Sociale activering van allochtone analfabeten

Publicatie datum: 2010-01-01
Auteur: Wilma Aarts
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 4
Pagina’s: 1-4
e r k n u t v 0 e r n g sociale activering van allochtone analfabeten inburgeringscursisten veelal analfabeten die onvoldoende scoren op de tiwi tooi kit intake wet inburgering toets mogen hun inburgeringslessen niet voortzetten de stichting interculturele participatie en integratie sipi heeft met financien van dienst werk en inkomen ow in amsterdam sociale activeringspiekken gerealiseerd waar onder meer deze gezakte inburgeraars terechtkunnen in een gemengde groep van allochtonen en autochtonen kunnen zij hun taalontwikkeling voortzetten dit artikel beschrijft hoe deze sociale activeringspiekken zijn georganiseerd en welke activiteiten er voor analfabeten worden ondernomen om aan hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid te werken wilma aarts stichting interculturele participatie en integratie sipi amsterdam in en uitstroom van laaggeletterden in ntz lessen wat is sociale activering met de wet inburgering zijn veel nieuwe cursisten bij stichting interculturele participatie en integratie sipi taalcursussen terechtgekomen mensen die vaak al twintig heeft sinds najaar 2008 gefinancierd door dienst werk en tot dertig jaar in nederland wonen maar nooit nederlandse inkomen dwi in amsterdam sociale activeringspiekken les hebben gevolgd het gaat in veel gevallen om mensen gerealiseerd om te begrijpen wat dit inhoudt lichten die in het land van herkomst weinig onderwijs hebben we eerst toe wat de taken van dwi zijn en wat sociale genoten onder die migranten zijn veel marokkanen vooral activering inhoudt de belangrijkste taken van dwi zijn het berbers en turken die in het kader van gezinshereniging re integreren en aan het werk helpen van amsterdammers naar nederland zijn gekomen het gaat vaak om niet of met een bijstandsuitkering hen voorzien van een tijdelijk laaggeletterde mensen soms met enige weerstand soms inkomen en armoede in de stad bestrijden dat mensen vol goede moed zijn ze begonnen aan de lessen taal en een betaalde baan vinden en onafhankelijk worden van inburgering een belangrijk deel van de deelnemers aan een uitkering is het uiteindelijke doel van dwi maar taal en inburgering haalt echter de voortgangstoets niet voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt het gevolg is dat cursisten die soms voor het eerst van hebben gaat het erom de eerste stappen in de richting hun leven in een klas zitten na een jaar die klas weer van de arbeidsmarkt te zetten een baan vinden is pas de moeten verlaten het gaat hierbij zowel om verplichte laatste stap van re integratie een stap die alleen in het als vrijwillige inburgeraars ze hebben veel schroom en bereik ligt van mensen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt faalangst overwonnen zijn het plezier van leren gaan de gemeente amsterdam en dwi hebben jaren geleden ervaren maar vervolgens krijgen ze het stempel niet goed het beleid niemand aan de kant geformuleerd om genoeg en is er geen kans meer voor hen als inburgeraars bijstandsklanten en niet uitkeringsgerechtigden met die klant zijn van dwi onvoldoende gescoord hebben op een grote afstand tot een baan de eerste stappen op het de tiwi kunnen klantmanagers niet anders dan ermee gebied van re integratie te laten zetten omdat men besefte instemmen dat hun klant het inburgeringstraject verlaat dat met de vergrijzing in de komende decennia meer gelukkig hebben de klantmanagers van dwi wat extra arbeidskrachten nodig zullen zijn om die arbeidskrachten mogelijkheden dan beschikbaar te hebben moet er nu een begin alfa nieuws nummer 4 november 2010 1 w j 1 i hxi f j i 1