Samenvattingsopdracht op een presenteerblaadje

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 3
Pagina’s: 92-93

Documenten

forum andere moeten kunnen zelfstandig een structuur kunnen ontdekken in een tekst een leerling van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs hoeft met de huidige samenvattings opdracht niet te bewijzen in staat te zijn zelf w m van der ve ur standig een samenvatting te maken want de structuur wordt aangedragen samenvattingsopdracht op wat krijgen de aanstaande wetenschappers en een presenteerblaadj e hoogopgeleiden op een presenteerblaadje aange boden en wie geeft in het vervolgonderwijs of in het werk daarna zo n opdracht bij een te op het marnix college te ede heerst onvrede over de lezen tekst huidge sanienvattingsopdradlt in het kader van liet maak een goedlopende samenvatting in correct centraal schriftelijk eindexamen nederlands voor nederlands van de tekst in 180 woorden zorg vivo gymnasiiam w van der deur van de sectie ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor nederlands toont aan dat de samenvattingsopdracht iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent niet leidt tot het zelfstandig kunnen onderscheiden van neem in je tekst op hoofd en bijzaken aanstaande wetenschappers rnoe de centrale stelling terl juist uitgedaagd worden ons grotere gehelen te de vier belangrijkste ondersteunende argu kunnen overzien en daarin zelfstandig structuur aan inenten te brengen de consequentie die het politieke klimaat in nederland heeft voor de wijze waarop politici hun taak uitvoeren een aantal leden van de sectie nederlands van welk gevolg die taakuitvoering heeft voor het het marnix college te ede bereidt ieder jaar de imago van de politiek en welk oordeel leerlingen van het vwo en gymnasium voor op daarover wordt uitgesproken het centraal schriftelijk eindexamen neder welke remedie voor de geschetste proble lands leesvaardigheid daarbij ervaren zij steeds matiek wordt voorgesteld sterker dat deze opdracht kwaliteits en niveau verbetering behoeft natuurlijk zijn zij en de centraal schriftelijk eindexamen nederlands leerlingen blij met de beduidend hogere cijfers 2003 tijdvak 1 dan in het verleden behaald werden langzamer hand treedt echter bij de leerlingen en docenten die opdracht sluit niet aan op een onder demotivatie en frustratie op de opdracht ver wijskundig concept van de tweede fase en is wordt tot een merkwaardig ritueel doordat zij geen proeve van bekwaamheid voor weten de belangrijkste onderwijsdoelstellingen inade schappelijk onderwijs een samenvatting is quaat representeert immers een verkorte representatie van de hoofdzaken en de hoofdlijnen van de inhoud de aanleiding van onze onvrede is dat met van een publicatie van eenieren e a 1975 en name de samenvattingsopdracht op leerlingen niet meer dan dat welke mate van zelfstan en docenten demotiverend zelfs frustrerend werkt digheid getoetst wordt is ons een raadsel omdat zij niet valide en niet selectief is in de drie leerjaren voor het centraal schriftelijk h oe zou de opdracht moeten zijn eindexamen trachten wij met ballen en opstaan maak van alinea tot en met van onder andere met behulp van de methode deze tekst een goedlopende samenvatting in cor textuur van braet de leerlingen structuurbesef rect nederlands in maximaal woorden en een denkdiscipline bij te brengen de huidige zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk samenvattingsopdracht in het centraal schrif is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet telijk eindexamen is helaas geen adequaat repre kent en geef daarin de hoofdzaken en de sentatieve en valide eindtoets van wat zij onder hoofdlijnen weer 2003 3 moer 92 bovendien lijkt het ons zinvoller een lange tekst conclusie een verandering en verbetering in de van het formaat oude stijl ongeveer 1500 eindexamenopgaven nederlands vivo gym woorden te geven waarbij tekstbegripvragen nasium lijken ons noodzakelijk als je wilt dat en een samenvattingsopdracht worden gegeven leerlingen zelfstandig problemen kunnen leerlingen moeten in onze ogen grotere oplossen structuren kunnen ontdekken grotere gehelen kunnen overzien en daarin hoofd en gehelen kunnen overzien en daarin hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden bijzaken kunnen onderscheiden 2003 3 moer 93