Rosalinde: een filmproject in de kleuterklas

Publicatie datum: 2000-11-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 2
Pagina’s: 39-42

Documenten

39 rosalinde een filmproject in de kleuterklas veerle geudens in de ervaringsgerichte basisschool de waterval in ekeren liep vorig schooljaar een groots filmproject waar zowel leerkrachten kleuters als ouders bij betrokken waren het begon allemaal met een wandeling door het nabijgelegen veltwijckpark waar het prachtige kasteel veltwijck al jaren dienst doet als districtshuis bij dat kasteel hoort een legende een paar eeuwen geleden zou daar de dochter van de kasteel heer door het raam gesprongen zijn omdat ze niet mocht trouwen met de tuinman haar standbeeld staat nog altijd naast de slotgracht ijdens de wandeling vertelde vonk hoe zijn jullie ertoe gekomen om geert de kleuters deze legende terug een film te maken op school gekomen speelden de kin deren het verhaal een ganse week na naar aanleiding van het project kastelen zo ontstond de idee om er een toneel bezochten we het veltwijckkasteel vlak bij voorstelling van te maken dat gebeurt onze school in de tuin achter het kasteel in de waterval wel meer vertrekkend zagen de kleuters een beeld staan en ze van wat de kinderen bezighoudt voort wilden wel eens weten wie die mevrouw borduren tot er iets groots uitkomt was ik vertelde de legende die in de streek probleem bij de toneelvoorstelling was heel erg bekend is de kleuters waren sterk natuurlijk het gepaste decor tevoorschijn geboeid door het dramatische verhaal ze toveren een slot een vijver een raam een wilden het steeds weer opnieuw horen ze bos en omdat het veltwijckpark maar een speelden het in de klas ook al een beetje paar honderd meter van de school gelegen na de andere groep die in dezelfde klas is besloten de leerkrachten om de legende ruimte zit was al even vlug door de microbe in zijn oorspronkelijke omgeving na te spe gebeten na het eindeloos spelen kwam er len de stap van toneelvoorstelling naar film de vraag om er een toneeltje van te maken was toen ook vlug gezet dat vergde natuurlijk heel wat werk wat decor betreft we stelden de kleuters voor ik was zo onder de indruk van de film om het toneeltje in het kasteel te spelen en rosalinde dat ik op interview uittrok dit op video op te nemen dat laatste werd hieronder een verslag van mijn gesprek met toch nog verder uitgebouwd tot een heuse iris en geert de kleuterleiders van de film waterval vonk welke voorbereidingen namen jul lie een van de ouders kent beroepshalve heel veel van videowerk hij raadde ons aan om nov dec 2000 nummer 2 30e jaargang ye 40 verhaal we gingen opnemen meestal was het in een viertal pogingen al oke twee hal ve dagen hadden we nodig om alles op te nemen aan de montage hebben we nadien nog een dikke 24 uur gewerkt dit alles voor 20 minuten film vonk en de kleuters vonden het leuk als we de betrokkenheidschaal gemeten hadden tijdens de opnamen kwamen we zeker aan een 200 voor de kinderen tel de alleen de film ze vergaten te drinken hun koekje en het toilet naar het einde toe werden ze wel moe maar ze waren het zeker niet beu als je ons zou vragen welke doelen we hier nu mee bereikt hebben zou je een hele lijst krijgen natuurlijk heeft ieder kind deze ervaring op zijn eigen manier verwerkt maar globaal gezien komen zeker alle domeinen aan bod een scenario te schrijven dat hadden we nog nooit gedaan maar het lukte erg aar vonk niet alle kinderen konden meespe dig eigenlijk was dat een van de vele erva len omdat er een beperkt aantal rollen ringen die we als volwassene de komende was maar jullie hebben dat prima opge weken zouden opdoen enkele mama s vangen door de kleuters anno 2000 door hielpen met het maken van de kledij in de het verhaal te weven vertel eens hoe je klas bekeken we stukken uit een film over op dat idee kwam de 17de eeuw de kleuters vonden vooral de pruiken heel erg grappig en fascinerend we vonden het ontstaan van het project al we stelden in de klas een camera en een een heel leuk gegeven dus namen we dit als tv scherm op zo konden de kleuters een rode draad door de film een juf wandelt door beetje wennen aan het medium erg grap het park komt een beeld tegen en begint de pig was om te zien hoe kinderen proberen legende te vertellen in de loop