Serenade, een geamputeerde roman

Publicatie datum: 1995-01-01
Auteur: Kees Combat
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: ?
Pagina’s: 89

Documenten

kees combat serenade een geamputeerde roman ze waren godsonmogelijk bli j dat het tentamen voor de lijst ero p zat en keken geen boek meer in maar dat boekje dat u nu ligt te lezen hebben ze gisteren achter elkaar uitgelezen aldus de dokters assistente die uw redacteur op het bed voor de zogenaamde plasmaferese bloed voor bosnie dacht hij hoopvol het boekenweekgeschenk 1995 zag lezen uw redacteur deelde zolang het verhaal nog niet over de helft was het enthousiasme van deze eindexaminandi vwo goed snel spannend moo i geschreven ee n hoofdpersoon di e aan kanker gaat sterven de wereld van nu in elk detail aanwezig d e corruptie i n d e popwereld e n hilversu m al s interessan t herkenningspunt voor jonge lezers dit kon wel eens een blijverdje o p de lijst worden een uur en vijftig bladzijden verder de naald en de slangen verwijderd uit het broze lijf wa s van die verwachting weinig meer over hans werkman met zijn uit christelijke hoek afkomstig verwij t va n a functionele sex voor de verkoop bleek niet helemaal ongelijk t e hebben dom dat fred geen stoel voor de deur had gezet toen hij zich daar tussen de kroaten en serviers door die inheemse donkere professor in de wis en natuurkunde liet pijpen al stelt die sex verder weinig voor en kwam het gelamenteer erover hooguit de cpnb en de kranten uitstekend van pas ha een rel het boekje zelf is duidelijk een geamputeerde roman de vriend van de moeder komt beter uit de verf dan die moeder zelf en als zij dan door de zoon ter sprake wordt gebracht druipt het van het sentiment haar tere lijfje daarbi j wordt de veelbeleovende thematiek van de samenhang tussen de herinnering die de zieke moeder bewaar t aa n de holocaust e n haar belevin g va n de krankzinnige etnische zuiveringen in bosnie helemaal niet uitgewerkt en lijkt de ontknoping nergens op de winter doet haar af met het sterven van de moeder op een manier die althans op mij geen enkel e indru k maakt sentimentele troostwoordjes moeten het gebrek aan creativiteit compenseren de titel komt volkomen uit de lucht vallen o god ja wat geven we het ding als titel niet moeders mysterie maar serenade de suggestie is dan dat de auteur met deze novelle de last post blaast voor een dierbare overledene doet het goed in onze liteiata ir indische duinen asbestemming gesloten huis allemaal genomineerd en of gelauwerd met nederlandse vlaamse en europese prijzen serenade dus kan de ontwerper mooi de standaardkaft van edition peters gebruiken origineel omslag zeg als leraar nederlands mag je nu ook nog eens duidelijk maken aan leerlingen waar het in deze haastklus van een ervaren romancier dat zonder twijfel aan schort terwijl zij net als de kinderen va n de dokters assistente a l lan g tevreden zij n me t het gebodene sex overspel ziekte oorlog jingles modern je moet ze dus als je serenade op zijn literaire merites zou willen beoordelen het plezier ontnemen het dilemma van de literaire vorming op school te n voeten uit de lust om naar aanleiding va n deze novell e een aardige literatuurles uit te werken is uw redacteur in elk geval vergaan 89