Samen sterk en inventief. Conferentie Geïntegreerd Literatuuronderwijs.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 2
Pagina’s: 50-52

Documenten

samen sterk en inventief conferentie geintegreerd literatuuronderwijs het algemeen pedagogisch studiecentrum aps organi seerde in maart dit jaar een starters conferentie over geinte greerd literatuuronderwijs glo 16 april was er een ver volg voor gevorderden een impressie van de discussies de bedenkingen en het enthousiasme van deze dag zij zien de voordelen zoals de samen hang de samenwerking tussen de sec ties de bredere blik op en de nadruk marjolein critter geintegreerd literatuuronderwijs toe opgedane ervaringen bestond een kelijke aandacht voor het cultuurgoed glo betekent dat niet dat straks een groot deel van de dag uit het samen nadelen als thema s die centraal be veel beperkter aantal leerkrachten lite ontwikkelen van glo plannen plus paald worden en de vragen genoemd ratuur gaat geven zal dan het speci ideeen over uitvoering en materiaal in de inleiding komen echter ook aan fieke het eigene van de literatuur van de orde bovendien vragen deelnemers een moderne vreemde taal mvt niet randvoorwaarden zich af waar straks de grenzen liggen ondergesneeuwd raken als gevolg van jeroen clemens van het aps leidde tussen glo en ckvi waar valt de het verbrede doch compacte aanbod de dag in door te benadrukken dat als wereldliteratuur bijvoorbeeld onder en wat gebeurt er met mijn bevoegd glo een kans van slagen wil hebben en hoe het ervoor staat met de ontwik heid dit zijn vragen die vooral leven op een school er eerst voldaan moet keling van materiaal slo medewerker onder mvt docenten vragen die de worden aan enkele randvoorwaarden engels mvt francis staatsen vertelde constatering dat er nog veel weerstand het draagvlak van de school is essen in antwoord daarop dat een aantal bestaat betreffende glo zeker onder tieel schoolleiding en leden van de educatieve uitgeverijen bezig is met steunen maar aan de andere kant zijn betrokken vaksecties moeten volledig de ontwikkeling van complete glo er positieve ontwikkelingen die deze op de hoogte zijn en bereid zijn zich methoden die hoogstwaarschijnlijk in weerstand zullen doen verminderen te willen inzetten solo acties hebben voorjaar van 1998 zullen verschijnen weinig kans van slagen en kunnen zeer gevorderden conferentie glo negatieve gevolgen hebben het op bevoegdheden zoals bekend ziet vakdidacticus neder kleine schaal beginnen met kleine elke taaldocent mag straks in principe lands theo witte die samen met projecten en dan naar aanleiding van glo geven de mogelijkheid bestaat docent duits theo hoebers het glo de ervaringen uit gaan breiden naar natuurlijk dat de school kiest voor een netwerk begeleidt het glo als het glo is een tweede punt de te varen docent die al de meeste kennis in huis bundelen van krachten om zo het koers moet namelijk voor alle betrok heeft een docent nederlands die alge beperktere aantal uren beschikbaar kenen uiterst helder zijn wil je vroeg mene literatuurwetenschap heeft ge voor literatuuronderwijs in het studie tijdig afhaken voorkomen glo in zijn studeerd is dan natuurlijk veel interes huis het hoofd te kunnen bieden geheel in een keer invoeren leidt bijna santer dan een docent engels of frans het aps onderstreepte dit en organi gegarandeerd tot chaos en is dus zeker die wel heel enthousiast kan zijn maar seerde daarom twee glo conferenties niet aan te raden nu eenmaal te gespecialiseerd is er op 16 april jl vond de tweede de zijn taaldocenten die het onderdeel gevorderden conferentie plaats twijfels literatuur graag van zich afschudden hieraan namen vertegenwoordigers de deelnemers aan deze aps dag heb anderen zouden het verlies ervan hevig van vijf