Samen vergelijken en beoordelen van schrijfopdrachten

In dit artikel beschrijven docenten van drie verschillende scholen hun ervaringen met het beoordelen van teksten door middel van paarsgewijs vergelijken in het digitale programma Comproved. Ze laten zien hoe de kwaliteit van deze holistische en comparatieve aanpak niet onder doet voor een meer traditionele manier van beoordelen met rubrics. Ook demonstreren ze hoe je op basis van de beoordeelde schrijfproducten een ankerschaal kunt ontwikkelen met voorbeelden van goede en minder goede teksten. De door hen ontwikkelde ankerschaal voor betogende teksten is als bijlage bij het artikel opgenomen.