Stijn Streuvels, Het Einde & Zomerzondag

Publicatie datum: 1979-01-01
Collectie: 09
Volume: 09
Nummer: ?
Pagina’s: ?

Documenten

stijn streuvels het einde zomerzondag tekstuitgave en werkschrift door jef van meensel munteau brussel amsterdam 1978 116p 125 fr cursorisch lezen in de verantwoording van deze schooluitgave houdt jef van meensel een warm pleidooi voor de lectuur van streuvels op school hij wijst hierin met name op het ongeevenaarde epische en taalscheppende vermogen van de westvlaamse particularist zonder hiervan iets af te willen dingen zou ik toch bij deze uitgave twee vragen willen stellen ten eerste is het niet wenselijk om voor de klassikale lectuur van integrale teksten ik bedoel dus niet fragmenten bij voorkeur ver halende literatuur uit onze eeuw te kiezen de beide verhalen van streuvels dateren van het einde van de vorige eeuw en ten tweede vormt het particularistische tekstidioom zelfs met een zorgvuldige woordverklaring niet een oijna onoverkomelijke barri re tussen het werk van streuvels en de jonge lezer van vandaag ik hoop van harte dat de aspirant gebruiker van deze schooleditie deze vragen negatief kan beantwoorden maar ik koester de vrees dat dit niet het geval is janmer eigenlijk want over de didactische aanpak van jef van meensel valt niets dan goeds te vertellen het werkschrift bevat zes rubrieken 1 tijdens en na de eerste lectuur eerste benadering z schrijven en schrijverschap bij streuvels extrinsieke benadering vanuit de auteur en zijn tijd 3 tekstbegrip inhoudsbenadering 4 de tekst als verhaalkunst intrinsieke benadering van de structuuraspecten 5 verhouding literatuur maatschappij groepswerk en 6 integr er en vakkenintegratie elke rubriek wordt verder ingedeeld volgens het decimale systeem en bevat telkens algemene en specifieke leerdoel stellingen individuele taken en allerlei andere opdrachten hoewel deze didactische uitwerking voorbeeldig mag worden genoemd zou ik toch nog enkele suggesties voor verbetering en uitbreiding willen geven bij de doelstellingen zou ik willen differentieren tussen basis en uitbreidingsdoelstellingen m a w tussen wat mini maal van de leerling te verwachten valt en wat door de vlugge en be gaafde leerlingen daarenboven nog gedaan kan worden bij de methodische aanpak zou ik me niet beperken tot individueel werk en groepswerk maar zou ik ook dramatische werkvormen bijvoorbeeld rollenspel in schakelen dardoor kan men immers gemakkelijker ook een aunts affectieve doelstellingen realiseren die met name voor het litera aur onderwijs zo belangrijk zijn maar deze enkele opmerkingen doen niets af van mijn algemeen oordeel over dit boekje de tekstuitgave en het werkschrift bij streuvels zomerzondag en het einde bezorgd door j van meensel zijn beide even voortreffelijk jan uyttendaele