Schrijversbezoek en leespromotie 2. Wat maken de leerlingen ervan?

Publicatie datum: 1999-01-01
Auteur: Ed Dumoulin
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 2
Pagina’s: 72-77

Documenten

ed dumoulin schrijversmiddag worden die vragen ook daad werkelijk gesteld de antwoorden op die vragen maken ook deel uit van het werkstuk dat d e l ee rlinge n u i t de eerste klas moete n schrijversbezoek en inleveren afgelopen jaar is de schrijversmid dag voor de eerste klas gehouden op 4 leespromotie 2 november de uitgenodigd e a uteurs waren onder andere e llen thij singer morgen s te r wat maken de leerlinge n tineke hendriks aangespoeld annie van gansewinkel greet beukenkamp te ruggaan ervan kan ni e t meer en harm de jonge de voge l ro ts hieronder vindt u een aantal fragmenten uit werkstukken van leerlingen uit de eerste klas ed dumoulin beschre ef in zijn artikel in moer de werkstukken spreken verder voor zich 1998 6 ho e op zijn school het theresialyceum in wij hebben er niets in veranderd op deze tilburg aan le es bevordering wordt gewerkt to en wijze zijn ze door de leerlingen ingeleverd beloofde hij ook in een volgend nummer de res ultaten van de lessen te laten zie n di e resulta literatu ur ten kunt u nu lez en met dank aan de le erlingen van het there sia lyceum in tilburg jo ri s herens en tim hins he t fic ti eo nd e rw ijs i s i n d e onderb o uw van sen en maarten oderkerk nicole remmer s het theresialyceum op een uitdagende manier janneke van tu rn hout en frederi ke van vormgegeven leerlingen lezen niet zomaar winkel thijs van de aa petra bijl en een boek of sc hrijven een leesverslag ze margan e s sed kelly van de ven caroline en moeten er een echt werkstuk van maken i ri s eerste klas of ze schrijven een rapport voor de jonge jury tweede klas hierbij wordt dumoulin e schrijversbezo ek en leespromo gebruik gemaakt van het mate ri aal van de tie fic tieonderwijs in klas i en 2 van het vo jonge jury waarbij le erlingen onder andere in mo e r 1 998 6 blz 26 1 266 de boeken uit de s y p r a b g1 ds l ezen en beoordelen leerlingen in de eerste klas krijgen duidelij ke aanwijzingen voor het maken van een werkstuk naar aanleiding van een gelezen boek zie moer 1998 6 niet all een de inhoud van het boek komt daa ri n aan de orde maar ook de eigen mening informatie uit diverse bronnen over de aute ur van het boek een fragment dat ze wi ll en voorlezen en een verantwoording van die keuze etcetera een van de meest aan s prekende onderdelen van de leesbevorde ri ng op het theresia is het uitnodigen van jeugdboekenauteurs op de school zowel in de eerste als in de tweede klas de leerlingen weten van tevoren wie er komen en bereiden zich voor door boeken van die auteurs te lezen de leerlingen beden ken ook vragen die ze aan de auteur willen ste llen na een lezing door de auteurs op de 72 moer 1999 2 verslag 1 uur met greet beukenkam p van onze correspondenten tilburg 4 november de leerlingen van het theresia lyceum wachten vol spanning op de komst van de schrijvers de jaarlijkse schrijversmiddag vindt vanmiddag plaats drie van onze verslaggevers waren bij de presentatie van greet beukenkamp hier volgt hun verslag samen met de leerl i ngen van 1 f en wat greet had voor haar eerste boek een basisschoolleerlingen wachten we vol goede illustrator toen haar tweede spanning op greet beukenkamp boek bijna af was overleed deze man al s ze bi nnenkomt begint ze te door een auto ongeluk de u i tgeverij ve rt ellen toen ze vroeger voor de klas had op het moment geen andere dus stond schreef ze toneelstukken iemand stelde greet voor haar dochter de kaft zei dat ze de toneelstukken moest te laten tekenen en zo heeft haar opsturen naar een uitgeverij dat heeft dochter de kaften van het boek ze toen gedaan en de uitgeverij was ontvoerd en teruggaan kan niet wild enthousiast ze vroegen of ze nog meer voor de rest had ze geen tijd meer toneelstukken had en of ze die omdat ze studeerde ook mochten uitgeven van de boeken die ze zelf heeft omdat