Slash 21

Publicatie datum: 2003-01-01
Auteur: R. Rijks
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 2
Pagina’s: 63

Documenten

ruth rijks een nieuwe opzet in het onderwijs een andere manier van lesgeven veel gebruik maken van computers nieuwe vakkenpakketten een andere inzet van personeel een betere slash 2 1 verhouding tussen leerlingen onderling en leerlingen en hun begeleiders want zo heten de nieuwe leraren nederland s als schering en ins lag va k tijd dus voor een school voor leerlingen van de 21e eeuw in moer 2003 1 vertelt hans wqinan in slash 2 1 schrijven in rondes hoe hij eerstejaars studenten slash 21 is zo n nieuwe school sinds begin dit aan de lerarenopleiding in een drietal stappen een jaar is de naam slash 21 21 in onderwijsland artikel laat schrijven een van die eerstejaars is ruth een begrip aan het worden de vernieuwing die rijks met als opdracht schriff een artikel over een slash 21 in het onderwijs introduceert wordt actueel oridenverp uit de onderuvijswereld ging ze niet meer dan gewone belangstelling gevolgd aan de slag met een nieuwe onderwijsvorm in door het ministerie van onderwijs door de lichtenvoorde de slash2l school van het marianum inspectie en door onderwijsgevenden ruth kreeg als opdracht mee het artikel speciaal op slash 21 staat voor onderwijs van de 21e eeuw de jongere lezer te richten ze heeft zich voornanie daarbij hoort natuurlijk het gebruik van lijk gebaseerd op informatie uit tvegsites zowel de computers kinderen leren steeds eerder om te schoolsite als websites van leerlingen om een resul gaan met computers dit moet ook doorgevoerd taat van dat schrijven in rondes te laten zien rln i k worden in het onderwijs vandaar het slash ken we liet artikel in vrijwel ongewijzigde vorm af teken de redactie heeft ivar gietveld docent nederlands de scholengemeenschap marianum te lichten op slash27 gevraagd op haar artikel te reaqerert voorde heeft vanwege deze landelijke belang stelling gekozen voor een tweede logo slash 21 is een onderdeel van marianum het is geen een nieuwe eeuw een nieuwe sc hool sa r zelfstandige school de leerlingen zullen op latere leeftijd doorstromen vanuit het slash2l onderwijs naar andere afdelingen van het marianum door de voorbereiding die ze samenleving en arbeidsmarkt vragen breed hebben gekregen in het slash2l onderwijs inzetbare mensen opgeleid om snel creatief en zullen ze beter voorbereid zijn op wat hun daar effectief oplossingen te vinden mensen die te wachten staat ook hebben ze kunnen kunnen combineren en verbanden zien die ontdekken welke vorm van onderwijs het beste kunnen plannen en sturing en betekenis kunnen bij ze past geven aan hun eigen werk daarom vraagt het het is toch altijd moeilijk om te kiezen tussen onderwijs ook om verandering een systeem dat vmbo of havo als je niet weet wat het inhoudt leerlingen voorbereidt op wat de maatschappij en wat deze beslissing voor je toekomst gaat van hen verwacht betekenen op het gebied van onderwijs zijn er op dit moment veel veranderingen het studiehuis in nie uwe va kkenpa kket te n de bovenbouw is nog maar net geintroduceerd op zijn website vertelt een leerling van slash2l om betere aansluiting te bieden op het hoger ons dat het nieuwe leren vooral verbanden beroeps en wetenschappelijk onderwijs dit leggen betekent dat wil zeggen dat je niet alles systeem blijkt na wat bijstellingen goed te per vak leert want dit wordt niet elkaar werken en daarom wordt het nu voor de basis verbonden door middel van kernbegrippen vorming ook tijd voor een nieuw systeem eerder leerde je iets bij scheikunde wat je ook een nieuwe eeuw een nieuwe school is het nodig hebt bij bijvoorbeeld biologie als je het motto dan bij biologie nodig had was je het alweer 2003 2 moer 63 vergeten elke leraar legde een ander stukje uit lingen uit hetzelfde jaar de leerlingen uit een van hetzelfde onderwerp zo vergeet je snel stamgroep werken samen in kleine wisselende dingen versnippering van kennis noemen ze groepjes samen moeten ze aan de gang om dat daarom zijn de vakkenpakketten op een dingen te ontdekken en begrijpen andere manier samengesteld en de lessen er is ook geen huiswerk meer want alles wat worden op een andere manier aangeboden leerlingen moeten doen gebeurt op school het meer gebruikelijke vakkenpakket bestaat uit samenwerken is belangrijker dan alleen van twee belangrijke delen natuur en techniek en elkaar leer je vaak meer mens en maatschappij je mag zelf kiezen welke je het leukst vindt en je mag ook het eerste half nieuw taalonde rwij s