Schrijfonderwijsprogramma Leren schrijven met peer response

Publicatie datum: 2021-10-19
In 1993 publiceerde de SLO Schrijven leren, een leergang schrijven van teksten in de basisschool (Hoogeveen, 1993). De leergang bevatte geen uitgewerkte lessen of lesmateriaal, maar bestond uit een didactisch kader en instructies voor leerkrachten voor het zelf ontwerpen van schrijflessen.
Het didactische model omvatte vijf fasen: 1) oriëntatie op de schrijftaak, 2) schrijfopdracht, 3) schrijven en hulp geven tijdens het schrijven, 4) bespreken en herschrijven van teksten en 5) verzorgen en publiceren van teksten. De kern werd gevormd door procesgericht en communicatief schrijfonderwijs, waarin gebruik gemaakt wordt van peer response. Dit houdt in dat leerlingen de verschillende fasen van het schrijfproces doorlopen (plannen, formuleren, reviseren) en reflecteren op hun teksten, door samen hun teksten te bespreken. In de tekstbesprekingen geven klasgenoten feedback op elkaars teksten (peer response).