de uitgeverij zo enthousiast geschreven vindt ze al het water van was wilde ze ook wel een keer een de zee het mooiste er z i t namelijk boek proberen te schrijven ze had nog een verhaal achter het boek gaat over een klein verhaaltje liggen dat ze ooit pesten omdat haar dochter ook gepest voor haar kinderen had geschreven werd het pesten begon in groep 6 en daar bouwde ze op voo rt totdat ze haar eindigde na veel gedoe in de l e eerste boek had geschreven dit zij leest zelf graag st ri pboeken noemde ze een lange reis op korte boeken van tessa de loo en af en toe pootjes di t boek was voor kinderen wil ze ook wel eens een vanaf 8 jaar ze stuurde het naar supermarktromannetje lezen sja loom en d i e vonden het l euk en ze vertelde ons ook nog wat leuke gaven het uit weetjes over het boek teruggaan kan omdat ze zo n succes had volgde er niet meer al gauw meerdere boeken zoals toen ze het aan het schrijven was 1 bonje om de boomhut betrapte ze zichzelf er wel eens op dat 2 reisburo fantasia ze tegen goda rt praatte 3 ontvoerd op de kaft van het boek staan de 4 hef jaar van de heks auto s van greet en haar man 5 al het water van de zee we bedanken iedereen die de 6 teruggaan kan niet meer schrijversmiddag mogelijk heeft gemaakt foto greet beukenkamp afbee lding i verslag van het intervi ew met greet beuk e nkamp 1999 2 moer 73 liooewoor d voordat jullie dit werkstuk gaan lezen nog even dit we vonden het leuk en natuurlijk ook interess an t om aan dit werkstuk te werken we zijn jori s maarten en tim onze samenwerking was goed het schrijven van dit werkstuk deden we allemaal ih overleg met elkaar tijdens de zogenaamde werklessen het verder uitwerken deden we thuis deze werkwijze is wel zo snel mooi en handig het typen deed tim tekenen jo ris en kopie ren maart en we hopen met z n allen dat jullie dit werkstuk net zo leuk vinden als wij het vonden dus in ieder geval veel plezier met het lezen de auteurs 1a orte q ue v ehebbe oa v 000 ta titi s 9gee yxeo haa te en et ens ec aa eep ooc aval p9s apsq 17 ys e bebb oc9 be bpek debet tjt aboek s ec a aso aot ae eeo g y sdk koyeo 0 d akb bbeo 0102e 10 aa tbpe st eep g ea eka e aa e aap e jleoaeo gabo t e eb itw sc g vd 13 o e o9 e o1e pc s a es ede ogw oota fjea 0 00 te ep2 aerke e eaenk teel aq g fte eke 0 s4ee t eke p a eoeatel t b 9 5 e t weke eiace ly e a sc1v e k e c 1 e rc jebeetyev be ens of e v bet vei jy e ge a sece eo ecse fceaeo 9 f l 0br e s je eot t g aea ue l 1 ek fo ej aecs p 1e0 1 1 aato pj e geo s jgek a 1 p f ege t afe eke t 1t4rol ta v goed o mop x en neck sbsoe jec 9e o4 ecg afbeeldi ng a twee kee r een voo rwoo rd 74 moer 1999 2 sowieso n p ne speelt ich zie n yv bie t zkan 3e v er e ld nt dat in pofdst qk v ie t eel st w a el e c oeg wordt n in de herf zic h afsp p g waars chil het is w aar s verder ksp eelt het ten ee r bet inch w anra lt i llust d in o r er g n het strand de moderne app a peer n1 ati gaa deus scho nlir naftijkleding pdeo a d an 3e ued aa at k nadet20 fst wang iasp enrah 199 n idehr in de jen neg ebbe ok over aar ze het o fdsryk vc zi ook hierop 9ar de er pst wor dt k heel do mes e hies hommer ee ligt a de op v d ntie e jonge zelf meld ree sk t v 6 heeft geel n ine ala tsen spe elt 6 l zeker het huis a t et ch afspeelt het ar 1j de landt e re s 11 21 de scho ea de in ylzich kat eng dus o op leen l p het end s jaspe g afspeelt p de lidto andt af aan per ng en9 in het overal g p het e ots v e ots ej nq voc vaar g o re ja s p fr go n t 8 os v strgnp s ara b afbe elding 3 tijd e n ruimte in de vogelrots 19 1999 2 moer 75 hoofdstuk 5 vragen aan tineke hendriks waarom schrijft u wilt u ons amuseren of hebben uw boeken een bepaalde bedoeling al mijn boeken hebben een bepaalde bedoeling bij aangespoeld wilde ik de kinderen laten zien hoe kinderen kunnen veranderen als ze een week op een onbewoond eiland hebben gezetten zonder eten wat is uw best gelukte boek en uw slechtst gelukte boek mijn best gelukte boeken zijn het huis met het blauwe dak en blijf zitten waar