Schrijftandem. Een programma schrijfonderwijs voor groep 7 en 8.

Publicatie datum: 2021-10-19
Collectie: Bovenbouw p.o.
Heel wat leerlingen worstelen aan het eind van het primair onderwijs met het schrijven van teksten. De didactische schrijfmethode Schrijftandem werd ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 (5de en 6de leerjaar in het Vlaamse lager onderwijs) op basis van recente internationale onderzoeksbevindingen omtrent effectieve schrijfdidactieken. De schrijfmethode is dan ook gebaseerd op twee krachtige schrijfdidactieken: expliciete schrijfinstructie
en samenwerkend schrijven.