Steeds op zoek naar nieuwe technieken

Publicatie datum: 1993-01-01
Auteur: Guy Staepels
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 3
Pagina’s: 23-27

Documenten

23 0001111 111111111111 steeds op zoek naar nieuwe technieken guy staepels de laatste tien jaar is er binnen het beroepsonderwijs heel wat veranderd en ten goede dacht ik zo maar de vernieuwing is er vooral gekomen door mensen die met hun twee voeten in het vak staan en er ook na hun uren hard aan werken om er iets goeds van te maken wel werd door de overheid een aantal maatregelen genomen om coordinatie en doorstroming naar de verschillende scholen mogelijk te maken ik denk hierbij dan aan de aanstelling van de interne pedagogische begeleiders die de vernieuwingen binnen de eigen school coordineren en de exter ne pedagogische begeleiders die die taak vervullen over de verschillende schelen heen k ben geen professor die door ideologische bedenkingen jarenlang onderzoek pasklare antwoorden heeft op de problemen bij ons beroep die zich voordoen tijdens het les geven in het bso zulke profs bestaan als leraar algemene vakken hebben we het er trouwens naar mijn weten hele vaak erg moeilijk binnen het technisch en maal niet het beroepsonderwijs in de eerste plaats moeten we permanent opboksen tegen de ik ben wel een man van 40 jaar die 17 jaar ongemotiveerdheid en zelfs de onwil van onderwijservaring heeft opgedaan in het onze leerlingen die vaak helemaal niet technisch en het beroepsonderwijs ik geef inzien waarom zij tijd moeten verspelen met nu toch al weer een aantal jaren nederlands het volgen van onze vakken en maatschappelijke vorming in het 5de en in de tweede plaats hebben we ook regel het ede jaar van het hsbo en project alge matig af te rekenen met collega s tech mene vakken in het 7de specialisatiejaar nische vakken en beroepspraktijk die onze hsbo concreet betekent dat 2 x 2 uur in vakken als tweederangs beschouwen en het 5de en het ede jaar en 6 uur in het 7de het als dusdanig ook aan de leerlingen ver jaar kopen gelukkig zijn ze niet allemaal zo ik vind het niet minderwaardig om in het maar een aantal collega s is van mening dat beroepsonderwijs te moeten lesgeven wel de vakken algemene vorming uitsluitend ten ga ik geregeld zwaar gefrusteerd naar huis dienste moeten staan van de beroepsoplei maar tot nu toe stimuleerde me dat om op ding van de leerling ik ga daar niet mee zoek te gaan naar nieuwe technieken om akkoord ik vind dat wij vooral binnen het de leerlingen toch voor mijn vakken te win technisch en het beroepsonderwijs een nen zeer belangrijke opdracht hebben jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang vc 24 0000111111 wij moeten ervoor zorgen dat onze leerlin om een volkomen nieuw produkt op de gen zich later weerbaar kunnen opstellen markt te brengen marketingmensen als u binnen een maatschappij die steeds moeilij dat liever hoort ik denk dat we heel wat ker en ondoorzichtbaarder overkomt we kunnen opsteken van de methodes en de moeten er ook voor zorgen dat ze zich niet energie die door hen worden aangewend gaan afwenden van die maatschappij en om mensen dingen te doen kopen die ze zich opsluiten in een eigen wereldje waar op de keper beschouwd niet nodig heb alleen maar plaats is voor individualisme en ben een paar voorbeelden maken mis materialisme het lijkt me dan ook ontzet schien veel duidelijk tend belangrijk dat wij hen terug doen gelo ven in onze democratie en in onze instellin gen vooral de groep leerlingen waarmee aandacht voor uiterlijkheden wij moeten werken heeft weinig andere bronnen die hen onbevooroordeeld infor beroepsleerlingen zijn heel gevoelig voor meren ze lezen immers geen of bijna geen uiterlijkheden de moderne mens tout court