Spellingproblemen

Publicatie datum: 1996-09-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 1
Pagina’s: 39-44

Documenten

spellingproblemen lettergreep daarnaast doorkruisen ook het morfologisch en het etymologisch principe van de nederlandse spelling de strikte toe de spelling van het nederlands passing van de foneem grafeem correspon dentieregels om op een begrijpelijke wijze over spelling problemen te kunnen spreken is het nood het morfologisch principe bepaalt de vorm zakelijk om eerst een overzicht te geven van verschillen tussen woorden die samenhan de belangrijkste principes van onze neder gen met de syntaxis en de semantiek dit landse taal we willen hierbij zeker niet bevat zowel de regels van verbuiging en exhaustief zijn hiervoor verwijzen we naar vervoeging van woorden als de regels van de woadenljst van de nederlandse taal de woordvorming via afleidingen en samen het befaamde groene boekje van de stellingen het morfologisch principe steunt nederlandse taalunie of naar van dale s voornamelijk op twee basisregels de eerste groot woordenboek der nederlandse taal is de regel van de gelijkvormigheid deze in verschillende orthopedagogische publi stelt dat morfemen de betekenisdragende katies worden de basisprincipes uitvoerig onderdelen van een woord zoveel mogelijk beschreven henneman 1994 horbach op dezelfde wijze geschreven worden we kleijnen 1988 van bon 1993 we beschrij schrijven strijd met een d omwille van de ven hier alleen de hoofdlijnen gelijkvormigheid met strijden daarnaast is er de regel van de analogie die stelt dat het basisprincipe van de nederlandse spel woorden die op dezelfde wijze gevormd ling is het fonologisch principe dit houdt in zijn op een overeenkomstige wijze dat er relatief vaste correspondenties zijn geschreven worden we schrijven wordt tussen de geschreven en de gesproken met dt naar analogie met speelt zoals taal elk foneem of kleinste betekenisdra bekend zijn er op elk van deze regels tal gende klankeenheid komt overeen met een van uitzonderingen te vinden de recente grafeem of schriftteken eenvoudig uitge vernieuwing van de spelling heeft hierin drukt kunnen we stellen dat elke klank door zeker geen beterschap gebracht een letter wordt voorgesteld daarom wordt vaak ook gesproken van het alfabetisch het etymologisch principe stelt dat bij een principe woorden die volledig beantwoor keuze tussen twee schrijfwijzen er rekening den aan dit fonologisch principe kunnen wordt gehouden met de historische wortels we gewoon schrijven zoals we ze horen door sequentieel de klanken om te zetten in van het woord dit probleem stelt zich zowel bij keuzetekens c k ei ij en ou au de respectievelijke grafemen we spreken als bij woorden die we ontlenen aan een dan van klankzuivere woorden andere taal in de recente vernieuwing van de spelling is geprobeerd om dit principe dit principe bevat echter ook enkele com consequenter toe te passen plexerende elementen we denken hierbij aan digrafen dat zijn fonemen die door een dubbel grafeem geschreven worden zoals aa en oe aan grafemen die voor meerdere leren spellen fonemen gebruikt worden bijvoorbeeld de letter e in wet en de aan verbindingsklan het leren spellen start met het schrijven van ken die niet geschreven worden bijvoor klankzuivere woorden men leert gebruik beeld de w in januari en aan de invloed maken van de auditieve strategie schrijf van de klankpositie op de schrijfwijze de zoals je het hoort hieraan liggen een aantal zogenaamde regel van de open en gesloten deelvaardigheden ten grondslag n sept okt 1996 nummer 1 26 jaargang j j i t i n p p i r