Schrijfonderwijs gericht op productgerichte doelstellingen

Publicatie datum: 2021-10-19
Collectie: Bovenbouw p.o.
Een didactiek die productgerichte doelstellingen vooropstelt, kan een antwoord bieden op de oppervlakkige revisiegewoontes van leerlingen. In productgerichte doelendidactiek krijgen de leerlingen één of meer concrete doelen voorgeschoteld waaraan hun schrijfproduct moet voldoen. Deze doelen kunnen naargelang de situatie sterk variëren. De doelen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het integreren van specifieke structuurelementen of de doelen kunnen ook gericht zijn op een concrete uitwerking van genre- elementen.