je zit maar als ik echtmoet kiezen zau ik blijf zitten waar je zit kiezen want daar zit een stukje van mijn verleden in mijn slechtst gelukte boek is aangespoeld want als ik een boek ga schrijven moet ik weten hoe het is om die persoon te zijn en ik ben nog nooit alleen op een onbewoond eiland geweest dus weet ik niet wat je in zo n situatie doet als u met een boek bezig bent en opeens schiet er een leuker verhaal binnen wat doet u dan ja dat is een leuke vraag want dat gebeurt wel eens maar dan maak ik eerst mijn boek af waar ik mee bezig ben en daarna kijk ik wel of ik dat verhaal in mijn volgende boek doe hoe bent u bij de uitgeverij sjaloom gekomen toen ik dus mijn verhaal geschreven had met pen stuurde ik hem op naar de uitgeverij sjaloom met een kort briefje erbij een paar weken later kreeg ik een telefoontje dat ze mijn boek wilden gaan maken maar er moest wel een beetje veranderd worden en zo is mijn eerste boek gekomen wie was uw grootste voorbeeld toen u begon met schrijven ilc had geen voorbeeld toen ik begon met schrijven had ik nog geen voorbeeld maar cintya een amerikaanse schrijfster vind ik wel heel goed schrijven ik denk dat jullie haar niet kennen afbe elding 4 het intervie w met tin e ke hednriks 76 moer 1999 2 pfds 4k cinsq me n ni 9 de mening a j oris hen nseq m a in wevonden he t begin pa mep oderkerk en tim h paen n sse o e vee x 14 0 u telkensh e f d eel erg saa d anders het aren wel span he e laatste n lan ie n hel he t a nend c a dig erge b eerhaal in h e t n et echt pa ar 6lad2ijde s e urde ni spateenchter af oe st wei boek hee l erg spa ks n sowieso fiere err e ere m e e maar k e as ook heef nend aaf al niet in moeten ei erg ebben gele w saa m el m eer onze tpo2oen h ze zeggen datenwe toc m het viel wc nok w 1dmee boek konttr dit h onze mening de mening van petra ik vind het een leuk verhaal omdat het leuk is geschreven met veel oud nederlandse woorden en iedere persoon in het boek had weer een andere persoonl ijkheid zodat er niet teveel werd doorgezeurd het boek was alleen niet erg spannend maar op somm ige stukjes werd dat weer goedgemaakt de mening van margan ik vi nd het verhaal erg leuk omdat het net lijkt alsof je er zelf bij bent en ik het leuk vind dat er oud nederlandse woorden in staan het is een bijzonder verhaal met leuke hoofdpersonen die elk op hun eigen manier ergens tegen aan kijken de mening van thiis ik lees niet veel in mijn vrije tijd dit was vroeger zo en dat is nu nog steeds je kunt misschien begrijpen dat ik baalde toen ik hoorde dat we dit werkstuk moesten maken maar toen ik begon met het boek te lezen kreeg ik steeds meer plezier in het lezen dat kwam doordat het vlot geschreven is met niet al te moeilijke woorden ik ben blij dat ik gre et beukenkamp heb gekozen en ben van plan en ook nog andere boeken van haar te lezen en omdat zij mij aan het lezen heeft gekregen verdient ze een dikke pluim het boek is fictie en voor een deel realistisch alsje het boek leest l ijkt het net waargebeurd je hebt dan niet in de gaten dat tijdmachines pure sien ce fictie is het boek is begrijpelijk en interessant het is onwerkelijk maar het is zo geschreven dat je dat niet echt merkt het is gevoelig en het zett en ons aan het denken er het boek morgen ster onze meti ngen ov i vlot verteld zodat en spannen d en g o ed verhaal et wordt en spannend e realistisch janneke ik vind het saai wordt de gebeurtenissen pwo is sen zijn h et niet langdradig of om te lezen rtom de moeite waard g es chrev en ko net als janneke al z ei di armend boek kofsaien aan t ster i s ee n th n nic ole morgenverteld zodat iet saai wordt daarom raad wordt vlot boek te lezen afbeelding s mening over s dwong verd er te omdat bet e du heb het boek snel gelezen morgenster de vogel frederi eke ik goed verhaal s goed geschreven en een rots aangespoeld en le zen het i s vol g on s teruggaan kan niet meer dat het een heel goed boek i s du e mee een s we zijn het er alle dr i eens het boek morgen ster ook advies en lee s 1999 2 m o er 77