verschillende scholen deel ben allen al ervaring met het uitvoeren betreuren er breken dus spannende deze dag had vooral een praktische van kleine tot grotere projecten in het tijden aan zodra een school besluit inslag naast het uitwisselen van tot nu kader van eventueel toekomstig glo voor het glo pad te kiezen tsjip letteren 7 2 een cijfer alstublieft gende lessenserie anders zijn van samennang kan ieiaen uok moei dat literatuur op het havo alleen een leerlingen zijn bewust bezig met het er opgepast worden met opdrachten plaats heeft binnen het handelingsdeel controleren van hun leerproces zij zorg door afstemming voor variatie blijkt voor veel docenten een struikel reflecteren op werkwijze en leerproces luidt het advies nog een voorbeeld blok te zijn docenten voorspellen dat aan de hand van hun logboek hier betreft het gebruik van materiaal con als de leerlingen geen cijfer krijgen wordt bij opgemerkt dat afstemming troleer bij alle betrokken vakken of voor literatuur zij het als zeer vrijblij noodzakelijk is anders voelen leerlin leerlingen ervaring hebben met het te vend zullen beschouwen en hier ook gen zich straks doodgegooid met gebruiken taalmateriaal zoals gedich naar zullen handelen een glo toets logboeken en projecten bij alle talen ten bijvoorbeeld anders loop je daarop waar een eindcijfer uitrolt die op de reflecteren op de literatuur zelf blijft vast lijst komt lijkt wat dit betreft mis hier nog afwezig aangezien deze schien een beter idee lessenserie zich vooral op tekstbestude de ideeen en uitwerkingen ring richt tekstervaring komt in latere na deze verhelderende gesprekken met het circuitmodel van bootsma lessenseries aan bod deze lessenserie veel nuttige tips was het tijd om aan de gastspreekster geppie bootsma pre komt dus aan veel van de idealen van slag te gaan de volgende stap betrof senteerde het circuitmodel ontstaan in het studiehuis tegemoet maar is wat het ontwerpen van een project van zes het basisonderwijs dat eventueel toe betreft de inhoud van het literatuur lessen waar minimaal drie vakken bij pasbaar is binnen glo de leerlingen onderwijs nog behoorlijk traditioneel betrokken zijn met behulp van van kunnen in deze lessenserie die tekst eindtermen naar een programma en schrijvergericht is zelf een keuze de deelnemers aan deze dag reageer aangeraden werd om te starten vanuit maken uit een aantal opdrachten rond den allen enthousiast op deze presen een bestaand project dit nu vakover auteurs biografisch of analyserend tatie naast het feit dat het inspiratie stijgend te maken of bestaande the per auteur is er een doos met materiaal opwekt gaven deelnemers ook aan dat ma s te gebruiken de vreemdeling aanwezig tijdens de lessen waarmee dit juist de informatie is waar men de romantiek bijvoorbeeld ze kunnen werken maximaal vier grote behoefte aan heeft zo wordt er leerlingen per doos auteur dit mate voorkomen dat een dergelijke werk het is niet mogelijk om in dit artikel riaal is dus in principe alleen op school vorm opnieuw maar dan helaas on volledige beschrijvingen te geven te gebruiken de leerlingen maken zelf nodig uitgevonden moet worden die vandaar een kleine selectie van wat er hun planning die ze eventueel moeten energie kan beter voor nieuwe ideeen zoal bekokstoofd werd de meeste bijstellen en doen verslag van de voort gebruikt worden groepen hebben al enige ervaring met gang in hun logboek de lessen wor het thema het vreemde de vreem den met een kort klassikaal moment praktijkfase deling en gingen hier zo mee verder gestart daarna werkt iedereen zelf na het inspirerende verhaal van de gas of spitsten het toe op migrantenlitera standig in de groepen aan het einde tspreekster werd het tijd voor de deel tuur en cultuurschok in het laatste van