Schoolboeken: nieuwe wijn in oude zakken

Publicatie datum: 2007-07-01
Auteur: Jan T’Sas
Collectie: 36
Volume: 36
Nummer: 5
Pagina’s: 61-63

Documenten

61 o g e s c h u d schoolboeken nieuwe wijn in oude zakken jan t sas of het aan een onachtzaamheid bij de vonk redactie ligt of niet laat ik in het midden maar kort na de publicatie van vorig nummer evaluatie van schoolboeken eerste graad secundair onderwijs kwam er protest van enkele directeurs van middenscholen terecht begrijpen zij niet waarom enkele methodes voor de eerste graad expliciet aan aso tso en of bso worden toegewezen iddenschooldirecteur jan dewit zegt ik dan spreken over aso tso en bso ook en het zo ik kan mij moeilijk voor vooral in de eerste graad en als ik het niet stellen dat een recensent van leer schreef dan zou ik het wel rondfluisteren boeken en met name de redactie onderwijs vernieuwt traag van een gerenommeerd tijdschrift en de zogezegde alge als vonk niet zouden weten dat meen vormende eerste onze jeroen zit in al ruim twintig jaar in de eerste graad met zijn zogezegd de eerste latijnse graad geen sprake meer is van onderwijs gelijke leerplannen voor klinkt nog altijd vormen het zou dus bijzonder aangewezen alle vakken is in veel scho prestigieuzer dan zijn dat een kritisch tijdschrift als het uwe dit len dode letter gebleven onze jeroen zit in expliciet zou aanklagen en de uitgevers er colleges blijven colleges de basisvorming uitdrukkelijk op wijzen dat zij met het uitgeven athenea blijven athenea en van een leerboek voor de eerste graad aso en ouders willen niet liever tso behoorlijk in de fout gaan dan een bevestiging dat het ene kind al bij al meer gelijk is dan het natuurlijk heeft jan dewit gelijk maar mocht andere zeg nu zelf onze jeroen zit in de ik uitgever zijn ik wist het wel natuurlijk bleef eerste latijnse klinkt nog altijd prestigieuzer juli 2007 nummer 5 36e jaargang 62 dan onze jeroen zit in de basisvorming schoolboek ook twee keer dikker en zwaar gelijke kansen later en bewuster orien der geworden dat zie ik dagelijks aan de teren ja dag jan daarvoor maak ik als zich reeds dreigend krommende rug van uitgever geen schoolboek dat is niet duidelijk mijn dochter van dertien dergelijke door genoeg voor de leraren zeker zij die in ver niemand gevraagde papieren obesitas nieuwing vooral zoeken naar al wat behouden noemt men ook wel bronnenboeken blijft en de concurrentie is al hard genoeg mooie term die bovendien makkelijker bekt ordnung muss sein en kassa kassa simpel dan cervicale lordosis een bronnenboek en realistisch nee kost meer dat zegt de uitgever niet gaat langer mee dat zegt de uitgever wel en je dat onderwijs traag vernieuwt weet men kan er tenminste mee differentieren dat ook op beleidsniveau telkens de overheid zegt de uitgever volop dat laatste is echter uitpakt met de resultaten van peilingstoet een giller van formaat differentieren is een sen voor eindtermen lezen rekenen didactische vaardigheid een kwestie van wereldorientatie biologie wijst iemand onderwijsstijl en cultuur met een beschuldigend vingertje naar het ook dat stimuleer je lesmateriaal enkele maanden geleden heus niet door vier kwamen de eerstegraadsleerlingen er voor kortverhalen aan te taalbeschouwing biologie nogal bekaaid uit tijdens het debat bieden in plaats van een en spelling zetten dat op de voorstelling van de resultaten of door een bericht uit we aan het eind volgde waren leraren en deskundigen het wablieft naast eentje uit van elk hoofdstuk met elkaar eens de schoolboeken biologie de morgen af te drukken meneer leraren zijn vooral naslagwerken geen didactische zoals in veel methodes willen dat methodes veel wat weinig hoe veel ter gebeurt of door nog wat men weinig eind meer oefeningen aan te bieden voor de snellere over de nieuwste methodes nederlands is leerlingen en schoolboekenauteurs die wel de schoolboeken vonk nogal positief met echt differentieerbaar materiaal uitpak alleen vitaal moet ergens ken gaan er te veel van uit dat de leraar de een trein gemist hebben moderne