jaar van beide een beetje meedoen om te kijken ook taal leren we op deze school heel anders welke je het leukst vindt namelijk volgens de principes van het het vakkenpakket natuur en techniek bestaat intensieve taalonderwijs we worden opgeleid vooral uit de meer exacte vakken zoals om snel en creatief te denken wiskunde natuurkunde scheikunde en biologie in perioden van twaalf weken werken de en mens en maatschappij uit geschiedenis leerlingen steeds vier dagdelen per week heel economie aardrijkskunde maar ook vakken als intensief aan een moderne taal we moeten ons culturele en kunstzinnige vorming vanaf het begin in die taal leren uitdrukken er we leren hier door middel van kernbegrippen wordt dan dus geen nederlands tegen elkaar de stof beheersen een jaar is verdeeld in gepraat snaar engels of duits ook komt er een verschillende blokken elk blok kent z n eigen native speaker die ons de taal leert en ons kernbegrippen hier zijn we dan 3 tot 4 weken corrigeert stimuleert en aanvult er wordt niet onafgebroken mee bezig na zo n blok zijn alle alleen wat geleerd over de taal maar ook over onderdelen van een begrip behandeld en komt het land er een toets doordat we met het onderwerp we maken ook bij het taalonderwijs veel heel intensief bezig zijn geweest wordt er op de gebruik van het internet voor uitbreiding van toets natuurlijk hoog gescoord onze talenkennis we hebben contact via e mail of de chatbox met leeftijdgenoten in een ander kernbegrippen land op deze school mag je chatten een voorbeeld van een kernbegrip waar we nu spelenderwijs leren is hier een begrip mee bezig zijn binnen het vakkenpakket natuur de beste manier om een taal te leren is door te en techniek is energie om dat helemaal te leren spreken en verstaan de bedoeling is dat de begrijpen is het belangrijk gebruik te maken leerlingen direct merken dat ze met de taal uit van stof die hoort bij vakken als natuurkunde de voeten kunnen na zo n periode wiskunde scheikunde en biologie ook zelfstandigheid is van belang via leerzame vragen als waar komt energie vandaan taken zoals leesopdrachten over teksten of kijk waaruit bestaat energie en hoe kan ik energie en luistertaken leert de leerling de taal steeds opwekken beantwoorden we door op onder beter te verstaan gebruiken en begrijpen is op zoek uit te gaan er is een laboratorium op de website van de school te lezen school waar we zelf proeven kunnen doen om de antwoorden te ontdekken zelf omgaan met een nieuwe leraar energie dat is de manier om er veel over te bij nieuw onderwijs hoort ook een nieuwe leren we maken werkstukken houden presen leraar de nieuwe leraar staat niet meer voor de taties en we hebben laatst een energie opwekker klas om een les te geven de leraar houdt geen bezocht lange verhalen over een onderwerp wij zijn zelf ook werken we veel zelfstandiger dan bezig dingen te ontdekken op onze eigen voorheen klassen kent slash 21 niet geen manier eigen tempo en naar eigen inzichten leraar meer die een uur lang voor de klas iets een groot deel van de taken van de leraar wordt staat uit te leggen overgenomen door de onderwijsassistenten op slash 21 werken we binnen stamgroepen native speakers en door elektronische leer een stamgroep bestaat ongeveer uit 50 leer middelen de leraar heeft hierdoor zijn hande n 2003 2 moer 64 vrij om toe te zien op prestaties en vorderingen deze school wil bereiken dat jonge mensen van de leerlingen hij moedigt aan inspireert en hun vervolgopleidingen en of de maatschappij helpt de leerlingen ontdekken hoe ze het best aankunnen daartoe moeten hun vaardigheden kunnen leren en begrijpen de nieuwe leraar verder ontwikkeld worden en hun zelf heet tutor en heeft voor dat tutorschap een standigheid vergroot speciale opleiding gehad de tutor en de onderwijsassistenten vormen wat vinden de lee rl i n ge n e r ze l f va n samen het team boven hun staat een teamleider natuurlijk zijn de leerlingen blij met dit ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van moderne onderwijs het gebruik maken van het onderwijs en de begeleiding van een vaste computers is een van de dingen die een grote rol groep leerlingen voor drie jaar hierdoor spelen in hun leven ze kunnen er gemakkelijk ontstaat een vrij hechte band tussen de mee uit de voeten en ze vinden het fijn om dit leerlingen en hun begeleiders in deze leer ook op school toe te mogen passen per 10 situatie krijgen de leerlingen de meeste kans om leerlingen zijn er 6 computers beschikbaar dit zich ook op sociaal gebied te ontplooien in betekent dat er veel