van het ver uit te zoeken hoe ze met het omgekeerde haal laten we de kleuters nog enkele acties spiegelbeeld moeten omgaan we leerden meedoen parallel met het verhaal ook een dans uit die tijd in de klas hing het verhaal in tekeningen vonk de film werd in een echte bios chronologisch aan de wasdraad de kleu coop vertoond hoe kwamen jullie daar ters mochten zelf alle tekeningen op de juis bij te plaats hangen zo konden ze ook beter begrijpen dat alle stukjes film nadien op de een film kan je thuis op tv zien maar om het juiste plaats aan mekaar worden gezet we helemaal echt te maken namen we contact speelden alle scenes per locatie na mekaar op met de cartoon s daar stonden ze open telkens we aan een volgend stukje begon voor het project en gaven ons hun mede nen vertelden we de kleuters welk stukje werking de film werd op een zaterdagvoor j 30e jaargang nummer 2 nov dec 2000 41 middag voor een volle zaal vertoond we ze een verhaal enz bezorgden ook een kopie van de film aan het districtshuis van ekeren daar was men wacht geduldig af en probeer de kinderen zo onder de indruk dat de film tijdens de zeker niet zo een project op te zadelen open monumentendag in september door dan krijg je ze toch niet mee het moet echt lopend vertoond werd iets zijn dat mee van hen komt een verhaal of een spel dat ze spelen en blijven spelen wat de keuze van het verhaal betreft den vonk hoe was de reactie van de kleuters ken we dat alles wel kan als de kleuters er en de groot ouders maar door bezeten zijn zelf hadden we tijdens en na de montage en ben je zover dat iedereen van start wil de film al heel vaak gezien we hadden al gaan probeer dan zeker wat mensen dagen voor de vertoning aan heel wat men ouders grootouders collega s vrienden sen verteld dat ze zich zeker van een zak rond je te verzamelen die vertrouwd zijn met doek moesten voorzien want het zou ont het medium film video of je willen helpen bij roerend zijn toen de lichten na de eerste andere praktische dingen vertoning terug aangingen zagen we tot onze verbazing dat bijna alle volwassenen met betraande ogen rechtstonden som vonk kunnen andere scholen rosalinde mige oma s konden hun waardering zelfs bekijken niet meer onder woorden brengen als er scholen zijn die onze film willen bekij het is ook zo onze kleuters hebben echt ken nemen ze best even contact met ons wel een prestatie geleverd heel wat men op dan spreken we wel verder af ook sen vroegen zich bijvoorbeeld af of de twee reacties in verband met gelijkaardige projec hoofdpersonages in het verhaal ook echt ten zijn uiteraard welkom verliefd zijn op elkaar in werkelijkheid blijven ze liever uit elkaars buurt een van de hoofdrolspelers is eigenlijk een kind met heel wat groei en ontwikkelingsproblemen iedereen heeft nu kunnen zien dat hij echt wel iets kan de kinderen van de school hebben thuis bij na allemaal een duplicaat van de film ze hebben hem al tientallen keren bekeken ze krijgen er niet genoeg van gek eigenlijk het is een heel dramatisch verhaal met nogal yr een droevig einde en toch vinden ze het s ns s v a f s ti iiii ti i f k mooi het park rond het kasteel is nu voor onze kleuters een soort bedevaartsoord ze willen alles nog eens zien het beeld de boom der verliefden het raam vonk welke raad kan je andere scholen geven als ze ook een film willen maken waar moeten ze beginnen waar vinden nov dec 2000 nummer 2 30e jaargang 42 noot 1 iris verdonk geert schraepen p a de waterval veltwijcklaan 134 2180 ekeren tel 03 544 84 45 e mail vzw destepqantwerpen be veerle geudens lindekensbaan 24 2560 kessel vgeudens be packardbell org tussendoor kids in het kader van zijn 150 jarig bestaan organiseert het kids koninklijk instituut voor doven en spraakgestoorden drie studiedagen een voor elk vraagstellingstype op 16 februari 2001 auditieve handicap op 16 maart 2001 autisme spectrum stoornis op 19 oktober 2001 spraak taalstoornissen elke studiedag heeft dezelfde structuur in de voormiddag zijn er plenaire theoretische lezingen en in de namiddag parallelsessies waarin de praktijk de ervaringen en de hulpverlening centraal staan inlichtingen en inschrijvingen kids borggravevijversstraat 9 3500 hasselt tel 011 22 25 93 fax 011 24 20 14 e mail kidsqkids be website kids be vn 30e jaargang nummer 2 nov dec 2000