didactiek wel zal kennen en toe toch weiger ik er echt passen hoe zouden ze ook zolang het dergelijke door vrolijk van te worden schoolboek nog steeds in oubollige sjablo niemand vergeleken met twintig nen blijft steken gevraagde jaar geleden is het gemid papieren obesitas delde schoolboek veel ondanks al het werk energie en goede noemt men ook fraaier en leerlingvriende bedoelingen van de auteurs wacht ik nog wel bronnen lijker geworden voor een steeds op methodes die je niet zomaar boeken aantal vakken zelfs leer lineair kan en moet afwerken maar linggerichter dat is het meneer leraren willen niet anders dan goede nieuws een aantal beginnen op pagina een en in juni eindigen methodes houdt werkelijk de didactische op pagina honderd veertig schoolboeken vinger aan de pols mooi waarin de leerstof niet deductief en of in aparte compartimentjes wordt aangeboden maar toch taalbeschouwing en spelling zetten we behalve fraaier enz is het gemiddelde aan het eind van elk hoofdstuk meneer 36e jaargang nummer 5 juli 2007 63 leraren willen dat en lesmateriaal waarin bouwde kritische bril nee dit kan beter en differentieren wat anders is dan een kilo dan heb ik het niet over de vaak heel ongelijke identieke erwten verdelen over drie verschil kwaliteit en originaliteit van taken en op lende blikken ach differentieren weet u drachten een fenomeen dat iets te duidelijk meneer dat is iets voor het lager onderwijs wijst op een gebrek aan coordinatie en in het secundair vinden leraren dat veel te kwaliteitszorg voor datgene waar de uitgever moeilijk en omdat uitgever 1 zijn nek niet niet toevallig het minst aan verdient en durft uit te steken durven uitgever 2 en 3 hoeveel auteurs worden voor hun verplichte het evenmin geen enkele echt vernieuwen online bijdragen betaald de methode nederlands als een uitgever er al durfde in investeren kende tot nu jan dewit besluit na twintig jaar beginnen toe groot succes tja tegen inertie en ouders eindelijk te begrijpen dat bij de vet betaalde marketingstrategieen is het overstap van het basisonderwijs naar het moeilijk opboksen middelbaar onderwijs er nog geen keuze voor onderwijsvormen kan worden ge ik kan me ook behoorlijk druk maken over maakt al even lang strijden middenscholen de manier waarop nieuwere tendensen de om het publiek lees de ouders en leraren schoolboekenmarkt inpalmen het obligate dit duidelijk te maken het heeft echt toch werkboek bijvoorbeeld steeds meer hoor ik wel wat voeten in de aarde gehad dit uit te apirant leraren klagen dat ze er tijdens hun leggen het is ook echt een niet te onder stagelessen volstrekt niet kunnen op schatten opgave geweest om leraren met rekenen dat leerlingen zelfstandig noteren deze situatie vertrouwd te tja met dikke werkboeken zullen jongeren maken en als na twintig het alvast niet leren bovendien stoppen jaar dit eindelijk gemeen werkboeken leerstofonderdelen in een goed aan het worden is excel oefeningen keurslijf waar lang niet alle leerlingen zo brengt een uitgever een om d en dt te gelukkig mee zijn omdat dit vaak niet past leerboek op de markt met oefenen theater bij hun leerstijl hoe moet ik dat nu de uitdrukkelijke verwij opnamen van studeren is een vraag die geregeld zing naar niet bestaande youtube kwaliteit opduikt in de klas maar werkboeken onderwijsvormen in de een google brengen geld op laat maar komen dus eerste graad opdracht zonder ingebouwde de integratie van multimedia in schoolboeken misschien is het nog erger kritische bril kan ik evenmin een succes noemen ik ben dan dat ik beweer niet nee dit kan beter absoluut voor de integratie van ict in het vak dat er geen goede metho nederlands maar erger me geregeld aan de des nederlands bestaan manier waarop dat in de meeste methodes maar te gemakkelijk slik gebeurt excel oefeningen om d en dt ken we wat de marketingmanagers ons te oefenen theateropnamen van youtube opdringen schoolboeken voor te veel niet kwaliteit een google opdracht zonder inge bestaande klanten jan t sas jan tsas skynet be juli 2007 nummer 5 36e jaargang