Stichting Literaire Vorming (Vlaanderen) is er! De pendant van SPL Nederland is opgericht.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 2
Pagina’s: 48

Documenten

stichting literaire vorming vlaanderen is er de pendant van spl nederland is opgericht met de oprichting van de stichting literaire vorming slv in vlaanderen heeft de spl nederland nu een volle zus een bundeling van krachten en interesses kon niet uitblijven een woordje van de kersverse voorzitter andre mottart onderwijs knaagt nu reeds aan de tijd die leraren aan literatuur kunnen andre mottart het rijke vlaamse verenigingsleven door een trait d union zijn tussen besteden er lijkt dringend nood aan luidt een van de vele cliches over vlaanderen en nederland het is dan frisse ideeen om het literatuuronder vlaanderen rijk slaat echter niet ook de ambitie van de stichting wijs efficienter uit te bouwen en tege alleen op bloeiend maar ook op veel literaire vorming slv via haar redac lijkertijd nauwer bij behoeften en en dat laatste impliceert vaak versnip tieleden regelmatig een substantiele leefwereld van scholieren te laten pering en dat geldt niet alleen voor bijdrage aan het tijdschrift te leveren aansluiten kaartclubs en voetbalverenigingen en zo het literaire gesprek met de maar ook voor heel wat culturele clubs nederlandse collega s warm te houden literatuur en multimedia spl vlaanderen en vel vlaanderen en dat in de geest van en vanuit de maar er is meer er is de opkomst van ontsnapten evenmin aan deze logica doelstellingen van de oprichtingsakte de digitale en multimediale samenle met een fusie konden beide verenigin ving waarin nieuwe vaardigheden en gen slechts winnen het intellectuele de stichting literaire vorming vzw stelt vormen van kennis centraal komen te draagvlak werd breder en laten we wel zich tot doel de behartiging van de lite staan en waarin dus ook de vanzelf wezen ook vanuit financieel oogpunt raire vorming in en buiten het onderwijs sprekendheid van literatuur als school leek dit een verstandige stap in vlaanderen zij huldigt daarbij een vak en van de literatuur tout court in temeer zoals wam de moor in het breed internationaal en intercultureel vraag kan gesteld worden redactioneel van het eerste nummer perspectief in overleg en in samenwerking genoeg stof dus om ook in vlaanderen van tsjip letteren opmerkte bleek dat met gelijkgerichte verenigingen en instel de wenselijkheid van literaire vorming beide verenigingen meer gemeen heb lingen in binnen en buitenland onder en de manier waarop dit zou moeten ben dan we gedacht hadden ik hoef literaire vorming is te verstaan de bekend gebeuren te problematiseren die argumenten hier niet te herhalen making van literaire werken in het neder over deze thematiek organiseren we in lands en in andere talen bij jongeren en het najaar op 22 november in gent tsjip lette ren als intermediair volwassenen evenals de ontwikkeling van een eerste slv conferentie uiteraard dat we niet langer samen met neder de literaire competentie dat inhoudt de verschaffen we u tijdig meer informa land een vereniging vormen zullen kennis de vaardigheden en de attitudes tie hieromtrent sommigen dan weer betreuren mij die voor de omgang met literatuur nodig het zou mooi zijn als de slv met de lijkt het wat paradoxaal in een tijd waar zijn logistieke steun van de nederlandse grenzen vervagen en zelfs wegvallen spl en tsjip letteren in vlaanderen waar een eenheidsmunt wenkt waar alhoewel in vlaanderen anders dan in een dicht netwerk van literaire vormers zoiets als een taalunie bestaat en dies nederland het vak literatuur als onder leraren bibliothecarissen leesgroe meer maar goed niet iedereen denkt deel van het schoolvak nederlands niet penbegeleiders kon uitbouwen e hier zo over net zo min als sommige echt moet verdedigd worden lijkt me subsidierende overheden de positie van het literatuuronderwijs de rol van dit tijdschrift tsjip toch niet onproblematisch de groei letteren wordt er slechts belangrijker ende nadruk op het taalvaardigheids 48 tsjip letteren 7 2