Spelling

Publicatie datum: 1995-01-01
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: ?
Pagina’s: 62-63

Documenten

jacques de vroomen spelling hoe reageerd e u bi j d e berichte n ove r nieuw e regel s voo r d e spelling een nieuwe spelling is lastig lastig om te leren en het kost ook een hoop geld wil je beide problemen voorkomen dan moetje d e spelling gewoon bij het oude laten dat doen ze in en geland al een paar eeuwen nou hebben die engelsen ook zo hun eigen problemen i k denk bijvoorbeeld aa n kinderen die moeten leren lezen en schrijven engelse aap noot mies woorden woor den waarbi j uitspraa k e n spelling ee n logisch verban d vormen zijn in de loop van die vele eeuwen ongewijzigde spellin g steeds zeldzamer geworden in chin a i s lere n schrijve n no g ee n stukj e lastige r wan t iede r woord is een aparte tekening een soort geabstraheerd hieroglief egyptische kindere n e n volwassene n ui t d e tij d va n d e farao s hadden bi j leze n e n schrijve n no g he t voordee l da t z e golfjes scheepjes en huisjes me t een betekenis in verband konden bren gen chinese karakters moet je domweg van buiten leren uit het gewriemel va n streepje s e n haakje s ku n je no g maa r zelde n d e oorspronkelijke tekenin g herkennen he t engels i s i n princip e een fonetisch schrift maa r in de praktijk schuift he t aardig op in de richting van het chinees je moet de spelling van steeds meer woorden gewoo n zonde r nadenke n i n je ko p stampen aa n d e uitspraak heb je evenveel houvas t als aan zo n ouderwetse klim paal o p dorpskermissen di e z e stevi g hadde n ingewreve n me t groene zeep de uitvinding van een fonetisch taalnoteringssystee m i s een van de grootst e uitvindinge n va n d e mensheid he t lijk t z o simpe l maar in china en in het oude egypte zijn ze er toch maar niet op gekomen chineze n moete n hu n leve n lan g studere n o p he t schrijven va n woorden e n voo r iede r nieu w woor d da t erbi j komt moet er weer een nieuwe streepjescode bedach t worden en wij wij moeten om de zoveel tijd orde op zaken stellen om de schrijfwijze wee r met de uitspraak in de pas te laten lopen dat is even lastig en het kost ongetwijfeld oo k geld maar het is de logi sche consequentie va n een fonetisch schrijfsysteem he t is ove rigens jammer dat de heren en dames van de spellingscommissie zo gesjoemeld hebbe n met de aanpassing aan de uitspraak e r is bij de nieuwe regels wel erg gecompromist tussen oud en nieuw 62 waarschijnlijk heef t harry mulisch er weer wat knorrige weken opzitten die prijs in belgie kwam wel op een tactisch goed mo ment want voor mulisch is iedere aanpassing van de spelling een stukje untergang des abenlandes het is aardig om na mulisch aanhoord te hebben eens te kijke n hoe de beroemdste nederlandse auteur aller tijden ove r spellin g dacht ik heb het over erasmus in een pedagogisch tractaatje ui t 1529 dat erasmus opdroeg aan hertog willem va n kleef maak t hij en passant een aardige opmerking over spelling zoals u weet was voo r erasmu s latij n heilig tenminste klassie k latijn te genover latij n stelde n i n zij n oge n d e europes e moedertale n nauwelijks iet s voor ove r het frans merkt erasmus in zijn ver handeling op dat die taal een laag niveau representeert onder meer omdat men ze anders schrijft dan ze klinkt een indirekt pleidooi dus voor een zo fonetisch mogelijk e spelling ik ben blij dat desiderius het met me eens is ben je toch in keu rig gezelschap desiderius erasmus over opvoeding en vrije wil uitgegeven ingeleid e n van aantekeningen voorzie n door j sperna weiland baarn 1992 p 98 63