Schrijven met kennis van zaken

Het leren schrijven van syntheseteksten waarin de kerngedachten uit bronnen op een beschouwende, betogende of informatieve manier wordt samengevoegd en waaraan een eigen kritische noot op basis van kennis wordt toegevoegd.