kranten en niet sensatiegerichte tijdschrif misschien wel wanneer ik in het verleden ten ze kijken zeer zelden naar het nieuws een tekst als illustratie gebruikte bij een en nog minder vaak naar duidingsprogram bepaald onderwerp dan maakte ik gewoon ma s de informatie die ze opdoen hebben een fotocopie van die tekst en deelde die ze van hun vrienden in de kroeg of van hun rond vaak waren die teksten echter niet werkmakkers en die is vaak van zeer echt gemaakt voor de doelgroep niet bedenkelijk allooi alleen de inhoud was dan te moeilijk maar ook de letterzetting de lay out de illustra in de context van wat ik hierboven vermeld ties spraken mijn leerlingen niet aan de is het naar mijn gevoel dan ook van leerlingen zijn eraan gewend dat uitgaven essentieel belang dat we onze leerlingen b v publiciteit ontzettend goed verzorgd een aantal zaken leren doorzien een aantal worden de school mag op dat vlak zeker ballonnen leren doorprikken ik denk dan geen breuk veroorzaken b v aan het leren interpreteren van recla momenteel besteed ik steeds ontzettend meboodschappen aan het leren relativeren veel energie en tijd aan de uitwerking van van slogans en het leren verder zien dan mijn bundels teksten worden overgetikt vooroordelen dat is moeilijk en het lukt illustraties op het niveau van de leerlingen zeker niet bij alle leerlingen maar diegenen worden erbij gekleefd liefst humoristische die we op die manier kunnen vormen zullen het titelblad wordt verzorgd enz met later als volwaardiger mensen door het kopieermachines kan je vergroten en ver leven gaan kleinen dat het een lieve lust is en met een scanner kan je beeldmateriaal in de compu ter inlezen en daar dan ongelofelijk mee manieren waarop ik probeer spelen ter illustratie heb ik in bijlage een voorbeeld uit de lessenreeks de auto een succes te boeken droom of een nachtmerrie toegevoegd het valt de leerlingen echt op dat eraan een andere bedenking die ik me de laatste gewerkt is en dat ik dat speciaal voor hen jaren maak is dat wij ons meer moeten heb gedaan en het is mijn ervaring dat dat gaan opstellen als verkopers van een ook wordt gerespecteerd dat is dan ten bepaalde leerstof uiteraard heb ik het dan minste een voldoening die je hebt niet over leurders die deur aan deur een het is daarom ook dat ik weiger met een encyclopedie komen verkopen maar wel schoolboek te werken hoe kan iemand over die mensen die aangetrokken worden anders iets maken voor jouw leerlingen 22e jaargang nummer 3 jan feb 1993 25 wel bekijk ik regelmatig schoolboeken om horen te zien welke technieken erin worden toe een klein briefje dat je fotocopieert om je gepast wanneer een bepaalde techniek buren te verwittigen van het feit dat er me iets zegt zal ik hem ook overnemen en een barbecue met fuif zal doorgaan in je vertalen naar mijn eigen leerlingen toe een tuin wat wel wat geluidsoverlast kan ver bijkomend voordeel van een bundel losse oorzaken enz bladen ten opzichte van een schoolboek is dat je de bladen kan uitdelen wanneer dat het best uitkomt beeldcultuur steeds vaker worden woorden en zinnen variatie vervangen door beelden denken we maar aan de pictogrammen in gebouwen en op herhaling is ook iets dat door marketing de openbare weg aan het steeds groter mensen altijd wordt toegepast een recla wordend aantal computerprogramma s die meboodschap wordt vaak verschillende muisgestuurd worden en intensief van pic keren per dag uitgezonden toch zorgen zij togrammen gebruik maken om program ervoor dat de boodschap niet afgezaagd ma onderdelen te benoemen enz als geraakt en de mensen begint te vervelen leraar nederlands hebben we de neiging dat bereiken ze door dezelfde boodschap om ons daartegen af te zetten maar onder steeds