gebruik gemaakt wordt van een vertrouwde omgeving kan de leerling het computers meest leren ook worden ze heel zelfstandig van de manier van lesgeven op deze school pauze in de hui s kame r van de sc hoo l we ontdekken dat we zelf met onze eigen in de pauze zitten we in de huiskamer van de kennis en die van medeleerlingen een heel eind school de aula is veranderd in iets wat meer op kunnen komen we hebben geen leraar nodig een huiskamer lijkt niet banken en gezellige die ons alles uitlegt maar vooral elkaar hoekjes waar de leerlingen lekker rustig kunnen natuurlijk worden ze genoeg ondersteund door zitten de huiskamer biedt daarnaast voldoende hun begeleiders en hierdoor hebben ze niet het hoekjes en plaatsen waar groepjes leerlingen met gevoel dat ze er helemaal alleen voor staan elkaar kunnen werken aan opdrachten ook de leerlingen bevinden zich het liefst in de wordt deze ruimte gebruikt als overblijfruimte ontdekkingsruimten in de school hier leren ze met pauze programma s om even te ontspannen het meest dit is wat ze leuk vinden zelf in de pauzes en in de verschillende ruimtes ontdekken en samenwerken je kan zelf kiezen trekken de jongeren doorgaans in groepjes met voor dat wat je het leukst vindt je kiest het elkaar op ogenschijnlijk vooral om met elkaar vakkenpakket dat het best aansluit bij je interesses te lachen in werkelijkheid gaat het veel dieper wat de leerlingen natuurlijk het allerfijnst door hun ongedwongen omgang leren ze vinden aan slash 21 is geen huiswerk enorm veel van elkaar in feite is zo n groep een als je thuis komt van school ben je ook echt natuurlijke leefomgeving hier worden klaar alles wat je moet doen doe je op school inzichten in emoties gedeeld hierdoor ontstaat in groepjes op school zit ik heel veel te chatten een hechte band tussen de leerlingen dit niet mijn vrienden uit engeland het is fijn dat bevordert ook volgens de leerlingen zelf het dat ook mag het is een project voor engels leren door zo n vertrouwde omgeving hebben waar we dit blok mee bezig zijn mijn ouders ze veel meer zin om bezig te zijn met leren en zijn blij dat ik thuis niet steeds op het internet ontdekken elke dag weer hebben ze zin om zit als ik thuis kom ben ik meestal wel moe van naar school te gaan zeggen ze alles wat ik die dag op school heb gedaan je bent steeds bezig eigenlijk is het niet in de nog me er ver schille n onderzoeksruimte dan is het wel aan de een computerruimte is op deze school computer daarom ben ik meestal blij dat ik natuurlijk niet weg te denken daarnaast heeft geen huiswerk meer hoef te maken de school een mediatheek en een gigantische ontdekkingsruimte met een laboratoriumhoek slash 21 lijkt het onderwijs van de toekomst te ook is er een techniek en atelierhoek te zijn op dit moment zijn er nog niet erg veel vinden b ovendien krijgt de school op termijn scholen die het hebben ingevoerd maar wat niet de beschikking over een theaterzaal is kan nog komen 2003 2 moer 65 de leerlingen die van het slash 21 onderwijs kernbegrippen en het slo zorgt voor het komen lijken zeer geschikt om te kunnen materiaal voor het talenonderwijs functioneren in de maatschappij van de toekomst mensen die goed samen kunnen hoe gaat het verder werken verbanden kunnen zien en snel en de toekomst zoals die nu bekend is ziet er creatief oplossingen kunnen bedenken dat is ongeveer als volgt uit afgelopen jaar zijn 150 wat we nodig hebben leerlingen begonnen verdeeld over drie stamgroepen komend jaar komen daar 150 ruth rijks nieuwe leerlingen bij deze 300 leerlingen worden verdeeld over twee groepen waar twee begeleidingsteams op komen te staan een groep moer vroeg ivar gierveld docent nederlands op van 150 bestaat dan uit 100 tweedejaars en 50 slash2l om kort commentaar op het artikel eerstejaars de andere groep uit 50 tweedejaars en 100 eerstejaars op deze manier kunnen we de teneur van het stuk klopt wel de nieuwe de beperkingen van verschillende leerjaren manier van leren is inderdaad gebaseerd op gedeeltelijk opheffen een jaar later als er weer samenwerken zelfontdekkend leren en 150 leerlingen bijkomen krijgt de definitieve authentiek leren breng de kinderen in een structuur vorm slash2l bestaat dan uit 3 situatie waarin ze wel moeten leren om verder te groepen van 150 elk van die groepen bestaat kunnen en ze zullen leren zeker als je ook nog dan uit 50 eerste 50 tweede en 50 derde jaars dicht bij de belevingswereld van het kind blijft leerlingen begeleidingteams zullen dan dus drie jaar met de leerlingen meegaan waardoor een vertel eens iets over het ontstaan van het idee sterk persoonlijk contact ontstaat dit laatste is zo n zes jaar geleden is er een groepje mensen overigens nu al een van de grote winstpunten geweest bij de stichting carmelcollege dat zich de open structuur van de school waarin leraren het volgende heeft afgevraagd als we alle veel meer facilitair gericht tussen de leerlingen beperkingen die het middelbaar onderwijs kent staan dan docerend erboven heeft ertoe geleid zoals de schools ingerichte lokalen geld dat de relatie met de leerlingen zeer open is bestaande methodes kerndoelen niveauinde waardoor de motivatie bij leerlingen groot is de lingen etcetera overboord zouden gooien en havo vwo leerlingen zullen na het derde jaar ons afvragen wat de beste manier is om de jeugd doorstromen naar het studiehuis de vmbo dingen bij te brengen waar zouden we dan mee leerlingen zullen praktijkvakken volgen op het komen vanuit die gedachte heeft het principe reguliere marianum en theorievakken bij ons van slash2l langzaam vorm gekregen toen de een belangrijk punt is verder dat we samen met kogel door de kerk was en het bestuur van de leerlingen het leerproces inzichtelijk willen carmel besloot dit idee te realiseren is men op krijgen de leerling zal zich bewust moeten zoek gegaan naar een goede locatie uiteindelijk worden waar zijn eigen kwaliteiten maar ook is men in lichtenvoorde uitgekomen bij hiaten liggen in plaats van achterover geleund te scholengemeenschap marianum wachten op wat de leraar aanbiedt moet de de organisatiestructuur van onze school is leerling actief meedenken over wat hij of zij ongeveer als volgt een teamleider tutoren en nodig heeft om verder te komen in zijn eigen onderwijsassistenten iedereen is verantwoorde ontwikkeling lijk voor een bepaald deel de teanileider zorgt voor het welzijn van het personeel en is is de school geschikt voor alle leerlingen intermediair tussen schrijversgroep bestuur en in principe wel door een te groot aantal personeel tutoren zijn verantwoordelijk voor aanmeldingen hebben we moeten loten waarbij het leerproces en de voortgang van leerlingen en alleen rekening is gehouden met een normale onderwijsassistenten zorgen voor ondersteu verdeling jongens meisjes en havo vwo vmbo ning de eerste jaren wordt er ook gebruik omdat wij rekening proberen te houden met gemaakt van een schrijversgroep het kpc dat verschillende leerstijlen hebben leerlingen dus ook meegedacht heeft in de ontwikkeling zorgt de mogelijkheid om op allerlei verschillende voor aanlevering van materiaal voor de manieren met het materiaal om te gaan 2003 2 moer 66 bovendien gaat de ene leerling veel dieper op orde maar wordt zo niet genoemd zowel het materiaal in dan de ander zo bezien gaat creatief schrijven als verslagen maken als differentiatie bij ons dus veel verder dan vmbo presenteren als literatuur als spelling komen in havo vwo maar is die veel individueler hierbij verborgen vorm voortdurend terug wil ik wel zeggen dat dit een moeilijk punt is en dat we aan het begin staan van een moeilijk geef eens een voorbeeld traject leerlingen moeten namelijk veel meer nou een kernbegrip dat behandeld wordt is geobserveerd worden dan in het reguliere ontwikkeling binnen dat blok leren wij de onderwijs bovendien willen we de rol van leerlingen nadenken over de toekomst dromen traditionele toetsen minimaliseren voor ons is wensen studie zaken waar je wel en geen het vaak moeilijk om in lastige situaties en invloed op hebt met andere woorden de geconfronteerd met problemen niet terug te deuren naar de eigen toekomst openen op zijn grijpen naar oude gewoontes vertrouwen in het minst erover nadenken de rode draad binnen concept en loslaten van oude gewoontes is heel dat blok is het schrijven van een biografie over belangrijk een 65 er daarvoor moeten ze onder andere met behulp van werkwijzers een interview en he t vak nederlands voorbereiden en houden dat interview ver nederlands wordt op slash2l net zoals wiskunde werken in een verslag een bronnenonderzoek en culturele kunstzinnige en creatieve doen naar de tijd dat hun geinterviewde jong onderdelen gezien als een schering en inslag was nederlands plus geschiedenis dus daarna vak tijdens de kernbegrippen komen deze moeten ze deze stukken samenvoegen tot een onderdelen telkens terug organisatorisch heel biografie in dit ene blok komen dus heel wat zwaar maar uiteindelijk wel het beste naar mijn zaken kijken die normaal gesproken binnen mening nederlands komt dus zeker aan de lessen nederlands behandeld worden 2003 2 moe r 67