ik zei grrrrr en stak mijn handen naar hem uit en kreeg toen de schrik van mijn leven ik keek naar een kindergezichtje dat wit hem uit en kreeg toen de schrik van mijn leven ik keek naar een kindergezichtje dat wit weggetrokken was van angst ik was niet de vader van een schoolvriendinnetje die ook een weggetrokken beetje was van mees peelde nee angst ik wasikeen washeuse niet de vader wolf van een geworden schoolvriendinnetje omd at ik bu itengewoondie ook een beetje meespeelde nee ik was een heuse wolf geworden omdat ik buitengewoon getalen teerd ben in het uitb eelden van woeste wolven die uitleg heeft iets aantrekkelijks getalenteerd beken ben ijdelheid ik in mijn in het uitbeelden maar zevan woeste klopt niet wolven kinderendievanuitleg vier heeft iets aantrekkelijks beschikken over een beken ik in mijn ijdelheid maar ze klopt niet kinderen van vier beschikken enor m rijk verbeeldingsleven en als die verbeelding haar vleugels stevig uitslaat over vallen een rol enorm rijk verbeeldingsleven en als die verbeelding haar vleugels en werkelijkheid nog simpwelweg same n vandaar de paniek in de kinderogen stevig uitslaat vallen rol en werkelijkheid nog simpwelweg samen vandaar de paniek in de kinderogen sprookjes zijn onschuldige kinderver haaltjes zo heet de gemeenplaats kenners hebben er sprookjes terech zijn onschuldige t regelmatig op gewezenkinderverhaaltjes dat het tegendeelzo heet de gemeenplaats het geval kenners hebben is heel veel sprookjes zijn er terechtwrede uiterst regelmatig op gewezen vertellingen dat het is roodkapje tegendeel daar eenhet goedgeval is heelvan voorbeeld veel mijn sprookjes zijn zal slachtoffer uiterst het wrede vertellingen ongetwijfel roodkapje d met die kenners eensiszijn daargeweest een goed voorbeeld van mijn slachtoffer zal he ongetwijfeld di kenner zij roodkapje