verschillende vormen te bren natuurlijk heeft dat geen zin daarom denk gen ik denk dan concreet b v aan de ik dat we onze leerlingen vertrouwd moeten radioreclame van humo de affichage van maken met die beelden die vaker voorko benetton enz men en dat we dat beeldmateriaal ook kun ook in het onderwijs zijn wij aangewezen nen gebruiken om leerlingen aan het op herhaling leren schrijven is tenslotte schrijven te krijgen een paar voorbeelden altijd proberen te komen tot goede zinnen wi llen we onze leerlingen goed leren schrij het vertalen van pictogrammen ven dan moeten we ze vaak laten schrij cartoons omzetten in gewoon ven het probleem is echter dat ze dat vrij nederlands snel beu worden en dan haken ze natuur stripverhalen uitschrijven lijk af en ieren ze niets meer bij daarom komt het erop aan geregeld va ri aties te vin een goede inspiratiebron voor nieuwe den voor onze schrijfopdrachten een paar methodes is dan ook de televisie de man voorbeelden om leerlingen met elkaar te dataris bij uitstek van die beeldcultuur laten communiceren via kleine papiertjes beroepsleerlingen zeker in de lagere jaren omdat het zogezegd mondeling niet kan besteden nogal wat tijd voor het scherm wanneer we dus gaan werken zoals op twee astronauten die op de maan tot televisie moeten we hen toch kunnen aan beslissingen moeten komen maar niet spreken dunkt me met elkaar kunnen praten omdat hun radio het niet meer doet een eerste belangrijk punt dat ik leerde van een dringend feit melden aan een collega de televisie is om zo flitsend mogelijk te die je komt aflossen maar die je niet meer werken ik probeer de verschillende items te zien krijgt omdat je iets vroeger ver steeds zo kort mogelijk te maken ik pro trekt beer ervoor te zorgen dat de leerlingen gelukwensen schrijven aan je lief via de regelmatig een andere werkvorm voorge fax ae bent haar verjaardag vergeten en je schoteld krijgen voorbeeld een eerste durft niet te bellen want je baas kan je oefening wordt individueel gemaakt die jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang wit 26 wordt dan klassikaal verbeterd een tweede voorbeeld de verklaring van verschillende wordt in groep gemaakt we verbeteren die woorden afdrukken alle leerlingen krijgen niet onmiddellijk maar gaan over naar een uiteraard verschillende kaarten de leraar derde oefening die we dan klassikaal heeft kleine kaartjes met de woorden die maken de verbetering van de tweede oefe aan de verklaringen beantwoorden hij leest ning houden we bijvoorbeeld voor de vol die voor en voor de rest gaat het spel gende les gewoon als elk ander bingospel optimaal is het wanneer we in onze lokalen ook over voldoende didactische hulpmidde wat we nog van de televisie kunnen leren len beschikken omdat we dan nog meer is het schijnbaar moeiteloos professionalis afwisseling kunnen inbouwen bij ons op me waarmee alles gebeurt alles schijnt tot school hebben we een video en een televi in de puntjes verzorgd alles verloopt schijn sietoestel werken daarmee slaat nog altijd baar perfect enz als leraars weten wij in het wordt echter pas leuk wanneer we natuurlijk dat schijn bedriegt we kunnen die video gedurende een vijftal minuten onze leerlingen daar ook op wijzen maar in gebruiken om dan over te gaan naar de onze lessen moeten we toch proberen die bespreking van wat we zagen of naar een perfectie na te streven ik probeer in de andere oefening die daarop aansluit in het mate van het mogelijke er dan ook altijd 7de jaar heb ik een lessenreeks over bou voor te zorgen dat alles klaar staat voor ik wen kopen huren daarvoor gebruik ik de met de les begin de kans dat de leerlingen video bouwwiker van o a 4c en dw die kattekwaad uithalen is veel groter wanneer iaat ik eerst in