Schrijfonderwijsprogramma op basis van Peer Feedback in het voortgezet onderwijs

Dit onderdeel van het Handboek Didactiek Nederlands bevat de vier series lessen uitgevoerd in havo en vwo 3, en de dissertatie die verslag doet van het effect van de lessen. De schrijfvaardigheid van de leerlingen ging vooruit. Of zij feedback kregen van hun leraar of van medeleerlingen maakte geen verschil.