elke les werkt een ieder het log nemers om zelf ideeen uit de mouw te geval zullen bij elke taal twee schrijvers boek bij uiteindelijk houden de leer gaan schudden in vier groepen veelal aan bod komen die ofwel zelf als lingen presentaties van hun werk en met leden afkomstig van verschillende migrant beschouwd kunnen worden wordt de lessenserie afgesloten met scholen werden eerst ervaringen uitge ofwel over het migrant zijn schrijven een toets betreffende een brief over de wisseld betreffende de samenwerking hier is dus ook plaats voor wereldlite lessenserie de docent begeleidt regis bij literatuuronderwijs wat was er zoal ratuur als werkmateriaal komen treert de voortgang en controleert de gedaan hoe was dat bevallen en welke onder andere cijfergegevens zoals inbreng per individu in de groepjes valkuilen waren er ontdekt met ge tabellen en grafieken met demografi rust en toch ook verrast hart was er sche gegevens en biografieen aan bod zelfstandig leren vast te stellen dat er al flink wat gaande er is hier sprake van zowel zelfstandig is op vele scholen werkvormen als samenwerkend werken en leren als valkuilen werden onder andere een groep besloot tot het aanbieden wat betreft het zelf vinden van mate genoemd dat de uitvoering in elk vak van een keuze uit drie verschillende riaal worden de leerlingen nogal in de afzonderlijk met elk een andere werk thema s rond gedichten bij de ver luren gelegd maar dat zal in een vol vorm juist tot versnippering in plaats schillende talen per taal en per thema tsjip letteren 7 2 5 1 worden drie gedichten aangeboden de informatiebehoefte rond glo opdrachten zijn bedoeld om leerlingen de deelnemers betreurden het dat het gericht te leren schrijven ze moeten glo netwerk tot nu toe nog heeft uiteindelijk zelf poezie schrijven waar nagelaten veelvuldig te publiceren mee meteen een koppeling met ckvi de betrokken netwerkscholen hebben ontstaat als doelstelling van het pro tijdens de studiedag studiehuis in de ject werd het aantrekkelijker maken steigers 27 maart jl wel verslag uit van het genre poezie aangedragen gebracht door middel van poster het is interessant om voor de schrijf presentaties maar niet alle geinte training bijvoorbeeld professionals in resseerden hebben deze workshop te huren een deelnemer kwam met kunnen volgen zij wensen dan ook instellingen als stichting schrijver dat het netwerk meer ruchtbaarheid school samenleving de rode hoed en geeft aan haar ervaringen ook zijn het groningse doe maar dicht maar velen zeer benieuwd hope het ervoor festival en gaf aan hier zelf zeer staat met het ckvi tijdschrift concept positieve ervaringen mee te hebben tenslotte wil eenieder zo vroeg moge opgedaan lijk voorbereid zijn op wat gaat komen maar niet onnodig herhaaldelijk het een voorgestelde werkvorm in het wiel uitvinden e kader van het thema de vreemdeling was om leerlingen eerst een lijst van kenmerken van de vreemdeling te laten opstellen en hen vervolgens deze lijst te laten toetsen gaandeweg het lezen bijstellen aan relevant tekst materiaal van vier talen de groep die als thema romantiek aanpakte dacht aan een opdracht waarbij leerlingen uit 5 vwo als poprecensent in een geschre ven stuk moeten aantonen hoe de ro mantiek nu nog springlevend is nadat zij een overzicht hebben gemaakt van de overeenkomsten tussen toen en nu dit was maar een greep uit de totale informatie die de verschillende groe pen hadden opgesteld duidelijk was dat er binnen zeer beperkte tijd onge veer een uur toch gehele projectplan nen uit kunnen rollen met concrete ideeen over de uitvoering bovendien werd de taak met plezier ondernomen en de opbrengst veelal met verve ge presenteerd zo zie je maar weer dat een beetje samenwerking al heel wat kan opleveren en 7 2