zijn totaliteit zien maar je druk bezig bent met het terugspoelen nadien gaan we die stukje bij beetje ontle van een video het klaarzetten van een dia den door er steeds even terug naar te gaan projector enz kijken en dan wat we zagen op een of andere manier te verwerken wat we niet moeten overnemen van de dat kan natuurlijk op dezelfde manier televisie is de oppervlakkigheid ik ben gebeuren met andere didactische hulpmid meestal verschillende weken bezig rond delen ik heb b v ook een diamontage met eenzelfde onderwerp om de leerlingen klankband van het kvlv over milieu weer toch de indruk te geven dat ze telkens met iaat ik eerst de volledige diamontage zien iets nieuws bezig zijn moet ik dan ook mijn maar daarna gaan we weer even kijken methodes aanpassen dan een aantal oefeningen maken weer kij ken dat is dan uiteraard tijdens een andere les enz functionele opdrachten wat ik ook wel probeer over te nemen van in de brochure lezen en schrijven zo de televisie is het spelelement ik haat spel m oe ilijk als je denkt internationaal jaar letjes op televisie maar ze zijn duidelijk van de alfabetisering 1990 komt ergens de populair bij de mensen daarom moeten we volgende tekst voor een belangrijk ele ook regelmatig leerspelletjes gebruiken in ment in het lees en schrijfproces is dat de onze lessen een voorbeeldje hiervan dat ik inhoud voorop moet staan en dit tijdens elk leerde van een von collega is een woor deelleerproces dus zelfs tijdens het leren denschatinoefening onder de vorm van een lezen en schrijven moet de inhoud van wat bingospel het vraagt wat voorbereiding gelezen en geschreven wordt de jongeren voor de leraar maar er moet door de leerlin nieuwsgierig maken een paar voorbeelden gen weer heel wat worden gelezen en dat is toch onze bedoeling nietwaar we maken ik laat vaak schrijven om te schrijven om een aantal grotere kaarten waarop we bij hen te doen oefenen toch hebben de leer t an 22e jaargang nummer 3 jan feb 1993 27 tingen nooit die indruk steeds hebben ze het gevoel dat ze schrijven in functie van brieven die worden geschreven worden noot dan ook nogal eens echt verstuurd 0 dit artikel is de basistekst van een bij in het begin van het artikel heb ik al scholing die ik op 18 november 1992 gezegd dat ik het belangrijk vind dat mijn aan de uia gegeven heb rond het thema leerlingen weerbaar worden dat impliceert algemene vakken in het beroepsonder ook dat zij brieven kunnen schrijven aan wijs hoe onze leerlingen boeien bepaalde instanties of bedrijven het komt er dan op aan om de juiste verhalen te ver zinnen voorbeeld we schrijven een brief aan lecturama om een boekenreeks over honderassen op te zeggen aan de tele fooncompagnie om uitstel van betaling te vragen omdat we even krap zitten in de lessenreeks aangaande budgetteren aan raar maar waar om iets geks te vertellen dat we hebben meegemaakt enz we moeten onze leerlingen leren een aan tal documenten in te vullen ik denk aan een belastingbrief een ongevallenformulier een bestelbon een formuliertje om verplaat singsonkosten terug te kunnen vorderen enz we kunnen onze leerlingen leren een uit nodiging te schrijven wanneer we over computers beschikken kunnen we dat doen op een speelse manier via program ma s als newsprint e d het schrijven lijkt dan bijkomstig te worden omdat ze er een tekening bij kunnen zetten en de uitnodi ging kunnen versieren we moeten onze leerlingen bijsluiters en teksten op verpakkingen leren lezen al deze dingen zijn zinvol en belangrijk toch denk ik dat we vooral moeten zorgen dat al deze leermomenten verpakt worden in een inhoud die de leerlingen kan aan spreken guy staepels hoevenstraat 48 2160 wommelgem jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang va